Gå til hovedindhold

Referat årsmøde 2017

Årsmøde 2017

 

Onsdag den 8. februar 2017 afviklede Scleroseforeningens Lokalafdeling for Nordvestjylland det årlige årsmøde i Holstebro Golfklubs lokaller i Råsted med 41 deltagere.

Lokalafdelingens formand, Anita Zacho, bød velkommen og indledte med at fortælle, at det ikke blev et traditionelt årsmøde, men at hendes beretning ville blive splittet op, og at den ville blive suppleret af andre frivillige i Lokalafdelingen.

Organisationskonsulent Inger Kondrup blev valg som dirigent, og næste punkt på dagsordenen var valg til bestyrelsen.

Preben Bjerring Jensen modtog genvalg som kasserer, og Ulrik Jensen og Mikael Jensen modtog genvalg til bestyrelsen. Joan Hvas blev nyvalgt til bestyrelsen, der nu tæller 7 medlemmer, som er det maximale.

Torben D. Jørgensen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen, og Vibeke Christel Lütken og Lars Svejdal blev nyvalgt som suppleant til bestyrelsen.

Connie F. Sørensen ønskede ikke genvalg som suppleant til bestyrelsen, men hun fortsætter som ungekontakt/ansvarlig for ungegruppen.

Vibeke Follesen blev genvalgt som revisor.

 

Preben Bjerring Jensen gennemgik årsregnskabet.

 

Samtlige valg og årsregnskabet blev godkendt af årsmødet, og dirigenten kunne derefter give ordet til formanden for årets beretning, der, som nævnt, var i ny form.

 

Beretningen findes under særkilt punkt på hjemmesiden, og det fremgår hvilke frivillige, der supplerede formandens beretning.

Da der manglede et par punkter på årets dagsorden, var Lokalafdelingen vært ved lækker mad og drikkevarer fra caféen, og til de sidste punkter blev der serveret kaffe, dessert og småkager

 

Herefter blev den samlede beretning godkendt med applaus og dirigenten kunne takke for god ro og orden. Hun supplerede med at sige, at hun syntes, at det anderledes årsmøde havde været forfriskende, og det var afviklet på en fin måde.

 

Formanden takkede derefter for det flotte fremmøde, og der var en stor tak til alle for den store indsats der er ydet i det forgangne år. Der var også en påmindelse om, at der ligger mange uløste opgaver foran os, og at der bliver brug for hjælp fra alle frivillige, uanset om den indsats den enkelte kan yde er stor eller lille.

 

Referat: Knud Erik Aagaard Kristensen

 

Tryk på "vis som slideshow" for at se alle billeder.

Vedhæftede filer
Nordvestjylland%20-%20%C3%85rsm%C3%B8de%202017_0.pdf