Gå til hovedindhold

Referat fra årsmødet i Scleroseforeningens Lokalafdeling Nordvestjylland 31. januar 2018

SE VEDLAGTE PPT DOC. HER

 

1.    Valg af dirigent organisationskonsulent Inger Kondrup blev valgt.

2.    Godkendelse af lokalafdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år. Beretningen godkendt.

3.    Godkendelse af regnskab. Regnskabet er afsluttet i regnskabsafdelingen i sekretariatet.

        Regnskabet blev godkendt.

4.    Lokalafdelingens bestyrelsens forslag til handlingsplan. Handlingsplanen for 2018 fremlagt og godkendt.

5.    Godkendelse af budget. Der er ikke udarbejdet et budget.

6.    Indkomne forslag. Ingen forslag indleveret.

7.    Valg af formand og 2-3 bestyrelsesmedlemmer i lige år.

        I år blev der valgt formand, kasserer og et nyt bestyrelsesmedlem.

 

        Den nye bestyrelse ser ud som følger:

        Formand Edle Pedersen

        Kasserer Allan Hyldal Høeg

        Bestyrelsesmedlem Vibeke Lütken

        Bestyrelsesmedlem Trine Flørnes

        Bestyrelsesmedlem Joan Hahr Hvass

        Bestyrelsesmedlem Mette de Voss

  

8.    Valg af suppleanter samt udpegning af medlemmer til arbejdsgrupper. Der blev ikke valgt nogen suppleanter.

9.    Valg af revisor. Anita Zacho blev valgt som revisor.

10.  I lige år: Information om opstilling og procedure til valg af regionsrepræsentant i

        lokalafdelingsudvalget, HB og udvalg.

        Dirigenten orienterede om valget som finder sted på delegeret forsamlingen i november.

11. Eventuelt.

 

 

Vedhæftede filer
aarsmoedet_2018.pdf