Gå til hovedindhold

Tænk bredt den 19. november

 

Rigtig mange af de politikere, der håber på en plads i byrådet efter den 19. november, har ikke været tilbageholdende med at love forbedringer, eller i hvert fald ikke yderligere forringelser, på ældreområdet. Andre har lovet at prioritere børneområdet højt, men kun får at ytret sig om handikappolitik.

Scleroseforeningens Lokalafdeling for Nordvestjylland, der dækker Holstebro, Lemvig og Struer Kommuner, arrangerede den 28. august en debataften om handicappolitik på VIA University College i Holstebro. Her deltog to politikere fra hver af de tre kommuner, heraf tre borgmesterkandidater, og de lyttede interesseret til de næsten hundrede deltagere, der har handicap tæt inde på livet, og de lovede at være lydhøre, når der skal træffes beslutninger i fremtiden. Desværre var der ingen af de siddende borgmestre, der fandt tid til at deltage i debatten, så vi kender ikke deres vurdering af handicapområdet. Jeg håber derfor, at de vil melde klart ud inden den 19. november, for min stemme vil klart falde på en kandidat, der vil arbejde for alle i vores kommune. Det er vigtigt at sikre børn og ældre gode vilkår, men der er altså endnu en gruppe af medborgere, der har behov for en værdig støtte, og det er de mennesker, der må leve med et handicap, stort eller lille.

Der er rigtig mange opgaver, der skal løses i en kommune, og mit håb er, at alle vil tænke bredt, når krydset skal sættes. Så tror jeg, vi får sammensat et byråd, der vil kunne favne de mange områder, der kræver handling, og at der, på en værdig måde, bliver taget hånd om de borgere, der har behov støtte. Sådan skal det være, og må denne støtte spænde fra vugge til grav, så bliver ingen glemt.

 

Knud Erik Aagaard Kristensen

Kobberupvej 56, Mejrup

7500 Holstebro