Gå til hovedindhold

Nyhedsbrev II, 2013

’Nyhedsbrev II, 2013, udkommer snarest muligt. Dér kan du læse om nedenstående og årets øvrige arrangementer i Lokalafdelingen!  Sæt allerede nu X ved følgende datoer:

10. august: Familiedag i Kongsøre Skov (Odsherred), Sandskredet, med naturvejleder - og løb for både børn og voksne.

14. september: Årets høstudflugt for både børn og voksne i alle aldre går til Egeskov Slot, Fyn.’ Se www.egeskov.dk