Gå til hovedindhold

Årsmøde 2020

 Lokalafdeling Nordvestsjælland 

Dagsorden til Årsmøde 2020

den 25.02.2020 kl 19-21.30

Vallekilde-Hørve Fritidscenter

Idrætsvej 1A, 4534 Hørve, Danmark

 

 Formålet med lokalafdelingernes arbejde er:

 1. netværksaktiviteter 

 2. synlighed 

 3. lokal handicappolitik 

 

                     Velkomst ved formand Susanne Modin

 1. Valg af dirigent   

Foreningskonsulent Anne Frøkiær modtager valg

 1. Godkendelse af årsregnskab for 2019

                                  ved regnskabsfører Bent Andersen

 1. Formandens beretning for 2019 

 ved formand Susanne Modin

 1. Lokalafdelingsbestyrelsens forslag til handlingsplan og  godkendelse af budget for 2020 

ved formand Susanne Modin

 1. Behandling af indkomne forslag - der er ikke modtaget forslag.


 

 1.  Oprettelse af “aktivitetsgruppe”

oplæg ved formand Susanne Modin

 1.  Uddeling af årets “Friviligpris” 2019

 

                                                  - PAUSE -

 1.  Valg af formand for 2 år 

                                  Formand Susanne Modin modtager genvalg  

 1. Valg af kasserer for 1 år 

                                          Kandidat til posten: Betina Adamsen                                                                  

 1. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer

 2. Valg af revisor for 1 år 

Revisor Karsten Bech modtager genvalg

 1. Valg af suppleanter

 2. Information om opstilling og procedure til valg af  

    regionsrepræsentant i lokalafdelingsudvalget, HB og udvalg  

 ved foreningskonsulent Anne Frøkiær 

   14. Eventuelt

                                            

Årsmødet 2020 er slut, tak for i aften.

Næste årsmøde afholdes tirsdag den 23. februar 2021 i Holbæk