Gå til hovedindhold

Ny MR metode til at monitorere sygdomsaktivitet hos patienter med multipel sklerose

Kort fortalt

Projektansvarlig: Henrik Bo Wiberg Larsson, Professor, Overlæge, dr.med., Enhed for Funktionel Billeddiagnostik, Glostrup Hospital
Sted: Enhed for funktionel billeddiagnostik, Diagnostisk Afdeling og Neurologisk Afdeling, Glostrup Hospital
Forskningsprojektets slutdato: 30. apr. 2018

Formål 

We wish to develop a new clinical MRI tool that is capable of better monitoring subtle disease activity, hereby helping to determine how well treated a patient is and if the patient is having an MS relapse when there is clinical doubt.
Furthermore, we wish to correlate baseline BBB permeability to clinical measures of disease activity and MRI measures of neurodegeneration over 2 years in order to investigate how well permeability predicts long-term disease outcomes.
By measuring both oxygen consumption and axonal density we also wish to investigate to what extent neuronal degeneration accounts for the observed decrease in perfusion in MS. By investigating the relationship between permeability, atrophy, oxygen consumption, perfusion and axonal density, we aim to get further insights into this presumed uncoupling of blood flow and axonal density in multiple sclerosis. 

Støttet beløb 

2015: 300.000 kr.

2014: 596.000 kr.

 

Kort beskrivelse af projektet

De senere år er det blevet mere og mere klart at de eksisterende metoder til at monitorere sygdomsaktivitet hos patienter med multipel sklerose (MS), der i dag hovedsagligt består af MR skanninger og forekomsten af attaker, kun beskriver en del af sygdommens udvikling. Et studie af såkaldt ’godartet MS’ har vist, at trods minimal sygdomsaktivitet sker der alligevel en udtalt grad af atrofi (skrumpning) af hjernen (Gauthier et al. 2009). I studier der afprøver ny medicinsk behandling til MS, har man ofte set at medicinen med god effekt reducerer antal attaker, men paradoksalt nok udebliver den forventede effekt ofte på udviklingen af invaliditet på lang sigt. Disse observationer indikerer at de gængse metoder til at at monitorere sygdomsaktivitet ved MS ikke er særlig gode til at fange den sygdomsaktivitet med lav intensitet, der ikke giver sig til udtryk som attakker eller nye læsioner på en MR scanning. I vores forskergruppe på Glostrup Hospital har vi netop publiceret resultater der viser, at tætheden af blod-hjerne barrieren målt vha. MR er stærkt forbundet til graden af MS sygdoms aktivitet(Se afsnittet om tidligere forskningsresultater). Det er således sandsynligt, at vores metode vil kunne bruges til i bedre grad end andre metoder at monitorere sygdomsaktivitet med lav intensitet hos MS patienter. Metoden vil kunne hjælpe med at bestemme om en patient har et attak, hvilket ofte kan være vanskeligt da mange andre tilstande kan ligne et MS attak. Derudover vil metoden kunne bruges til i langt bedre grad at vurdere effektiviteten af en bestemt behandling hos den individuelle patient før det udmønter sig i det næste attak, hvilket ikke er muligt på nuværende tidspunkt. Vi ønsker derfor at validere om metoden er i stand til at skelne mellem attakker og f.eks. pseudoattakker hos den enkelte patient og om metoden kan forudsige sygdomsaktivitet på længere sigt. Metoden kræver blot en MR skanning med kontraststof og vil kunne gøre en kæmpe forskel for både MS patienter og deres læger, når der opstår tvivl om attakker eller når den mest effektive forebyggende behandling skal skræddersys til den enkelte patient.

Link til publicerede artikler 

Permeability of the blood-brain barrier predicts conversion from optic neuritis to multiple sclerosis

Permeability of the blood-brain barrier predicts no evidence of disease activity at 2 years after natalizumab or fingolimod treatment in relapsing-remitting multiple sclerosis

Accurate determination of blood-brain barrier permeability using dynamic contrast-enhanced T1-weighted MRI: a simulation and in vivo study on healthy subjects and multiple sclerosis patients

Abnormal blood-brain barrier permeability in normal appearing white matter in multiple sclerosis investigated by MRI