Gå til hovedindhold

Alarmerende mange fejl i kommunale afgørelser

26. november 2015
Kort fortalt
Ny praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen viser alvorlige problemer med retssikkerheden for mennesker med handicap i kommunerne. 40 procent af de undersøgte afgørelser er i strid med regler og praksis og ville blive ændret eller hjemvist, hvis de var klagesager. Alarmerende, men desværre ikke overraskende, lyder reaktionen fra Scleroseforeningens ledende socialrådgiver
Thumbnail ”Vi har i årevis forsøgt at få skiftende socialministre til at interessere sig for de store retssikkerhedsmæssige problemer, der er i kommunerne, og som vi gang på gang har kunnet påvise gennem vores egne undersøgelser og årlige opgørelser fra vores socialrådgivning,” fortæller Nadia Buchard, der er ledende socialrådgiver i Scleroseforeningen. I den nye praksisundersøgelse har Ankestyrelsen bedt en række kommuner indsende de senest afgjorte sager om hjælp og støtte, som ikke er blevet påklaget til Ankestyrelsen af de berørte borgere. Sagerne vedrører mennesker med sjældne handicap eller med erhvervet hjerneskade, der alle har et stort hjælpebehov, og afgørelserne handler typisk om bevilling af socialpædagogisk støtte, personlig pleje, praktisk hjælp og botilbud. I alt 98 sager er blevet gennemgået som led i undersøgelsen. 

Som et spejl på Scleroseforeningens tal

”Men problemerne, der afdækkes, og konklusionerne, der drages i Ankestyrelsens rapport er stort set identiske med de sagsbehandlingsproblemer i kommunerne, som vi møder gennem vores medlemmer med sclerose,” konkluderer Nadia Buchard på baggrund af en sammenligning af de seneste tal fra Scleroseforeningens socialrådgivning med Ankestyrelsens undersøgelse. I 2014 modtog Scleroseforeningens socialrådgivning således over 5.300 henvendelser fra foreningens godt 10.000 medlemmer med sclerose, som søgte foreningens hjælp. I 51 procent af sagerne var der tale om et mangelfuldt og passivt sagsforløb. I 49 procent af sagerne var der truffet afgørelse i sagen, uden at der var udarbejdet en handlingsplan. I 44 procents tilfælde var der ikke foretaget en helhedsvurdering. I 32 procent af sagerne var der anvendt kvalitetsstandarder i stedet for en individuel, konkret vurdering af den enkeltes behov. Endelig oplevedes hele 57 procent af sagerne som uigennemskuelige. Til en sammenligning konkluderer Ankestyrelsen i sin nye praksisundersøgelse, at 40 procent af sagerne er i strid med regler og praksis, at 35 procent er utilstrækkeligt belyst og mangler afgørende oplysninger. I 30 procent af sagerne er der truffet afgørelse uden at have inddraget alle muligheder for hjælp. Desuden fremhæver Ankestyrelsen særlige mangler i forbindelse med hjælp efter § 83 og § 85, der er bestemmelser, der muliggør bevilling af praktisk og personlig hjælp samt socialpædagogisk støtte.

Mangel på politisk interesse

”Det er tal, der hæver det over enhver tvivl, at det står skidt til med borgernes retssikkerhed ude i kommunerne,” siger Nadia Buchard, som undrer sig over den ringe politiske interesse for problemet: ”Der er desværre intet nyt eller overraskende ved den alarmerende virkelighed, som Ankestyrelsen dokumenterer i denne nye undersøgelse. Det står nøjagtigt lige så skidt til, som vi allerede vidste, at det gjorde. Og det kan heller ikke komme bag på politikerne, som vi – og andre patient- og handicaporganisationer – igen og igen har gjort opmærksomme på problemet,” siger hun og uddyber: "Men hver gang det er lykkedes at rejse en debat om retssikkerhedsproblemet i kommunerne, har den fået lov at dø hen igen, uden at der fra de ansvarliges side er blevet handlet.” ”Vi kan kun være enige med socialminister Karen Ellemann, når hun til Information tidligere på ugen tager afstand fra kommunernes praksis og udtaler, at det ”helt klart skal blive bedre. Det kræver politisk handling, hvis der skal rettes op på retssikkerhedsproblemet i kommunerne,” lyder det fra den ledende socialrådgiver. I forbindelse med Ankestyrelsens nye undersøgelse har Dagbladet Information interviewet Scleroseforeningen og fået fremlagt foreningens seneste opgørelse over antallet og arten af henvendelser fra medlemmer, der er kommet i klemme i kommunen. Dagbladet har også talt med en af de sclerosepatienter, der har betalt en høj pris på grund af fejlbehæftet og mangelfuld kommunal sagsbehandling. Læs hans historie, interviewet med Nadia Buchard og artiklen om Ankestyrelsens undersøgelse her og her. Se Ankestyrelsens rapport over den nye praksisundersøgelse her

 

Der er ingen kommentar endnu

Tilføj kommentar

Dit navn Anonym

Ren tekst

  • Ingen HTML-tags tilladt.
  • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
Vær opmærksom på at din kommentar er offentlig.