Gå til hovedindhold

Bedre sammenhæng i indsatsen for borgere med multipel sclerose

29. januar 2016
Kort fortalt
Der er behov for at styrke samarbejdet og dialogen mellem kommuner, sygehuse og praktiserende læger, så kommunerne får bedre muligheder for at sætte tidligt ind over for borgere med multipel sclerose, lyder én af seks nye anbefalinger fra KL og Scleroseforeningen.
Thumbnail

Borgere med multipel sclerose er en lille, men stigende sygdomsgruppe i Danmark. I dag lever cirka 14.000 mennesker med sygdommen, og hvert år ses omkring 600 nye sygdomstilfælde.

Antallet af borgere med sclerose varierer meget fra kommune til kommune - fra tre i de mindste kommuner til cirka 1.000 i Københavns Kommune. Kommunerne har siden kommunalreformen haft det fulde ansvar for at tilbyde borgere sammenhængende rehabiliteringsforløb på tværs af forskellige lovgivninger og sektorer, men kontakten mellem borgere med sclerose og kommune er ofte meget sporadisk.

KL og Scleroseforeningen har derfor udarbejdet et inspirationskatalog, som skal sætte fokus på kommunernes indsats til borgere med multipel sclerose. Inspirationspapiret indeholder seks anbefalinger til, hvordan kommunerne kan styrke den sammenhængende rehabiliteringsindsats både som enkeltkommuner, i tværkommunalt regi og på tværs af sektorer.

Brug for tættere dialog

”Det altafgørende er, at kommuner, sygehuse, praktiserende læger og fysioterapeuter får et tættere samarbejde. I dag tænkes kommunerne sjældent ind i rehabilitering af borgere med sclerose, men i takt med at sygdommen udvikler sig, vil mange af disse borgere have behov for hjælp fra kommunerne i form af eksempelvis hjælpemidler, tilpasning af omgivelserne og personlig assistance i dagligdagen. Leveres der ikke den rette indsats på rette tid, svækker det borgernes livskvalitet og mulighed for at leve et selvstændigt liv som aktiv borger. Derfor har vi brug for en tættere dialog, så kommunerne kommer ind til tiden” siger Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg.

”Der er et stort behov for, at mennesker med multipel sclerose får mere sammenhængende behandlings- og rehabiliteringsforløb. Det gælder ikke mindst de patienter, der har progressiv sclerose – dem findes der ikke medicin til, og de er ikke i behandling på sygehusene. For dem er et bedre samarbejde mellem kommunen, sclerosehospitalerne, de fysioterapeutiske klinikker og de praktiserende læger alfa og omega. Og derfor er vi meget glade for, at dette inspirationspapir nu er en realitet,” siger Klaus Høm, direktør i Scleroseforeningen.


6 anbefalinger

  • 1. At kommunerne har politisk og ledelsesmæssig fokus på, at kommunen spiller en central rolle for borgere med multipel sclerose.
  • 2. At kommunerne understøtter en sammenhængende og koordineret rehabiliteringsindsats på tværs af forvaltningsområder ved komplekse forløb.
  • 3. At kommunerne styrker samarbejdet og dialogen med sygehusenes neurologiske afde­linger og de praktiserende læger med henblik på at fremme kommunernes mulighed for tidlig identificering af og indsats over for borgere med multipel sclerose.
  • 4. At kommunerne har fokus på den løbende dialog med praktiserende fysioterapeuter.
  • 5. At kommunerne og specialsygehusene for sclerose styrker koordineringen af borgernes forløb i overgangene, og i den forbindelse samarbejder om at øge medarbejdernes kom­petencer inden for multipel sclerose.
  • 6. At kommunerne løbende arbejder med at udvikle tilbud for borgere med multipel sc­lerose herunder styrke det mellemkommunale samarbejde om rehabilitering med henblik på at sikre den nødvendige viden og det nødvendige borgergrundlag.

Du kan hente og/eller læse hele inspirationspapiret ved at klikke på linket herunder:

Vedhæftede filer
Bedre_sammenh-ng_i_rehabiliteringsindsatsen_for_bo.pdf
Der er ingen kommentar endnu

Tilføj kommentar

Dit navn Anonym

Ren tekst

  • Ingen HTML-tags tilladt.
  • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
Vær opmærksom på at din kommentar er offentlig.