Gå til hovedindhold

Det Centrale Handicapråd: Mennesker med handicap skal bidrage mere

5. juli 2013
Kort fortalt
Det Centrale Handicapråd har nu afleveret sit bidrag til regeringen samlede handlingsplan, der offentliggøres senere på året. Rådet har et overraskende bud på, hvordan man finder ressourcer

Kun knap 44 procent af de danskere, der har et handicap eller længerevarende helbredsproblem, har et arbejde. Mod 77,5 procent i resten af befolkningen. Og forskellen er vokset i de senere år. Vejen til at både styrke livskvaliteten for mennesker med handicap og samfundsøkonomien er, at flere med handicap kommer i arbejde og kommer til at bidrage til fællesskabet gennem et aktivt liv, mener Det Centrale Handicapråd.

Væk med barriererne

Det Centrale Handicapråd opfordrer regeringen til at sætte klare mål for at øge deltagelsen i samfundet for mennesker med handicap og reducerer de barrierer, der står i vejen.
”Vi beder faktisk ikke om en bøjet netto-femøre mere til handicapområdet i Danmark”, siger formand for Det Centrale Handicapråd, Tue Byskov Bøtkjær. ”Vi vil meget hellere se en politik, der bringer folks egne ressourcer i spil. Det har langt de fleste det bedst med – uanset om man har et handicap eller ej. Og lad os så få nogle klare mål på, så vi kan følge op på, om det, vi gør, virker.”

Det Centrale Handicapråd opstiller en række mål, pejlemærker og bud på initiativer, som kan bringe indsatsen i den rigtige retning. Tue Byskov Bøtkjær fremhæver tre eksempler:
”For det første skal vi gribe den digitale udvikling. Internetbutikker, sociale medier og offentlig selvbetjening kan – hvis det sættes rigtigt op – gøre mange mennesker med handicap selvhjulpne. Det både sparer hjælp og kan være vejen til deltagelse på blandt andet arbejdsmarkedet. Det er nu, vi har chancen for at forme fremtidens digitale landskab. Man kunne starte med at følge mere håndfast op på, at de offentlige løsninger, lever op til de krav om tilgængelighed, som man har forpligtet sig på."

Mangler tillid

"For det andet skal vi revolutionere samspillet med det offentlige. Fire ud af ti mennesker med handicap har ikke tillid til, at kommunen træffer korrekte afgørelser, og halvdelen føler sig ikke inddraget. Det offentlige skal ikke gøre folk til klienter. Hvis mennesker med handicap skal bidrage mere, skal det offentlige blive langt bedre til at være en medspiller, der hjælper folk på den vej, de selv brænder for. Det Centrale Handicapråd har lavet et charter om brugerindflydelse. Det er et godt sted at starte.
For det tredje skal vi turde tænke socialpolitik som investering. Det barn med et handicap, som vi får i et godt forløb, frem for et dårligt, er en fantastisk god forretning for samfundet. Det samme gælder den voksne, som ikke længere kan udføre sit nuværende job, men bliver rehabiliteret og omskolet til noget andet. Vi skal tænke økonomisk, og det betyder også at regne plussiden med. Det kræver, at vi udvikler redskaber til bedre at se, hvad vi får for pengene – både menneskeligt og økonomisk.”
Man kan læse hele Det Centrale Handicapråds bidrag til handlingsplanen og charteret for brugerindflydelse på www.dch.dk.

Det Centrale Handicapråd

Det Centrale Handicapråd rådgiver regeringen og Folketinget om handicapspørgsmål og er dialogforum for centrale aktører på handicapområdet. Rådet vurderer samfundsudviklingen ud fra FN’s handicapkonvention med fokus på udvalgte aspekter af konventionen. Inklusion, tilgængelighed og bekæmpelse af fordomme er centrale opgaver for rådet.

Baggrund

Regeringen har iværksat den første samlede handlingsplan for handicapområdet siden 2003. Det Centrale Handicapråd har givet sine anbefalinger til Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup, som er koordinerende minister på handicapområdet. Regeringen har bebudet, at den offentliggør den samlede handicaphandlingsplan i efteråret 2013.
 

Der er ingen kommentar endnu

Tilføj kommentar

Dit navn Anonym

Ren tekst

  • Ingen HTML-tags tilladt.
  • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
Vær opmærksom på at din kommentar er offentlig.