Gå til hovedindhold

Savner at tale om sex

26. december 2014
Kort fortalt
Selvom rigtig mange før eller siden oplever seksuelle problemer, bliver emnet sjældent taget op i sundhedssystemet, viser en bacheloropgave fra Sygeplejerskeskolen Metropol. Læge og professor i almen sexologi med Aalborg Universitet, Christian Graugaard, er bekymret over tendensen
Thumbnail

Af Leon F. Skytte

”Det har ofte slået mig, at selvom rigtig mange sygdomme påvirker seksualiteten, var det et emne, som næsten aldrig blevet taget op under min uddannelse som sygeplejerske. Og i forhold til multipel sclerose forekom det mig især mærkeligt, da sygdommen ofte rammer mennesker i både den fertile og typisk meget seksuelt aktive alder,” lyder det fra sygeplejerske Nanett Sannom.

Hendes afsluttende bachelorprojekt Multipel sclerose – fra tabu til tema, handler om, at rigtig mange sclerosepatienter før eller siden vil opleve seksuelle problemer. Det gælder for cirka 50 % af kvinderne og 75 % af mændene. Alligevel bliver emnet kun sjældent taget op af det professionelle sundhedssystem.

”Det vigtigste er selvfølgelig, at selve sygdommen bliver behandlet. Men jeg mener også, det er vigtigt at se patienten som et helt menneske med en seksualitet. Både fordi det fylder meget for de fleste, men også fordi sex og intimitet kan være et pusterum, som gør det lettere at håndtere sygdommen,” siger Nanett Sannom.

Kæmp for seksualiteten

Christian Graugaard, læge og professor i almen sexologi på Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet, har igennem mange år forsket i, hvordan seksualiteten påvirkes af sygdom.

”For langt de fleste mennesker er seksualiteten forbundet med livsglæde og energi, ligesom et meningsfuldt sexliv kan være styrkende for parforholdet. Derudover kan seksualiteten, her forstået som andet og mere end blot samleje, fungere som en slags helle, hvor man kan finde kræfter og overskud til at mestre sin sygdom,” forklarer han.

Ifølge Christian Graugaard kan det få konsekvenser for parforholdet, hvis ikke der bliver talt om sex og samliv i sundhedssystemet.

”Der er mange eksempler på, at par der har sclerose inde på livet ikke blot oplever seksuelle problemer, men også mister evnen til intimitet. Og hvis behandlingssystemet ikke tør tage det seksuelle tema op, så kan man let havne i en situation, hvor patienten helt opgiver at være et seksuelt væsen. Det kan starte en ond cirkel, som betyder, at parterne i parforholdet glider længere og længere fra hinanden,” siger han.

Scleroseforeningen genkender billedet

Scleroseforeningens psykologer taler hvert år med flere hundrede sclerosepatienter og deres pårørende.

”Seksuelle problemer gør sig gældende for rigtigt mange sclerosepatienter, og derfor undrer jeg mig over, at der ikke er mere fokus på det. Selvom sundhedsprofessionelle burde kunne håndtere emnet, så tror jeg, der er stor frygt for, om man går folk for nær. Men det burde være lige så naturligt at tale om som alt andet,” lyder det fra ledende psykolog hos Scleroseforeningen Mette Harpsøe Nielsen.

I Scleroseforeningen spørger psykologerne jævnligt klienterne om hvilke emner, de gerne vil tale om, og seksualitet er uden tvivl en af topscorerne, hvilket glæder Mette Harpsøe Nielsen.

”Jeg mener, det har stor betydning for et velfungerende liv, at man har et tilfredsstillende sexliv. Når sygdommen raser ligger det måske brak et stykke tid, men så er det utroligt vigtigt at få startet det op igen,” siger hun.

Svært emne for sygeplejerskerne

I sygeplejerske Nanett Sannoms bachelorprojekt undersøgte hun, hvordan konsultationssygeplejersker oplevede at have samtaler med sclerosepatienter om seksualitet, og om de overhovedet fandt sted.  Hun fik adgang til et af landets neurologiske afsnit, hvor hun interviewede sygeplejersker samt kiggede patienternes journaler igennem for at se, om emnet indgik som en del af plejen.

”Jeg havde håbet, at mit fag ville være gode til de her samtaler. Men jeg fandt, at der stadig er meget tabu forbundet med at tale om seksualitet. Selvom mine kollegaer gerne vil tage emnet op, sker det sjældent i praksis,” fortæller hun.

Årsagerne er blandt andet tidspres, prioritering af medicinsk behandling, personlige barrierer, manglende faglig viden om seksualitet, redskaber til at tage initiativ til samtalen, og bekymring for at overskride patienternes grænser. Det billede bekræftes i fundene fra journalerne. Her er emnet blot taget op i 6 ud af 23 journaler, og flere af samtalerne har handlet om graviditet snarere end egentlig seksualitet.

Især sygeplejerskernes forlegenhed ved emnet har overrasket Nanett Sannom.

”Jeg synes selv, det vil være oplagt, at vi tager samtaler med patienterne omkring seksualitet, fordi det for mig er en naturlig del af at yde pleje. Men udover at vi kan vælge seksualitet som valgfag, så indgår det slet ikke i vores uddannelse,” siger Nanett Sannom.

Det skal ændres nedefra

Professor Christian Graugaard mener også, at emnet seksualitet stadig er tabubelagt mange steder i sundhedssystemet

”Mange sundhedsprofessionelle føler fortsat en form for forlegenhed, når emnet er seksualitet. Samme fagfolk har ingen problemer med at spørge til patientens afføringsvaner, men det seksuelle opleves som særligt følsomt. Derfor opstår der ofte et ærgerligt ”tovejstabu”, hvor behandleren ikke tør tale med patienten, og patienten ikke tør tale med behandleren, og så vokser de seksuelle problemer nemt,” siger han.

Lægen og professoren i almen sexologi tror dog på, at ændringer er mulige. Men han mener, det kræver en kulturændring. 

”Vi skal blive bedre til at inddrage det seksuelle aspekt på lige fod med alle mulige andre dimensioner af patienternes sundhed. Men det er nok en kulturrevolution, som skal komme fra de medicin- og sygeplejerskestuderende i dag,” siger han.

Også sygeplejerske Nanett Sammon tror på, at der skal arbejdes for at fjerne de faktorer, som gør det svært for blandt andet sygeplejerske at tale med deres patienter om sex.

”Det er slemt nok at blive kronisk syg, men livskvaliteten bliver ekstra forringet, hvis også seksualiteten lider på grund af sygdommen, så derfor skal vi blive bedre til at fokusere mere på seksualitet – både i uddannelsen og i sygeplejerskernes hverdag,” siger hun.

Hos Scleroseforeningen er håbet også, at det fremover bliver mere udbredt at tale med sclerosepatienter om sex og seksualitet.

”Jeg tror, det er vigtigt, at vi finder en måde, hvor vi kan tale sammen på en afslappet måde. Det er klart, at ingen skal tvinges til at tale om sex, men det skal være muligt for alle, der har brug for og lyst til det. Det er frem for alt vigtigt, at der bliver talt mere om sex, så man ikke går rundt og tror, at man er den eneste, der oplever seksuelle problemer,” siger ledende psykolog i Scleroseforeningen. Mette Harpsøe Nielsen. 

Der er ingen kommentar endnu

Tilføj kommentar

Dit navn Anonym

Ren tekst

  • Ingen HTML-tags tilladt.
  • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
Vær opmærksom på at din kommentar er offentlig.