Gå til hovedindhold

Sollys i teenageårene forsinker sygdomsdebut

16. oktober 2015
Kort fortalt
Mindre sollys i teenageårene, og et højere BMI i 20-års alderen, er uafhængigt af hinanden, medvirkende faktorer til at sclerose indtræffer i en tidligere alder. Det viser en undersøgelse af mere end 1.000 danske sclerosepatienter, som Scleroseforeningen har støttet. Forskningsstudiet kaster derved lys over sammenhængen mellem sollys, D-vitamin, overvægt og tidspunktet for hvornår sclerose udvikler sig.
Thumbnail Personer, der ikke blev udsat for sollys hver dag om sommeren i ungdomsårene, eller havde et højere BMI i 20 års alderen, udviklede sclerose knap 2 år tidligere end personer, der dagligt havde opholdt sig i sommersolen, eller var normalvægtige. Det er forskere fra Dansk Multipel Sclerose Center på Rigshospitalet, der har set på livsstilsvaner og genetiske markører for D-vitaminmangel hos mere end 1.000 danske personer med sclerose. 

Sollys og BMI påvirker sygdomsdebut

De faktorer, der leder til udvikling af sclerose er komplekse, og der arbejdes systematisk på at prøve at forstå dem alle. Flere undersøgelser har dog vist, at D-vitamin og sollys har en eller anden beskyttende effekt mod udvikling af sygdommen. Og i dette studie antyder data, at sommerens sollys i teenageårene ligefrem kan påvirke tidspunktet for sygdomsdebut: "De faktorer, der påvirker alderen ved sygdomsdebut er vigtige, da de giver et rigtigt godt indtryk af, hvad der er med til at at trigge de sygdomsmekanismer, der ligger til grund for sclerose”, fortæller læge og ph.d. studerende, Julie Hejgaard Laursen, der er hovedforfatter på studiet, og som har modtaget støtte fra Scleroseforeningen til forskningsprojektet.    I alt deltog 1.161 danskere med sclerose i en spørgeskemaundersøgelse i perioden 2009-2012, hvor de foruden at give oplysninger om deres solvaner, fiskeindtag og D-vitaminforbrug i ungdomsårene, også fik undersøgt deres blod for D-vitaminmarkører. 

Sygdom indtræffer tidligere hos overvægtige

Resultaterne viste bl.a., at sclerosesygdommen indtraf godt 1.9 år senere hos de personer, der havde opholdt sig mest i solen (hver dag) i teenageårene, i forhold til de personer, der ikke tilbragte tid i solen hver dag. Hele 88% af deltagerne var grupperet som daglige soldyrkere, og de udviklede sclerose i en gennemsnitsalder på 32.9 år, sammenlignet med 31 år for de, der ikke tilbragte tid dagligt i solen. Derudover fandt forskerne ud af, at 18% af deltagerne var overvægtige i 20 års alderen, og at disse udviklede sclerose i en alder af 31.2 år, gennemsnitligt 1.6 år tidligere end de, der var normalvægtige og 3.1 år tidligere end de, der var undervægtige. 

Sollys forsinker sclerosedebut

Det ser altså ud til, at både UVB stråling fra sollyset og D-vitamin kan være forbundet med et forsinket sclerosedebut. ”Vores resultater antyder samtidig, at mangel på sollys i ungdommen og overvægt omkring 20 års alderen kan være faktorer, der er med til at fremprovokere sclerose. Ungdommen er formentlig en særlig sårbar periode, hvor udsættelse for en uheldig kombination af miljøfaktorer kan være med til at lægge kimen til senere udvikling af sclerose”, forklarer Julie Hejgaard Laursen. Tidligere undersøgelser har vist en sammenhæng mellem risiko for sclerose og overvægt i børne- og ungdomsårene. Overvægtige personer formodes også at have et lavere D-vitaminniveau i blodet. Koblingen mellem vægt og sclerose kan derfor måske forklares ved D-vitaminmangel, men det er endnu spekulationer. 

Svært at genkalde livsstilsvaner

En begrænsning ved studiet er bl.a., at hovedparten af data er baseret på deltagernes skøn over deres egne livsstilsvaner flere år tilbage. Derfor har det ikke været muligt at tage højde for præcis dosering, dagligt forbrug og udsættelse for D-vitamin, fisk og sollys. Derudover udgjorde gruppen af ikke-daglige soldyrkere kun godt 1 ud af 10, hvilket svækker data fra denne gruppe. Endelig kan det heller ikke udelukkes at andre faktorer påvirker resultaterne, f.eks at det at være mere indendørs hænger sammen med en anden form for livsstil, der måske kan være en underliggende årsag. 
Der er ingen kommentar endnu

Tilføj kommentar

Dit navn Anonym

Ren tekst

  • Ingen HTML-tags tilladt.
  • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
Vær opmærksom på at din kommentar er offentlig.