Gå til hovedindhold

Voldsom kritik af lovforslag på handicapområdet

19. december 2014
Kort fortalt
Udhuling af retssikkerheden. Intet minimum for serviceniveauerne. Og færre ydelser. Det er nogle af punkterne i den hårde kritik, der er haglet ned over regeringens lovforslag til en forenkling af servicelovens tilbud til voksne med handicap. Også Scleroseforeningen er skeptisk.

Målet med lovforslaget, der udspringer af økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og KL, er at lave forenklinger af voksenhandicapområdet.Lovforslaget lægger således op tilen inddeling af folk i tre grupper, der skal fastsætte niveauet for serviceydelser og gøre administrationen for kommunerne nemmere.

Det største kritikpunkt fra stort set alle berørte organisationer går på, at man ikke kan anke sin placering i de tre grupper til Ankestyrelsen. Det vil skade retssikkerheden, er også den klare holdning i Scleroseforeningen.

”Efter at have læst lovforslaget igennem må jeg desværre sige, at det efterlader os med flere spørgsmål end svar,” lyder direktør i Scleroseforeningen Mette Bryde Linds umiddelbare reaktion på udspillet. Hun uddyber:

”Ingen tvivl om, at regelforenkling i sig selv er en god ting. Men forslaget her efterlader os med en grim smag i munden af, at det er regelforenkling for kommunernes skyld og ikke for borgernes skyld.”

Kasseopdeling af mennesker

”Lovforslaget deler mennesker op i tre målgrupper, der hver især svarer til nogle på forhånd definerede hjælpebehov og på forhånd fastlagte hjælpemuligheder. Det gør os bekymrede, og det gør det, fordi det bliver så afgørende, hvilken ”hylde” man kommer på og dermed for, hvilke tilbud man kan få. Der er nemlig ikke mulighed for at tilgodese komplekse behov i alle målgrupperne. Men vi ved jo, at alle med sclerose typisk har komplekse behov fra starten med individuelle symptomer og skjulte funktionsnedsættelser. Og netop det, at der kan være tale om skjulte problemstillinger kan gøre, at den enkelte med sclerose ikke kommer i den rigtige målgruppe fra starten og risikerer at få en sagsbehandling, der er for overfladisk,” forklarer Mette Bryde Lind.

Lovforslaget beskriver indledningsvist politiske intentioner om at styrke tilliden mellem borger og kommune, der skal ske gennem øget borgerinddragelse og øget fokus på at styrke borgerens ressourcer og selvhjulpenhed, og som Scleroseforeningen fuldt ud bakker op om, understreger foreningens direktør. Det samme gælder lovforslagets understregning af det vigtige i at sikre borgerens retssikkerhed. Problemet er med Mette Bryde Linds ord det gab, der er mellem de positive politiske intentioner og lovforslagets konkrete anvisninger på, hvordan disse skal omsættes i praksis:

”Hvordan kan man på den ene side proklamere, at man med forslaget ønsker at styrke den enkeltes retssikkerhed, samtidig med at man ikke vil have, at borgeren skal kunne anke sin sag!”

Det omdiskuterede lovforslag blev sendt i høring af socialministeren den 9. december 2014. Inden høringsfristen den 19. januar 2015 er Scleroseforeningen sammen med Spatikerforeningen og LEV inviteret til en teknisk gennemgang af lovforslaget i Socialministeriet på vegne af Danske Handicaporganisationer.

Læs hele lovforslaget her

Der er ingen kommentar endnu

Tilføj kommentar

Dit navn Anonym

Ren tekst

  • Ingen HTML-tags tilladt.
  • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
Vær opmærksom på at din kommentar er offentlig.