Gå til hovedindhold
TemaArbejdslivSe hele temaet

Arbejdslivet på nye betingelser

2. februar 2021
Kort fortalt

Det kan føles som at presse på et blåt mærke, når du skal få dit arbejds­liv til at balancere med sclerose. For mange gælder det nemlig, at arbejds­livet må ændres, men hvad betyder det for dig og din arbejds­giver, når særlige behov begrænser din arbejdsevne?

Der går gennemsnitligt ganske få år fra diagnosen og til, at mange med sclerose vinker farvel til det ordinære arbejdsmarked. Det viser en ny rapport, der har set nærmere på arbejdslivet med sclerose.

Undersøgelsen, som er foretaget af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, og som er finansieret af Scleroseforeningen, viser, at sclerose er en sygdom, der begrænser muligheden for at kunne arbejde som før.

”Vi er selvfølgelig klar over, at sclerose kan gribe ind i folks arbejdsevne, og også ofte gør det. Men det kommer som en overraskelse for os, at det ser ud til at ske så hurtigt, som rapporten viser,” konstaterer rådgivningschef i Scleroseforeningen, Nadia Buchard.

Hun fortæller, at netop rådgivning om fleksjob ligger i top fem blandt det, som Scleroseforeningens socialrådgivere oftest får henvendelser om.

Ikke for enhver pris


I dag er seks ud af ti personer med sclerose ikke længere i ordinært arbejde. Det betyder, at de ikke arbejder fuld tid eller efter ”almindelige” regler. Mange af dem, som stadig er på arbejdsmarkedet, har været nødt til at skrue ned for arbejdstiden og indgå særlige aftaler, der imødekommer begrænsninger og nye behov, som er opstået på grund af sygdommen.

”Det er et virkelig ærgerligt billede, rapporten præsenterer. Men samtidig viser det også, at den afklaring, der konkret skal ske i de her situationer, forløber efter hensigten, hvilket jo naturligvis er positivt og vigtigt. Og ind i mellem vil vi ønske, at vi kunne hjælpe den enkelte til at ”slippe lidt før”. For det er ikke den bedste løsning for alle at holde fast i arbejdet, til man er slidt helt op,” forklarer Nadia Buchard og pointerer, at der heldigvis findes vigtige ordninger og aftaler, der kan fastholde medarbejdere, som ikke kan fortsætte på fuldt blus, i arbejde.

Gevinst for alle


Nedsat arbejdstid er en af de mest almindelige ændringer i arbejdslivet blandt mennesker med sclerose. Det er i form af enten aftaler eller fleksjob. Men også andre muligheder får flere med sclerose til at fortsætte i arbejde. Her peger den nye rapport fra VIVE blandt andet på særligt it-udstyr, hjælpemidler, fleksible mødetider eller hjemmearbejde. 

Rapporten viser samtidig, at de strukturelle regler og ordninger, som er på det danske arbejdsmarked, gør det lettere og mere tiltalende at ansætte eller fastholde medarbejdere, som har en kronisk sygdom, der kan påvirke arbejdsevnen. 

Faktisk er der tit en gevinst for alle parter i at holde fast og finde løsninger på de særlige behov, som sclerose kan være årsag til, lyder det fra professor Lars L. Andersen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 

”Der er meget identitet bundet op på arbejde og en tilfredsstillelse i at kunne bidrage til samfundet. Og så er der selvfølgelig det økonomiske. Derfor kan det være værdifuldt at fortsætte, hvis det er muligt. For virksomheder kan det også godt betale sig at holde fast i en medarbejder med kronisk sygdom som for eksempel sclerose,” siger han.

”Nogle af de ordninger, som man kan søge, gør jo, at sygefraværet eller de timer, som medarbejderen er nødt til at gå ned i tid, ikke bliver en økonomisk udgift for virksomheden. Det betyder, at de kan beholde en kollega med nogle særlige kompetencer i stedet for at skulle ansætte og oplære en helt ny person,” forklarer Lars L. Andersen.

Han har i mange år forsket i betydningen af arbejdsmiljøet, når det handler om at fastholde medarbejdere med særlige behov på arbejdsmarkedet.

Arbejdsmiljøet er afgørende


En stabil balance mellem de krav, som jobbet rummer, og de kræfter, som man har med sclerose, er nødvendig, pointerer Lars L. Andersen. Her peger han på det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø, som begge kan spille en betydelig rolle for, om du kan fortsætte arbejdet på en sund måde.

”Det er nemt at se og vurdere de fysiske begrænsninger, som sclerose kan forårsage. Her er det vigtigt at få nogle gode arbejdsredskaber, tilpasset arbejdsmængde, pauser efter behov og fysisk træning. De kognitive begrænsninger er ofte mere usynlige. Men hvis man også er påvirket på hukommelsen, koncentrationsevnen eller noget andet mentalt, er det vigtigt at få snakket med sin leder om at få tilpasset kravene i arbejdet,” forklarer han.

”Særligt hvis man arbejder i et stressende arbejdsmiljø. Det kan være, at der er korte deadlines eller stort ansvar på spil. Eller at man sidder med nogle opgaver, der er alt for kognitivt udfordrende. Der er det vigtigt at få tilpasset arbejdsmiljøet efter de udfordringer, som er opstået på grund af sygdommen. Ellers kan det let føre til flere sygedage, og det er der jo ingen, der ønsker,” anslår Lars L. Andersen.

Men det er ikke noget, du og din arbejdsgiver alene skal finde ud af. Netop her, i afklaringsfasen, træder andre parter ind, og særligt kommunen har et ansvar omkring jobordninger og støttemuligheder. Ifølge den nye rapport fra VIVE spiller fagforeninger og Scleroseforeningen en betydelig rolle i jobafklaringen. De bliver brugt som rådgivere og støtte, der kender regler og sidder med, når sager slår knuder, viser rapporten.

Der er ingen kommentar endnu