Gå til hovedindhold

Cladribin anbefalet af Medicinrådet

10. november 2017
Kort fortalt

Medicinrådet har netop anbefalet cladribin (Mavenclad) som standardbehandling til patienter med attakvis sclerose. Cladribin bliver vurderet til at kunne anvendes på lige fod med Lemtrada, Tysabri og Gilenya. Det giver patienter adgang til den hidtil korteste og mest forenklede tabletbehandling.

Thumbnail

 

Medicinrådet kom i går med sin første anbefaling af et lægemiddel siden rådets start for knap et år siden.

Og det var sclerosemidlet cladribin (markedsført af Merck under navnet Mavenclad), der på baggrund af 9 ugers intenst arbejde og en 156-siders diger vurderingsrapport, blev anbefalet som standardbehandling til attakvis sclerose på lige fod med de nuværende 2. valgsmidler Lemtrada, Tysabri og Gilenya.  

Cladribin bliver anbefalet både til patienter med særlig høj sygdomsaktivitet, som ikke tidligere har været i behandling, til patienter hvis 1. linjebehandling ikke har gavnet, og til patienter, hvor behandling med Gilenya eller Tysabri ikke er en mulighed.

Grundig gennemgang

Anbefalingen kommer efter en grundig analyse af både klinisk værdi og økonomiske omkostninger set over et 4-årigt tidsperspektiv i forhold til de 3 andre lægemidler.

Den samlede baggrundsrapport fra Medicinrådet bygger på en klinisk vurdering fra fagudvalget, samt omkostningsanalyser og prisforhandlinger foretaget af Amgros. Alle bilag og dokumenter er tilgængelige på Medicinrådets hjemmeside (se links nederst), og er et forsøg på at skabe mere gennemsigtighed i de arbejdsgange og beslutninger, der ligger bag anbefalingen.   

Samfundsmæssig besparelse

Her fremgår det bl.a., at cladribin klinisk set ikke er dokumenteret bedre eller dårligere end de eksisterende behandlinger, men at omkostningerne til cladribinbehandling over 4 år er betragtelig mindre i forhold til de 3 andre lægemidler - op til 30% mindre i forhold til Gilenya.

Cladribin har påvist klinisk effekt i 4 år med maksimalt 2x5 dages tabletbehandling det første og andet år. Sammenholdt med de lave krav til monitorering betyder det, at patienterne vil opleve et mere skånsomt forløb med cladribin i forhold til de nuværende lægemidler.

Bekymring for langtidsbivirkninger

Medicinrådets anke mod cladribin er den manglende viden om langvarig effekt og bivirkningsrisici. I rapporten udtrykkes bekymring for sent optrædende bivirkninger, og for hvilken situation patienter med sygdomsgennembrud efter 2 år stilles i.

Anbefaling som ventet

Finn Sellebjerg, professor ved Dansk Center for Multipel Sklerose ved Rigshospitalet, er ikke overrasket over Medicinrådets beslutning:

”Det var som forventet. Der foreligger meget svage 4-års data, og uden direkte effekt-sammenligninger mellem  lægemidlerne bliver det svært at konkludere præcist. Cladribin giver umiddelbart ikke nogen klinisk merværdi, men kan sidestilles, i forhold til de 3 andre lægemidler. Og Medicinrådets bekymring bunder især i det lave lymfocyttal, der ligesom ved Lemtrada, er en del af lægemidlets effekt”.

Attraktivt behandlingsforløb

”Omvendt, så får vi nu med cladribin et lægemiddel med en gunstig sikkerhedsprofil og et skånsomt og attraktivt behandlingsforløb for patienterne uden skærpede krav til monitoreringer”, vurderer Finn Sellebjerg.

Der bliver først senere taget stilling til, hvordan cladribin skal indplaceres i behandlingsvejledningen:

”Når behandlingsvejledningen opdateres, må vi se, om cladribin enten bliver fuldstændig sidestillet med de 3 andre 2. linjepræparater, så prisen bliver afgørende, eller om bekymringen fra Medicinrådet gør, at cladribin tilbydes på linje med Zinbryta og Lemtrada, efter Tysabri og Gilenya”, siger han.

Der er ingen kommentar endnu