Gå til hovedindhold

D-vitamintilskud kan dæmpe scleroseaktivitet

7. januar 2016
Kort fortalt

Et dagligt D-vitamintilskud i 6 måneder er uden bivirkninger og kan formentlig mindske scleroseaktiviteten. Det viser et lille pilotstudie i sclerosepatienter, hvor en høj D-vitamindosis nedsatte aktiviteten af de aggressive T-celler forbundet med sclerosesygdom.

D-vitamintilskud kan blive et effektivt, sikkert og billigt supplement til sclerosepatienter. Et nyt studie viser en direkte kobling mellem et dagligt D-vitaminindtag og en reduktion i antallet af de skadelige T-celler hos sclerosepatienter.

D-vitamins gavnlige effekt

Flere studier har peget på en sammenhæng mellem et lavt D-vitaminniveau og forøget risiko for udvikling af sclerose. Samtidig er der tegn på, at sclerosepatienter med lave D-vitaminniveauer i blodet er udsat for mere invaliditet og alvorligere symptomer. 

Det er også velkendt, at D-vitamin har en række gavnlige effekter på immunsystemet, og formodes at kunne dæmpe inflammation og autoimmunitet. Men hvorvidt et tilskud af D-vitamin direkte kan gavne sclerosepatienter er stadig til diskussion.

Høj og lav dosis D-vitamin i sclerosepatienter

I et lille pilotstudie, netop offentliggjort i tidsskriftet Neurology, undersøgte amerikanske forskere fra Johns Hopkins University School of Medicine i Baltimore virkningen af D-vitamintilskud blandt 40 voksne personer i alderen 18-55 år med attakvis sclerose. Personerne fik dagligt i 6 måneder enten en høj dosis (10.400 IU) eller lav dosis (800 IU) D3 vitamintilskud. 

Den høje dosis svarer til det D-vitaminniveau, man normalt kan måle i blodet hos personer efter de har opholdt sig 30-60 minutter uden overtøj på i solen en midsommerdag, mens den lave dosis er lidt højere end den anbefalede daglige indtagelse af D-vitamin for voksne (600 IU).

Mængden af D-vitamin og T-celler i blodet blev målt hos alle personerne lige før start, og efter 3 og 6 måneder. Af interesse var især at måle bivirkninger og effekten af D-vitamin på immun-aktivitetsmarkører – heraf ændringer i mængden af interleukin-17 T-celler (T17-celler), der er en god indikator for scleroseaktivitet. 

Høj D-vitamin dosis nedsatte T-celle aktivitet 

Resultaterne viste, at de personer, der indtog en høj dosis D-vitamin nedsatte mængden af T17-celler forbundet med scleroseaktivitet. Mere præcist observerede forskerne, at når D-vitaminniveuaet i blodet nåede 18 ng/ml, faldt T17-cellemængden med 1% for hver yderligere 5 ng/ml D-vitaminstigning. Omvendt, faldt mængden af T17-celler ikke blandt de personer, der indtog den lave dosis D-vitamin. 

Derudover, var der ingen forskel på bivirkningerne mellem høj- og lavdosisgrupperne i løbet af de 6 måneder.

Kobling til sclerosesygdom uvis

Selvom konklusionen på studiet synes at være, at D-vitamintilskud i høje doser nedsætter mængden af de aggressive T-celler, og dermed mindsker risikoen for scleroseaktivitet, så blev kun meget få personer undersøgt. Samtidig fortæller resultaterne ikke noget om hvilke symptomer der eventuelt mindskes hos patienterne.

Og endelig, er det svært at sige noget konkret om eventuelle langtidseffekter eller –bivirkninger, hvis patienterne havde fortsat indtaget af de høje D-vitamindoser i flere måneder eller flere år. 

Ikke desto mindre er undersøgelsen endnu en brik i puslespillet, der peger på D-vitamins gavnlige virkning. Og da D-vitamin tilsyneladende er et sikkert og billigt præparat, der er let og tilgængeligt at tage for sclerosepatienter, vil D-vitamin hurtigt kunne benyttes som supplement til sclerosemedicin.

Det er dog vigtigt at slå fast, at hver patient stadig bør diskutere et eventuelt D-vitamintilskud med deres egen læge. 

Forskerne er lige nu i gang med et større studie i 172 personer med attakvis sclerose, hvor de sammenligner effekten af 600 IU og 5.000 IU D-vitamintilskud på sygdomsaktiviteten. 

Det omtalte studie kan findes her: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26718578

2 Kommentarer
notamember
Claus - 15. oktober 2017

Er alle kommentarer til ældre artikler forsvundet med opdateringen af hjemmesiden ?

notamember
Lise - 29. maj 2019

Kunne være rart med en konklusion om hvad scleroseforeningens holdning og anbefaling er til d vitamin tilskud. Det ser da i hvert fald lovende ud med høj dosis d-vitamin ift symptomer og behandling. I dag kan man købe vitaminer til håret, multivitaminer og vitaminer i alverdens former, så det kan være svært at blive klog på hvad der anbefales. I hvert fald tyder forskning på også review læst på castorolie.dk om d-vitamin på at det er fornuftigt at tage tilskud af d-vitamin. Jeg gad godt vide mere præcist hvilke mængder der er optimale, og hvad scleroseforeningen anbefaler. Er det de 10400 IU D3-vitamin eller de 800 IU D3? Tak for at offentliggøre dette spændende studie.