Gå til hovedindhold

Dansk forklaring på de første projekter støttet af Progressive MS Alliance

6. november 2014
Kort fortalt

International Progressive MS Alliance har gennemført første runde af uddelingen af 22 forskningslegater til forskere i ni forskellige lande. Formålet er at fjerne de barrierer, som hæmmer udviklingen af behandlingen af progressiv sclerose. Her kan du på dansk læse om de 22 projekter

Thumbnail

Den internationale Progressive MS Alliance er et globalt samarbejde, der fokuserer på at finde løsninger på progressive former for sclerose, hvilket videnskaben hidtil ikke har været i stand til. Den danske scleroseforening har støttet alliancen med 500.000 dollars over en treårig periode. Denne første runde af finansieringen lancerede et ambitiøst program, der samlet set vil investere 22 mio. euro over de næste fem år, skabe internationale samarbejdsnetværk, og på den måde bygge videre på eksisterende forskning og samtidig stimulere til ny forskning gennem Alliancens betydelige finansieringsprogrammer.

Herunder følger en kort oversigt over hvert enkelt projekt.  Du kan få flere oplysninger ved at besøge www.ProgressiveMSAlliance.org.

AUSTRALIEN

Titel: Limiting axonal degeneration in a model of multiple sclerosis
Hovedforsker: Steven Petratos, Ph.D.
Institution: Monash University
Tildelt beløb: €74.326
Referat: Beskadigelse af nervefibre menes at kunne ligge bag progressiv funktionsnedsættelse i forbindelse med sclerose. Dette hold har arbejdet på at forstå de processer, der fører til nedbrydning af nerver. De har fundet bevis for, at et bestemt protein, Nogo-A, muligvis spiller en rolle, og de har også fundet en mulig strategi til at beskytte mod det. De vil nu fortsætte med at undersøge dette yderligere ved at fjerne Nogo-A fra nerveceller i mus og derefter observere de effekter, der opstår ved begyndelsen af en scleroselignende sygdom. De vil derefter forsøge at blokere for Nogo-A ved hjælp af nyudviklede strategier for levering af stoffer til hjernen og rygmarven.
Hvad betyder dette for mennesker, der lever med progressiv sclerose? Denne undersøgelse kan føre til en ny strategi for udvikling af en behandling, der begrænser beskadigelsen af nerveceller og stopper udviklingen af sclerose.

BELGIEN

Titel: Towards a shared data repository to enhance the standards of rehabilitation in MS:
Feasibility, capacity building and proof-of-concept on exercise therapy & mobility measures
Hovedforsker: Peter Feys, Ph.D.
Institution: Hasselt University
Tildelt beløb: €74.985
Referat: Bevægelsesterapi er potentielt en effektiv behandlingsform for mennesker med sclerose, men på trods af en sand eksplosion inden for forskning i fysisk rehabilitering og træning, er det endnu ikke klart, om de gavnlige effekter gælder på samme måde for progressiv sclerose som for attakvis sclerose. Et af problemerne  er et fåtal af undersøgelser. Dette projekt vil forberede opbygningen af et stort, delt datalager, der vil blive oprettet ved at samle data fra udgivne undersøgelser og indtaste nye data fra kliniske centre og forskningscentre. Det vil gøre forskere i stand til at undersøge spørgsmål om effekten af specifikke træningstiltag og indgreb, samt hvor passende forskellige initiativer vil være. I sidste ende vil dette føre til forbedrede standarder for rehabiliteringstiltag i forbindelse med sclerose.
Hvad betyder dette for mennesker, der lever med progressiv sclerose? Denne indsats kan forbedre muligheden for at fastslå de bedste trænings- og rehabiliteringstiltag for mennesker med progressiv sclerose og levere de nødvendige data for at kunne underbygge argumenter for, hvordan dette kan forbedre livskvalitet.

CANADA

Titel: T-cell activation molecules and progressive MS
Hovedforsker: David Haegert, M.D.
Institution: McGill University
Tildelt beløb: €74.739
Referat: På et tidligt sclerosestadie er det svært at vide, om sygdommen vil udvikle sig eller ej. Dette hold vil prøve at finde og teste potentielle biomarkører – særlige molekyler – i blodet for at fastslå, om de kan bruges til at forudsige, om en person med sclerose vil få et hurtigt eller langsomt udviklende progressivt forløb. De vil undersøge blodprøver fra sclerosepatienter, som tidligere har deltaget i kliniske forsøg, og hvis videre sygdomsudvikling er kendt. Hvis biomarkøren virkelig er mere markant hos mennesker med hurtigt udviklende sclerose i forhold til den med godartet sclerose, vil biomarkøren kunne udvikles til en test til som kan bruges til  forudsige sygdomsforløb og udpege patienter, der kan have brug for en mere intensiv behandling.
Hvad betyder dette for mennesker, der lever med progressiv sclerose? Hvis man kan finde en biomarkør, der kan registreres i blodprøver fra personer med sclerose, vil det potentielt kunne hjælpe med at forudsige hastigheden på sygdomsudviklingen og finde den mest velegnede form for behandling.

ITALIEN

Titel: Can the degree of meningeal inflammation and cortical pathology be used to stratify early progressive MS patients?
Hovedforsker: Massimiliano Calabrese, M.D., Ph.D.
Institution: University of Verona
Tildelt beløb: €68.673
Referat: Dette hold har tidligere påvist, at graden af beskadigelse af den grå substans på hjernens overflade i de tidlige stadier af sclerose hænger sammen med risikoen for, at sygdomsforløbet udvikler sig mere alvorligt. Nu analyserer de rygmarvsvæsken, der omgiver hjernen, og bruger MR-scanning af hjernen til at undersøge hjernevæv, der er udtaget i forbindelse med obduktioner af personer , der led af progressiv sclerose. De undersøger typer og mængder af signalproteiner og molekyler, der kan have forbindelse med den beskadigelse, der kan ses ved en MR-scanning. Denne kombinerede tilgang kan identificere både molekylerne og de hjernesignaler, som kan forudsige en mere alvorlig tilstand af sygdommen, så neurologer kan genkende og reagere på en mere alvorlig udvikling af sclerosen, før livskvaliteten bliver påvirkes alvorligt.
Hvad betyder dette for mennesker, der lever med progressiv sclerose? Det er afgørende for at stoppe en alvorlig udvikling af sclerose, at det bliver opdaget og behandlet så hurtigt som muligt.

HOLLAND

Titel: Immune-primed microglia: a factor underlying progressive multiple sclerosis
Hovedforsker: Sandra Amor, Ph.D.
Institution: University Hospital Vrije Universisteit-VUMC
Tildelt beløb: €74.999
Referat: Holdet vil undersøge den specifikke rolle de hjerneceller, der kaldes mikroglia, har på udviklingen af sclerose. Både primær og sekundær progressiv sclerose indtræffer, når den ramte er omkring 35 år, hvilket kunne indikere, at alder er en faktor i udviklingen af sygdommen. Mikroglia hjælper med at aktivere immunsystemet (som angriber hjernen og rygmarven ved sclerose), men begrænser også betændelse ved at producere stoffer, der fremmer reparation. Der er en subtil balance mellem disse to modstridende funktioner. Med alderen tipper balancen, så mikroglias beskyttende funktioner bliver mindre effektive, og samtidig bliver de mere aktive i forhold til at stimulere beskadigelse, hvilket kan være forklaringen på, at sygdommen bliver værre, jo ældre en patient bliver. Holdet vil undersøge mikroglia fra mennesker med forskellige typer af sclerose og fra mennesker uden en neurologisk sygdom, og vil indregne alder som en faktor. Dette kan muligvis afsløre forskelle mellem "ungt" og "gammelt" mikroglia samt forskelligheder mellem mennesker med og uden sclerose. Eksperimenterne bliver foretaget på mus med attakvis sclerose, som udvikler sig til at blive progressiv.
Hvad betyder dette for mennesker, der lever med progressiv sclerose? Forståelse af alderens betydning for betændelse og reparation kan hjælpe med at finde nye veje til at modvirke aldersforårsagede ændringer og hindre dem i at væres kyld i sclerosens udvikling.

Titel: Discovery of biomarkers reflecting progression pathophysiology for primary progressive MS subtype by applying next generation sequencing and novel multiplex aptamer approach.
Hovedforsker: Charlotte Teunissen, Ph.D.
Institution: University Hospital Vrije Universisteit-VUMC
Tildelt beløb: €74.250
Referat: Uanset om der er tale om attakvis eller primær progressiv sclerose, udvikler sygdommen sig forskelligt hos forskellige mennesker, hvilket peger på, at sygdomsudviklingen sker af forskellige årsager hos forskellige mennesker. Tidligt i sygdomsforløbet er det svært at forudsige sygdomsforløbet hos den enkelte, , hvilket  gør det svært at fastsætte den optimale behandling. Holdet her  vil undersøge blodprøver fra patienter med forskellige typer af sclerose for at identificere sygdomsaktivitet og potentielle biomarkører – særlige molekyler – der vil kunne adskille attakvis sclerose fra progressiv sclerose. De vil også prøve at finde måder til at skelne mellem mennesker, der har langsom og hurtig udvikling af sygdommen. Kan man identificere biomarkører, der siger noget om den underliggende sygdomsaktivitet, der er ansvarlig for en persons sygdom, vil det også være muligt at forudsige, hvordan personen reagerer på behandling og udvikle nye behandlingsformer.
Hvad betyder dette for mennesker, der lever med progressiv sclerose? Ved hjælp af kendte biomarkører vil man i langt højere grad være i stand til at iværksætte den bedste behandling til hver enkelt person og samtidig få en ide om, hvorfor sclerose udvikler sig fra en attakvis til en progressiv form.

Titel: Inflammation drives mitochondrial dysfunction and associated neurodegeneration in MS
Hovedforsker: Jack van Horssen, Ph.D.
Institution: University Hospital Vrije Universisteit-VUMC
Tildelt beløb: €75.000
Referat: En af de mange grunde til at der ikke er en specifik behandling for progressiv sclerose er, at vi kun ved meget lidt om, hvilke underliggende processer der er skyld i en negativ udvikling af sygdommen. Det bliver mere og mere klart, at beskadigelse og tab af nervevæv – også kaldet neurodegenerering – i høj grad driver progressiv sclerose. Dette og andre hold har vist, at mitokondrier, som er de bittesmå energifaktorer i cellerne, er dysfunktionelle i nerveceller hos mennesker med progressiv sclerose, hvilket kan medvirke til neurodegenerering. Nerveceller er meget afhængige af, at de får energi nok til at kunne sende signaler, og derfor er det afgørende, at mitokondriefunktionen fungerer ordentligt. En forringet mitokondriefunktion vil i sidste ende føre til alvorlig beskadigelse og tab af nerveceller. Dette hold er nu ved at finde ud af, hvilke immunceller og tilknyttede betændelsesprodukter, der kan være ansvarlige for mitokondriedysfunktion i nerveceller på mus og i celler, der er blevet isoleret fra personer med sclerose.
Hvad betyder dette for mennesker, der lever med progressiv sclerose? Dette projekt vil bidrage markant til vores forståelse af de underliggende mekanismer i forbindelse med progressiv sclerose og potentielt åbne for udviklingen af nye behandlingsformer, der kan stoppe neurodegenerering og progression.

SPANIEN

Titel: Search of biomarkers in patients with progressive multiple sclerosis
Hovedforsker: Manuel Comabella, M.D.
Institution: Institut de Recerca Vall d’Hebron (VHIR)
Tildelt beløb: €74.250
Referat: Det haster med at få stoppet progressiv sclerose, så mennesker kan leve deres liv uden at skulle være bekymrede for, hvad morgendagen vil bringe. Kontinuerlig opfølgning på mennesker med progressiv sclerose er afgørende for at mindske denne usikkerhed og fastsætte en sygdomsprognose, der er baseret på, hvordan sygdomsforløbet udvikler sig. Dette forskningshold har fulgt en gruppe personer med progressiv sclerose i mere end ti år og har omhyggeligt indsamlet alle de kliniske radiologiske og biologiske oplysninger, der kan være afgørende for at finde frem til eventuelle biomarkører – særlige molekyler, som kan bruges som pejlemærker til at fastsætte en prognose for, hvornår folk får progressiv sclerose. Nu  bruger de nye teknologier til at indsamle og sortere disse oplysninger, så de kan bruges til at findedisse biomarkører.
Hvad betyder dette for mennesker, der lever med progressiv sclerose? Det er afgørende at have metoder til at kunne forudsige en persons scleroseforløb så tidligt som muligt, så man lettere kan tage rationelle beslutninger om behandling. Dette projekt har potentiale til ikke kun at afsløre potentielle biomarkører, men også til at hjælpe med at kortlæggede molekylære mekanismer, der finder sted under progressive faser af sclerose og som muligvis kan blokeres  gennem den rette behandling. 

SVERIGE

Titel: MS genetic and environmental factors for severity/progression through studies of complications including spasticity, pain, depression,urogenital complications, sick leave/pension/income using Swedish registries for comparisons/interaction analysis.
Hovedforsker: Tomas Olsson, M.D., F.R.C.P.(C), Ph.D.
Institution: Karolinska Institute
Tildelt beløb: €74.250
Referat: Sclerose er uforudsigeligt, og dette hold arbejder for at ændre det. De undersøger risikogener og livsstils-/miljømæssige faktorer, som for eksempel rygning og tidligere infektioner, og deres potentielle sammenhæng ved hjælp af  en stor, national, svensk database. Gennem ti år har de indsamlet blodprøver fra 8.000 personer med sclerose og 6.500 matchende kontrolpersoner uden sclerose for at indsamle data om sygdomsudvikling. Genetiske oplysninger og de væsentligste livsstils-/miljømæssige faktorer vil blive  undersøgt i forhold til om de har en sammenhæng med sclerosekomplikationer som for eksempel spasticitet og udviklingen af sclerose. Holdet håber på atfinde  gener og livsstilsfaktorer, der er relateret til sclerosens udvikling og patienternes livskvalitet.
Hvad betyder dette for mennesker, der lever med progressiv sclerose? Denne undersøgelse kan bane vejen for nye behandlingsstrategier og hjælpe med at definere livsstils- og miljømæssige faktorer, der kan give et fingerpeg om, hvordan man kan forhindre eller stoppe sclerose.

Titel: Intrathecal monoclonal antibody therapy and cerebral microdialysis in progressive multiple sclerosis
Hovedforsker: Anders Svenningsson, M.D., Ph.D.
Institution: Umeå University
Tildelt beløb: €74.800
Referat: Der bliver ofte fundet små klynger af immunceller kaldet B-celler i hjernen hos personer med progressiv sclerose, hvilket peger mod, at der kan være skjult og potentielt skadelig immunaktivitet. Rituximab er et stof, der sætter B-celler ud af spillet. Forsøg med rituximab i progressiv sclerose har indtil videre ikke været nogen succes, hvilket kan skyldes, at rituximab ikke er i stand til at få adgang til disse særlige B-celleklynger. Forskerne her indfører rituximab intratekalt, det vil sige direkte i rygmarvsvæsken.. I et igangværende forsøg har de brugt denne metode til at behandle personer med progressiv sclerose med nogen succes. Mens de fortsætter med at afprøve denne behandlingsform, vil de nu også indsamle immunsignalstoffer fra hjernen ved hjælp af et såkaldt mikrodialysekateter. Planen er at at indsamle prøver fra  20 personer, så man bedre kan følge med i resultatet af behandlingen og for første gang prøve at overvåge immunaktiviteten i hjernen på personer med progressiv sclerose.
Hvad betyder dette for mennesker, der lever med progressiv sclerose? Denne undersøgelse kan besvare spørgsmålet om, hvorvidt der er en vedvarende betændelsestilstand i hjernen på personer med progressiv sclerose, og om rituximab har potentiale som behandlingsform for dette.

STORBRITANNIEN

Titel: The effects of oculomotor retraining on upper and lower limb function in progressive MS. A proof of concept study
Hovedforsker: Jonathan Marsden, M.Sc., Ph.D.
Institution: Plymouth University
Tildelt beløb: €74.895
Referat: Balanceproblemer resulterer typisk i en svajende eller "fuldemandslignende" gang, der også kendes som ataxi. Mennesker med sclerose, som har ataxi, har svært ved at udføre opgaver som for eksempel at bruge værktøj, balancere og undgå forhindringer. En af grundene til dette er, at de ofte flytter deres øjne ufrivilligt fra side til side og har en dårlig øjenkoordination. Holdet har vist i mennesker med ataxi, der  ikke har sclerose, at unøjagtige øjenbevægelser kan medføre  ukoordinerede arm- og benbevægelser. Og at øjenbevægelser kan genoptrænes og føre til en mere sikker gang og balance. Nu vil de måle øjenbevægelser hos 30 personer med progressiv sclerose, som har symptomer på ataxi, og samtidig undersøge, om et fireugersprogram i genoptræning af øjenbevægelser kan forbedre deres mobilitet. 
Hvad betyder dette for mennesker, der lever med progressiv sclerose? Denne undersøgelse kan føre til en afprøvning af en strategi til at mindske ataxi hos personer med sclerose og potentielt levere en løsning, der kan forbedre deres dagligdag.

Titel: Novel enabling infrastructure for outcomes monitoring: dynamic remote performance capture to assess disability in progressive multiple sclerosis
Hovedforsker: Paul Matthews, M.D., Ph.D.
Institution: Imperial College London
Tildelt beløb: €74.995
Referat: Udviklingen af ny medicin til progressiv sclerose er vanskelig, delvist fordi , måden man måler graden af handicap på ikke tager hensyn til de mindre ændringer, der kan have betydning for en person med sclerose. Mennesker med sclerose vil bemærke ændringer af deres symptomer fra dag til dag, og disse kan være svære at registrere i enkelte, periodevise tests, som bliver udført som en del af et besøg på en klinik. Små aktivitetsmålere, også kaldet aktigrafer,gør det muligt at følge, gemme, og downloade aktivitet på en computer og er en teknologitype, som måske kan afhjælpe dette problem.. Holdet her ønsker at udføre en pilotundersøgelse for at finde ud af, om aktigrafer kan bruges  til at registrere graden af handicap hos mennesker med progressiv sclerose. Hvis enhederne kan tilpasses mennesker med sclerose, vil læger og forskere blive i stand til at forstå, hvordan patienterne klarer sig i hjemmet, på arbejdet og i samfundet og på den måde få et mere retvisende og detaljeret billede af, hvordan behandlingen virker.
Hvad betyder dette for mennesker, der lever med progressiv sclerose? Hvis man kan få oplysninger om symptomer og handicapudvikling, når de sker, kan det være en hjælp i forhold til at bestemme effektiviteten af behandlingsformer, der er blevet udviklet til at stoppe udviklingen af sclerose..

Titel: Cause and consequences of mitochondrial injury in progressive multiple sclerosis
Hovedforsker: Don Mahad, M.D., Ph.D.
Institution: University of Edinburgh
Tildelt beløb: €74.868
Referat: Myelin er en fedtholdig substans, der isolerer og beskytter nervefibre, og i sclerose bliver denne substans nedbrudt. Tabet af myelin påvirker nervecellernes funktion og overlevelsesevne. Forskning tyder på, at nerveceller kan dø på grund af beskadigelse af bittesmå energifabrikker i cellerne, de såkaldte mitokondrier. Det DNA, som bliver fundet i mitokondrier, der er ved at blive nedbrudt i nerveceller hos personer med sclerose, indeholder ofte mutationer. Dette hold vil udvikle en test til at bestemme, hvor modtagelig mitokondrie-DNA er i for mutationer hos menneske rmed sclerose, og undersøge egenskaberne for anormale mitokondrier, der er resultatet af et tab af myelin. Resultaterne af undersøgelsen vil forhåbentlig kunne hjælpe med at finde frem til måder, hvorpå man kan  beskytte nervefibre og deres mitokondrier hos mennesker med progressiv sclerose.
Hvad betyder dette for mennesker, der lever med progressiv sclerose? Hvis forskningen bekræfter, at beskadigede mitokondrier  spiller en vigtig rolle for udviklingen af sclerose, kan det føre til nye tiltag i forhold til at beskytte nerveceller og til at stoppe udviklingen af sygdommen.

Titel: Establishing the resource for a genetic analysis of progression
Hovedforsker: Stephen Sawcer, Ch.B., F.R.C.P., M.B., Ph.D.
Institution: University of Cambridge
Tildelt beløb: €72.778
Referat: Ved at bringe forskere fra 15 forskellige lande sammen har IMSGC (International Multiple Sclerosis Genetics Consortium) allerede haft succes med at succes bruge GWAS (genome-wide association studies) til at identificere mere end 100 genetiske varianter, der har indflydelse på risikoen for at udvikle sclerose. Holdet vil nu bruge de indsamlede DNA-prøver fra 50.000 personer med sclerose for at sammenligne genprofilerne fra 1.000 personer med de alvorligste forløb med genprofilerne fra de 1.000 personer, som har de mildeste forløb. Håbet er at kunne finde genvariationer som har betydning for sclerosens udvikling.
Hvad betyder dette for mennesker, der lever med progressiv sclerose?  Dette projekt give engive en måde til at identificere de biologiske processer der ligger bag udviklingen af sclerose og pege på mål for nye behandlingsformer.

USA

Titel: New mouse model of repeated demyelination that results in a progressive neurological decline
Hovedforsker: Robin Avila, Ph.D.
Institution: Renovo Neural, Inc.
Tildelt beløb: €75.000
Referat: Sclerose involverer gentange immunsystemangreb på hjernen og rygmarven. De fleste mennesker begynder med et attakvist scleroseforløb, som senere udvikler sig til en progressiv neurologisk sygdom kaldet sekundær progressiv sclerose, De fleste behandlingsformer er kun godkendt til de personer, der stadig oplever attakker. En af forhindringerne for at udvikle behandlinger til mennesker med progressiv sclerose er manglen på dyremodeller, med en sygdom der ligner sekundær progressiv sclerose, så man kan afprøve behandlingsformer på dyr inden man går videre på mennesker. Formålet med dette projekt er at udvikle en musemodel, der kan fungere som platform for afprøvning af nye, eksperimenterende strategier til at stoppe progressiv sclerose. Forskerne vil genskabe nogle af de gentagne skader, der opstår over tid, og bestemme og dokumentere skadernes konsekvenser på lang sigt.
Hvad betyder dette for mennesker, der lever med progressiv sclerose? En dyremodel til afprøvning af om behandlingsformer kan stoppe udviklingen af sclerose er et afgørende skridt for at behandlingsformerne kan komme videre fra laboratorierne ud til klinikkerne og behandling af mennesker med progressiv sclerose.

Titel: Genetic analysis of high-resolution imaging endophenotypes in MS progression
Hovedforsker: Sergio Baranzini, Ph.D.
Institution: University of California, San Francisco - 1
Tildelt beløb: €75.000
Referat: Gennem undersøgelser af arvemasse har man fundet frem til mere end 100 gener, der har betydning for en persons risiko for at få sclerose. Meget af den genetiske risiko er dog stadig ikke forklaret, og det har indtil videre været svært at skabe et direkte link mellem gener og sygdomsforløb. Dette hold har beviser, der peger på, at forskellige scleroseforløb hos forskellige mennesker delvist styres af generne. Holdet vil nu undersøger specifikke genområder, som er linket til særlige træk ved udviklingen af sygdommen som for eksempel beskadigelse af nervevæv, hjernesvind og nedsat syn. Forskerne vil prøve at sammenholde genprofiler hos hundredevis af patienter med MR-scanninger af deres hjerner, og det der hedder OCT (Optical Coherence Tomography), der indhenter oplysninger om nervestrukturer bag øjet. Måelt er at finde genetiske "signaturer" som kan knyttes til forskellige.
Hvad betyder dette for mennesker, der lever med progressiv sclerose? Hvis projektet bliver en succes, og får succes med at skabe en bedre forståelse af, hvorfor og hvordan sclerose udvikler sig hos forskellige personer, kan det hjælpe lægerne med at stille mere nøjagtige prognoser, tage bedre beslutninger om behandling samt skabe en mulighed for at stoppe udviklingen af sygdommen i opløbet.

Titel: A phase 1 open-label trial of intrathecal rituximab for progressive multiple sclerosis patients with magnetic resonance imaging evidence of leptomeningeal enhancement
Hovedforsker: Peter Calabresi, M.D.
Institution: Johns Hopkins University
Tildelt beløb: €74.998
Referat: Sclerose involverer et immunsystemangreb på hjernen og rygmarven. I hjerne- og rygmarvshinderne (meninges) har man fundet og beskrevet anormale klynger af B-celler ved  progressiv og, (i mindre omfang) ved attakvis sclerose. Disse klynger har forbindelse til øget beskadigelse af hjernens tilstødende overflade og kan spille en rolle for udviklingen af sclerose. Rituximab er et stof, der kan eliminere B-celler. Dette hold vil bruge en særlig MR-teknik til at identificere disse klynger hos 12 personer med primær eller sekundær sclerose. Hos personer, hvor de forekommer, vil holdet herefter udføre en pilottest af rituximab indført direkte i rygmarvsvæsken (intratekalt) og evaluere sikkerheden og den potentielle effektivitet af denne metode til at mindske antallet af klynger i immuncellerne.
Hvad betyder dette for mennesker, der lever med progressiv sclerose? Denne undersøgelse kan føre til en ny behandlingsform til at stoppe sclerosens udvikling hos nogle personer og samtidig levere en ny biomarkør til sporing af behandlingens effektivitet.

Titel: Treating new learning and memory deficits in Progressive MS: the modified Story Memory Technique
Hovedforsker: Nancy Chiaravalloti, Ph.D.
Institution: Kessler Foundation Research Center
Tildelt beløb: €74.976
Referat: Kognitive funktioner, især indlæring og hukommelse, påvirkes hos mange mennesker med sclerose. Dette hold har demonstreret, at teknikken mSMT (modified Story Memory Technique), der hjælper mennesker med at lære nye ting og huske gamle via billeder og andre sammenhænge, forbedrer indlæringsevnen, hukommelsen og evnen til at udføre aktiviteter i dagligdagen. Denne behandlingsform er dog endnu ikke blevet testet tilstrækkeligt på mennesker  med progressiv sclerose. Holdet ønsker derfor nu at afprøve mSMT på mennesker med progressiv sclerose for at måle ændringer efter behandlingen, når det drejer sig om hukommelse, selvhjulpenhed, livskvalitet og erhvervsmæssig evne.
Hvad betyder dette for mennesker, der lever med progressiv sclerose? Resultaterne kan få en væsentlig betydning for måden, hvorpå man tackler symptomer på kognitive dysfunktioner og forbedrer livskvaliteten hos mennesker med progressiv sclerose.

Titel: Using patient-specific, iPSC-derived neurons to model neurodegeneration in multiple sclerosis
Hovedforsker: David Pitt, M.D.
Institution: Yale University School of Medicine
Tildelt beløb: €75.000
Referat: Sygdommens udvikling er meget forskellig hos mennesker med sclerose. Årsagen til dette er ukendt, men det kan have noget at gøre med genetiske forskelle i forhold til, hvor modtagelige nerveceller er for beskadigelse. Glutamat er et stof, der normalt findes i hjernen, og som kan beskadige nerveceller, hvis der er for meget af det. Dette hold vil bruge nervestamceller fra hudceller fra personer med sclerose til at afprøve, om der er genetiske forskelle i nervecellernes følsomhed over for beskadigelse på grund af glutamat. Der er udviklet adskillige medicinformer, som modulerer glutamat, og disse kan muligvis bruges i nye behandlingsformer til mennesker med sclerose, hvis det kan påvises, hvem der er overfølsomme for glutamat.
Hvad betyder dette for mennesker, der lever med progressiv sclerose? Hvis nogle personer er genetisk disponerede for overfølsomhed mod glutamat, kan disse personer få glæde af behandlingsformer, der virker mod store mængder glutamat for at bremse eller stoppe sygdommens udvikling.

Titel: Miglustat as a therapy for secondary progressive multiple sclerosis
Hovedforsker: Francisco Quintana, Ph.D.
Institution: Brigham and Women's Hospital
Tildelt beløb: €75.000
Referat: Astrocytter er hjerneceller, der spiller en destruktiv rolle ved sclerose, fordi de blandt andet skaber arvæv, der kan forhindre at vævet kan repareres. I søgningen efter nye måder til behandling af progressiv sclerose, vil dette hold bruge en eksperimenterende musemodel, der afspejler adskillige karakteristika ved sekundær progressiv sclerose for at undersøge potentialet i et stof kaldet miglustat. Dette stof er blevet godkendt til at behandle andre sygdomme, og man har fundet ud af, at det hæmmer et stof kaldet B4GALT6, som spiller en rolle i aktiveringen af astrocytter. Forskerne vil undersøge, om miglustat kan hæmme astrocytter og derved stoppe sygdomsudvikling. Holdet vil også afprøve effekten på nerveceller fra mennesker og mus.
Hvad betyder dette for mennesker, der lever med progressiv sclerose? Denne undersøgelse kan føre til en ny strategi for at stoppe en vigtig aktør med betydning for udviklingen af sclerose. Eftersom miglustat allerede er blevet godkendt til andre formål af de amerikanske sundhedsmyndigheder kan det hurtigere udvides til også at kunne bruges i forbindelse med sclerose, hvis det viser sig at være sikkert og effektivt.

Titel: Azetidine-induced oligodendrogliopathy
Hovedforsker: Raymond Sobel, M.D.
Institution: Stanford University
Tildelt beløb: €75.000
Referat: Myelin er en fedtholdig substans, der isolerer og beskytter nervefibre, og i sclerose bliver denne substans nedbrudt. Myelin skabes af de hjerneceller, der kaldes oligodendrocytter. Holdet her vil undersøge en måde, hvorpå oligodendrocytter kan antages at blive gjort modtagelige for sclerose på et tidligt tidspunkt i livet. De fokuserer på effekterne af et stof kaldet azetidin-2-caboxylsyre (Aze), som man har fundet i sukkerroer. Sukkerroer bruges i produktionen af kød og mejeriprodukter, og deres geografiske brug afspejler den for scleroseforekomst. Aze minder om en aminosyre kaldet prolin. Aminosyrer er proteiners byggesten, og hvis Aze ved en fejl bliver indført i proteiner i stedet for prolin, kan det dannede protein blive ustabilt. Tidligere studier har vist, at når Aze bliver indført i proteiner bestående af oligodendrocytter, fungerer cellerne ikke normalt. Holdet vil undersøge muligheden for at Aze, når det bliver givet til gnavere som foder tidligt i livet, kan være en kostmæssig bidragsyder til modtagelighed for at udvikle sclerose. Hvis Aze viser sig at være skadeligt for oligodendrocytter, vil resultaterne skabe en yderst relevant gnavermodel for sclerose og kunne hjælpe til at igangsætte ny forskning, der kan undersøge dette mulige spor i forhold til, hvad der kan udløse sclerose.
Hvad betyder dette for mennesker, der lever med progressiv sclerose? Hvis modtagelighed for sclerose bare delvist kan skyldes en kostkomponent tidligt i livet, vil dette kunne føre til måder, hvorpå man kan forhindre og måske behandle sclerose.

Titel: Longitudinal multicenter cervical spinal tract diffusion MRI for progressive MS
Hovedforsker: Junqian Xu, Ph.D.
Institution: Mount Sinai School of Medicine
Tildelt beløb: €74.841
Referat: Aksoner, ofte kaldet nervefibre, er de primære overførselskanaler i vores nervesystem. Man har fundet ud af, at ødelæggelsen af aksoner under et scleroseforløb har en kritisk forbindelse med langsigtede handicap hos personer med progressiv sclerose. Hvis man kan finde en måde til præcist at måle, hvor og hvor mange aksoner man mister over tid, kan det være nøglen til at udvikle nye behandlingsformer, der kan beskytte og måske endda gendanne aksoner og derved forbedre funktionsdygtighed. Dette hold vil udvikle den nødvendige infrastruktur til at kunne udføre kliniske forsøg, der kan følge MR-målinger af den cervikale rygmarv for at måle effekten af potentielle behandlingsformer mod scleroseskader- og udviklingen af sygdommen. Holdet vil bruge MR-scanninger i meget høj opløsning af den cervikal rygmarv for at undersøge mennesker med progressiv sclerose og kontrolpersoner uden sclerose. Metoden vil blive brugt to geografisk forskellige steder og adskillige gange for at sikre kvaliteten af resultaterne.
Hvad betyder dette for mennesker, der lever med progressiv sclerose? Udvikling af metoder til sporing af beskadigelser af nervesystemet under udvikling af sygdommen er afgørende for kliniske forsøg, der skal fastslå effektiviteten af behandlingsmetoder til at stoppe eller vende sygdomsudviklingen.
 

Der er ingen kommentar endnu