Gå til hovedindhold

Deltagere søges: Hvordan påvirker ødelagt nervesystem din fysiske funktion?

4. januar 2021
Kort fortalt

I et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Neurofysiologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital påbegynder vi et videnskabeligt projekt, som skal undersøge, i hvilket omfang ødelæggelse af nervesystemet hos sklerosepatienter påvirker nerve-muskel funktion og fysisk funktion. Vil du være med?

Ved multipel sklerose sker en delvis ødelæggelse af nervesystemet, hvorved funktionen heraf forringes. På trods af det vides der endnu meget lidt om hvordan sådanne forringelser af nervesystemet påvirker:

  • Nerve-muskel funktion (fx evnen til at udvikle muskelstyrke i benene samt evnen til at koordinere/kontrollere udvikling af muskelstyrke)
  • Fysisk funktion (fx gangfunktion samt finmotoriske opgaver for hænderne/armene).

Vi ønsker at indsamle viden om ovenstående for at:

  • Få indsigt i de mekanismer der styrer at fysisk funktion forringes i takt med at multipel sklerose udvikler sig (dvs. sygdomsprogression),
  • For at kunne optimere de rehabiliterende tiltag der tilbydes personer med multipel sklerose.

Undersøgelsen består af...


Test af kropssammensætning (DXA-scanning), test af fysisk funktion (styrketest, gangtest samt koordinationstests i arme og ben), test af nervesystemet (metoder der ofte anvendes på personer med multipel sklerose), spørgeskemaer (påvirkning af multipel sklerose, søvn, livskvalitet og sundhed), test af fysisk aktivitet.

Vil du være med?


Vi søger sklerosepatienter der opfylder følgende:

  • Er mellem 18-65 år. 
  • Har bevaret gangfunktion (hjælpemidler tilladt)
  • Har været attak-fri og uden ændringer i medicin de seneste 8 uger.
  • Kan komme til Aarhus Universitetshospital/Universitet til 2 forsøgsdage.
  • Du må ikke være gravid eller have andre sygdomme der påvirker nervesystemet (fx epilepsi).
  • Derudover må du ikke have kraftigt forhøjet blodtryk (over 160/100) eller anvende præparatet Fampyra.

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komite og din eventuelle deltagelse som sklerosepatient vil ikke få indflydelse på dit videre forløb i Skleroseklinikken.

Covid-19 retningslinjer 


Ved forsøgsdeltagelse bedes du bære mundbind ved ankomst. Forsøgsansvarlig vil bære mundbind/visir under tests. Testudstyr er forsvarligt desinficeret, ligesom der også vil være desinficerende middel til rådighed. Hvis du er interesseret i at høre mere om forsøget, kan du kontakte projektkoordinator

Vil du vide mere eller tilmelde dig?

Kontakt Mette Dahl Diechmann, projektansvarlige og specialestuderende.

Mail: 201506098@post.au.dk 

Der er ingen kommentar endnu