Gå til hovedindhold

Deltagere søges: Hvordan påvirker ødelagt nervesystem din fysiske funktion?

21. oktober 2021
Kort fortalt

I et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Neurofysiologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital køres et videnskabeligt projekt som skal undersøge i hvilket omfang et ødelagt nervesystem hos sklerosepatienter påvirker nerve-muskel funktion og fysisk funktion. 

Derfor er forskningsprojektet vigtigt


Ved multipel sklerose sker en delvis ødelæggelse af nervesystemet, hvorved funktionen heraf forringes. På trods af dette vides der endnu meget lidt om, hvordan forringelserne af nervesystemet påvirker nerve-muskel funktion (f.eks. evnen til at udvikle muskelstyrke i benene samt evnen til at koordinere og kontrollere udvikling af muskelstyrke) samt fysisk funktion (f.eks. gangfunktion samt finmotoriske opgaver for hænderne/armene).

Det skal du vide


Vi ønsker at indsamle viden om ovenstående for at:

  •  For at få indsigt i de mekanismer der styrer at fysisk funktion forringes i takt med at multipel sklerose udvikler sig (dvs. sygdomsprogression)
  •  For at kunne optimere de rehabiliterende tiltag, der tilbydes personer med multipel sklerose. 

Undersøgelsen består af: 

  • Test af fysisk funktion (styrketest, gangtest samt koordinationstests i arme og ben)
  • Test af nervesystemet (metoder der ofte anvendes på personer med multipel sklerose)
  • Spørgeskemaer (påvirkning af multipel sklerose, søvn, livskvalitet og sundhed)
  • Test af fysisk aktivitet. 

Krav for deltagelse


Vi søger sklerosepatienter der opfylder følgende: 

  • Er mellem 35-55 år 

  • Oplever forringet gangfunktion, men er ikke kørestolsbruger (hjælpemidler tilladt) 

  • Har været attack-fri og uden ændringer i medicin de seneste 8 uger 

  • Kan komme til Aarhus Universitetshospital/Universitet til 1-2 forsøgsdage  

Du må ikke være gravid eller have andre sygdomme, der påvirker nervesystemet (fx epilepsi). Derudover må du ikke have kraftigt forhøjet blodtryk (over 160/100) eller anvende præparatet Fampyra.  

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komite og din eventuelle deltagelse som sklerosepatient vil ikke få indflydelse på dit videre forløb i Skleroseklinikken. 

Hvis du er interesseret i at høre mere om forsøget, kan du kontakte projektkoordinator. 

Kontakt projektkoordinator:


Mette Dahl Diechmann på mail: mdd@ph.audk  

 

Der er ingen kommentar endnu