Gå til hovedindhold

"Den medicinske behandling kan ikke stå alene"

15. april 2020
Kort fortalt

Forskningsresultater fra Sclerosehospitalerne peger på, at din funktionsevne og helbredsmæssige livskvalitet øges i helt op til ét år efter et forløb med tværfaglig rehabilitering. Og snart kan forskerne bag det store studie afsløre flere resultater fra nye supplerende analyser.

Er det virkelig sandt, at medicin er det eneste, der kan rette op på den nedgang, sclerose kan forårsage? Svaret er nej, og det har en forskergruppe fra Sclerosehospitalerne været med til at bevise.

De står nemlig bag verdens hidtil største kontrollerede langtidsstudie, der har undersøgt, om multidisciplinær rehabilitering påvirker ens funktionsevne og helbredsmæssige livskvalitet, når man har sclerose.

 ”Ud fra resultaterne har vi kunnet påvise, at patienterne oplever en forbedring af både funktionsevnen og særligt deres helbredsmæssige livskvalitet, efter at de havde deltaget i fire ugers multidisciplinær rehabilitering. Og det er faktisk uanset sværhedsgraden af deres sygdom,” forklarer overlæge og forsker Finn Boesen.

”Vi har kunnet måle den positive effekt hos patienterne både lige efter, at forløbet blev afsluttet, seks måneder senere og op til et helt år efter,” afslører han.

Et vigtigt supplement


Hele 413 patienter med sclerose deltog i studiet. I første omgang blev 209 af dem indlagt på et af sclerosehospitalerne i fire uger, hvor de skulle gennemføre et forløb med multidisciplinær rehabilitering. De resterende stod på venteliste og skulle bruges som kontrolgruppe. De blev efter et halvt år tilbudt samme forløb, og målingerne fra alle 413 deltagere er talt med i de samlede analyseresultater.

”Det er meget vigtigt, at vi får en større forståelse for, hvad multidisciplinær rehabilitering kan, så vi finder ud af, hvad der virker bedst for den enkelte, og hvordan man bedst når sine mål. Vores studie er med til at understøtte, at medicinsk behandling ikke kan stå alene. Den multidisciplinære rehabilitering er et meget vigtigt supplement, der kan noget helt andet end medicinen,” forklarer overlæge og forsker Finn Boesen.

Og for at bevise det bedst muligt, har Finn Boesen og hans kollegaer valgt at bygge studiet op efter nogle af de mest anerkendte forskningsmetoder. Samtidig har de sørget for at skabe en stor gennemsigtighed, der blandt andet giver et klart indblik i, hvilke kompetencer der har været i spil, og hvor længe de forskellige faser har taget.

Strategien med de valgte metoder har forskerne fået stor international ros for. Samtidigt har det gjort, at forskergruppen fortsat kan bruge studiets mange indsamlede data til supplerende analyser, der skal gøre os endnu klogere på området.

Mere målrettet indsats


Inden længe kan overlæge Finn Boesen og resten af forskergruppen fra Sclerosehospitalerne løfte sløret for nogle af de supplerende analyser, der vil vise os, hvad en indsats med multidisciplinær rehabilitering også kan gavne.

”Vi er allerede nu godt i gang med at tage et par spadestik dybere. Vi forsøger at finde ud af, hvordan den multidisciplinære rehabilitering påvirker andre symptomer såsom træthed, kognition, det fysiske og det psykologiske velbefindende,” fortæller overlæge Finn Boesen.

Den slags viden vil fremover kunne målrette behandlingsindsatsen endnu bedre til den enkelte og de mål, personen stræber efter at forbedre. Sådan lyder det fra overlægen, inden han uddyber:

”Vi ved, at det er vigtigt at få hele pakken af rehabilitering, hvis man har sclerose. Men alle har særlige udfordringer, de ønsker at ændre mere på end andet. Der er nogle, der ønsker at få en øget energi i hverdagen, mens andre ønsker at kunne gå hele distancen ned til bageren. Det er individuelle mål, og derfor skal vi også vide, hvordan vi individualiserer forløbene bedst muligt.”

Ikke kun dødelighed og sygelighed


Interessen for multidisciplinær rehabilitering og den anderledes effekt, behandlingen kan tilbyde, har vundet stor fremgang i mange lande verden over.

En af de mest fremtrædende britiske eksperter i neurologi professor Alan Thompson er ikke tilbageholden med at dele sin tiltro til rehabiliteringens vigtighed, og har tilmed rost det danske studie i en artikel i det anerkendte medicinske tidsskrift The Lancet, som Sclerosehospitalernes forskere står bag.

Og i 2018 delte det nationale bibliotek for medicin i USA, Publ.Med samt andre kendte tidsskrifter artiklen med overskriften ’Rehabilitering: Det 21 århundredes behandlingsstrategi’, som blandt andet de to schweiziske professorer Jerome Bickenbach og Gerold Stucki står bag.

I artiklen forklarer de, at der særligt er to årsager til, at man bør anse rehabilitering som dette århundredes behandlingsstrategi. Nemlig at mennesker med kroniske sygdomme bliver ældre end førhen, og at flere og flere mennesker bliver (kronisk) multisyge. I artiklen står blandt andet, at:

’Disse tendenser ligger et større pres på sundhedsvæsenets systemer til at imødekomme de mennesker, de tjener.” og ”Det viser, at de vigtigste indikatorer for befolkningers helbred ikke kun er dødelighed og sygelighed, men også funktion. Og det antyder, at sundhedsvæsenet er nødt til at imødekomme de faktiske sundhedsmæssige krav, der er genereret af behovet for langsigtet funktionel styring af kroniske tilstande.’

Ifølge overlæge og forsker Finn Boesen giver det god mening:

”Når man lever med kronisk sygdom i flere år end førhen, eller lever med flere kroniske sygdomme på en gang, er der brug for andet end medicinsk behandling, hvis man vil skabe et mere afbalanceret liv på trods af sygdom. Derfor er det enormt vigtigt, at vi finder ud af, hvordan vi kan få mest muligt ud af den multidisciplinære rehabilitering.”   

Der er ingen kommentar endnu