Gå til hovedindhold
TemaDepression og scleroseSe hele temaet

Depression kan forværre handikap, når man har sclerose

11. december 2019
Kort fortalt

Depression er ikke en sjældenhed, når man lever med sclerose. Men kombinationen af de to sygdomme kan være rigtig uheldig, viser resultaterne fra det hidtil største studie, der har undersøgt sammenhænge mellem depression og sclerose.

depression

Hver fjerde med sclerose i Danmark har eller har haft en depression. Det stod klart efter en større undersøgelse, som Scleroseforeningen foretog sidste år. Men nu viser et nyt svensk registerstudie, at den psykiske sygdom falder i rigtig dårligt spænd med sclerose. 

En gruppe forskere fra det svenske Karolinska Institut har nemlig fundet frem til, at depression øger risikoen for handicapforværring betydeligt, når man lever med sclerose. Det kunne de se efter at have bearbejdet data fra 9.700 svenskere med sclerose, der er registreret i det svenske scleroseregister, det nationale patientregister samt i registret over udskrevne lægemidler.

Depression kan påvirke handikap


Et af de konkrete resultater, som forskerne fandt, er, at risikoen for at opnå en tilstand, hvor der er brug for stok til at gå 100 meter, næsten er 90 procent højere blandt de med sclerose, der havde haft eller har en depression, sammenlignet med de der ikke har eller har haft det.

Samtidigt kunne de se, at den forhøjede risiko for handikapforværring både ses blandt de af patienterne, der havde haft en depression, inden de fik sclerose, og blandt de der fik depressionen efterfølgende.

”Vi kan ikke med sikkerhed bestemme årsagssammenhængen, men det er interessant, at risikoen for forværring af handicap også var højere hos mennesker, der var deprimerede, allerede før de blev diagnosticeret med MS,” fortæller forsker Stefanie Binzer til tidsskriftet Neurology.

Medicin, sved og røg


Forskerne bag det svenske studie nævner dog nogle forskellige faktorer, som oftere ses blandt de depressive patienter, og som kan spille en rolle i forværringen af handikaps.

I tidsskriftet Neurology forklarer de, at patienterne, som har eller har haft depression, er mere tilbøjelige til at forsømme deres medicinbehandling og træning, og ryger samtidigt mere tobak end den ikke-depressive patientgruppe.

Plaks kan skabe depression


De alvorlige resultater, som det omfattende svenske registerstudie viser, bør øge fokusset på, hvor vigtigt det er at få behandlet depression, når man samtidigt har sclerose. Det udtrykker forskerne bag.

Ligesom tidligere studier har vist, nævner de også, at der er forklarelige grunde til, at mennesker med sclerose i højere grad er i risikozonen for at udvikle en depression. Ud over forskellige ydre og indre belastende forhold, som sygdommen kan trigge, kan plaks i hjernen også ramme de depressionsfølsomme områder.

Det fortæller Poul Videbech, som er professor i psykiatri og overlæge på Psykiatrisk Center Glostrup.

”Det er typisk skader på de lange ledningsbaner, som løber fra pandelapperne og dybere ned i hjernen, der kan resultere i en depression. Og dét er områder, som let kan blive ramt af plaks, når man har sclerose.

Vil du læse mere om det svenske registerstudie, kan du finde det HER.

Der er ingen kommentar endnu