Gå til hovedindhold

Du kan få hjælp af Scleroseforeningen!

15. december 2018
Kort fortalt

”Det gør raske ægtefæller syge, får familier til at bryde sammen og gør børn socialt udsatte.” Sådan lyder Scleroseforeningens ledende socialrådgivers korte svar på, hvilke følger det kan have, når familier med en forælder med sclerose ikke får den nødvendige hjælp.

nadia

Det er kortsigtet og har store menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser, når kommuner nægter familier med en alvorligt syg forælder praktisk hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen. Det mener Scleroseforeningens ledende socialrådgiver, Nadia Buchard. Men det er ikke desto mindre det, hun og hendes rådgivere gang på gang ser ske. Hun forklarer:

”Det er nærmest umuligt i dagens Danmark at få praktisk hjælp fra kommunen uden kamp, når der er en rask ægtefælle. Selv for en borger med en alvorlig og varig sygdom som sclerose. Og til trods for at dansk handicaplovgivning rent faktisk baserer sig på et kompensationsprincip, der gør, at man har ret til hjælp til det, man ikke længere selv kan på grund af sygdom eller handicap. Det kan for eksempel være hjælp til at hente børnene og smøre madpakker, så man fortsat bidrager til og er en aktiv del af familien.”

Hvad er dit råd til disse familier:

”Tag fat i os! Jo før, jo bedre. Mange ender med at slide sig selv og familien ned, før de søger om hjælp. Det er en af vores vigtigste mærkesager at sørge for, at familier får rettidig hjælp, og at hjælpe kommunerne med at se lovgivningens muligheder for at hjælpe familier. Ofte er kommunen kun tunet ind på ældre eller meget plejekrævende borgere, og det er jo i kommunens egen interesse at forebygge, at den raske forælder bryder sammen og bliver syg!”

Fakta

Praktisk hjælp er en social ydelse (se servicelovens § 83), hvor der ydes støtte til praktiske opgaver (for eksempel rengøring, tøjvask, indkøb) og personlig pleje i hjemmet, hvis den enkelte borger er ude af stand til at udføre opgaverne selv. Praktisk hjælp kan også være hjælp til forældreopgaver (hente/bringe børn, smøre madpakker med videre). Hjælpen skal søges i bopælskommunen.

Der er ingen kommentar endnu