Gå til hovedindhold

Efter alvorlige bivirkninger anbefales skærpet brug af sclerosemedicinen Lemtrada

17. april 2019
Kort fortalt

Sclerosemedicinen Lemtrada har været årsag til nogle voldsomme bivirkninger, der nu får Det Europæiske Lægemiddelagentur op på mærkerne. De anbefaler, at medicinen kun tilbydes patienter med høj sygdomsaktivitet, og sætter samtidigt gang i en undersøgelse, der kan få betydning i fremtiden.

Alvorlige bivirkninger ved brug af sclerosemedicinen Lemtrada har fået EMA, Det Europæiske Lægemiddelagentur, til at anbefale, at det kun er patienter med høj sygdomsaktivitet, og hvor anden medicin ikke hjælper, der sættes i behandling med Lemtrada.

Det sker på baggrund af nye indberetninger om voldsomme bivirkninger såsom alvorlig hjerte-kar-sygdom og utilsigtede immunreaktioner. Bivirkninger som professor og overlæge Finn Sellebjerg ikke tidligere har hverken hørt om eller oplevet hos de af hans patienter, der er i behandling med Lemtrada. 

”Jeg må sige, at nogle af de bivirkninger der bekrives i rapporten, er lidt overraskende. Men vi har hele tiden vidst, at der kan forekomme reaktioner ved behandling med Lemtrada, og at nogle patienter ikke reagerer godt på det, fordi det er en højeffektiv behandling, hvilket vi altid informerer patienterne grundigt om,” forklarer Finn Sellebjerg. 

”De anbefalinger som EMA nu har meldt ud, er allerede praksis på Rigshospitalet, og det er en patientgruppe som vi har til meget hyppigere kontroller end andre. Så lige nu kommer de nye anbefalinger ikke til at ændre på noget,” uddyber han. 

Ny undersøgelse dykker ned i medicinen 
 

Lemtrada blev godkendt som sclerosemedicin i Europa i 2013, og er en infusionsbehandling, som gives én gang årligt i få år. Derefter er virkningen vedholdende, hvilket skiller sig ud fra mange af de andre medicinske behandlinger mod sclerose. Men kun lige under 200 patienter i Danmark er sat i behandling med medicinen, viser tal fra Scleroseregisterets årlige rapport. 

Og nu, seks år efter at Lemtrada blev godkendt som sclerosemedicin i Europa, sætter EMAs bivirkningskomité PRAC en undersøgelse i gang på baggrund af de nye indberetninger af voldsomme bivirkninger. Den skal se nærmere på det tilgængelige data, der findes om medicinen. Undersøgelsen bliver afgørende for, om indlægssedlen skal ændres.

Læs EMAs pressemeddelelse her.

Der er ingen kommentar endnu