Gå til hovedindhold

En sygdom kommer sjældent alene

14. januar 2020
Kort fortalt

Har du andre sygdomme end sclerose, er du ikke alene. Flere og flere danskere bliver nemlig multisyge. Det gælder også mennesker med sclerose, som har større risiko for at få nogle sygdomme, mens sclerose ser ud til at beskytte imod andre. 

For ti år siden var én ud af ti patienter i venteværelset multisyg. Siden da har tallet været stigende, og i dag har hver syvende patient, som lægen kalder ind, to eller flere diagnoser. 

Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen, som samler data om sygdom, behandling og sundhed blandt befolkningen. 

Her er der højere risiko 


Multisygdom kan ramme alle. Men når man har sclerose, er der nogle sygdomme, der er større risiko for at få end andre. 
 
”Det er særligt karsygdomme i hjernen og hjerte-kar-sygdomme, som mine resultater peger på oftere rammer folk med sclerose,” fortæller læge og ph.d. Anja Thormann, som har specialiseret sig i sclerose og forekomsten af andre sygdomme.

Men også andre sygdomme ser ud til at vise sig oftere hos mennesker med sclerose sammenlignet med den øvrige befolkning. Det fortæller canadisk professor i neurologi Ruth Ann Marrie. 

”Nogle af de sygdomme, vi ved, at mennesker med sclerose i højere grad får, er blandt andet inflammatoriske tarmsygdomme, psoriasis, epilepsi og forskellige typer af psykiske sygdomme,” fortæller hun til Scleroseforeningen. 

Sclerose beskytter 


Omvendt er der også sygdomme, som sclerose ser ud til delvist at beskytte imod, lyder det fra de to eksperter. I Anja Thormanns ph.d. viste resultaterne, at særligt to sygdomstyper sjældent viser sig blandt mennesker, der lever med sclerose. 

”Resultaterne peger på, at der er mindre sandsynlighed for at få kroniske lungesygdomme som astma og KOL samt visse typer af kræft,” fortæller Anja Thormann.

Genetik, miljø og livsstil


I takt med at mennesker generelt bliver ældre, oplever flere at blive såkaldt multisyge. Men hvorfor flere mennesker med kroniske sygdomme som sclerose er særligt eksponeret for at få flere sygdomme, findes der ingen endelige svar på. 

”Vi kan ikke sige noget konkret, men vi ved, at der kan være et sammenfald af genetiske, miljø- og livsstilsfaktorer. Når folk får sclerose, bliver nogle påvirket på deres fysiske aktivitet, hvilket kan resultere i forskellige livsstilssygdomme,” siger Anja Thormann.

Men også medicin og lægebesøg kan i nogle tilfælde være årsag til, at patienter med en kronisk sygdom såsom sclerose får konstateret yderligere sygdomme. 

Ifølge Anja Thormann skyldes det blandt andet, at langtidsbivirkninger kan være ukendte og dermed føre til andre sygdomme, mens de mange besøg hos lægen kan betyde, at andre sygdomme opdages hurtigere, end de ellers ville være blevet. 

”Det er vigtigt, at vi fortsætter med at forske i sclerose og de sameksisterende sygdomme. Det vil forhåbentlig kunne hjælpe os til at få en større forståelse for, hvorfor sclerose opstår og udvikler sig så forskelligt,” siger Anja Thormann. 

[Multisygdom]

kaldes også for komorbiditet og kan defineres som to eller flere samtidige sygdomme hos et menneske. Det kan være både fysiske og psykiske sygdomme.

Der er ingen kommentar endnu