Gå til hovedindhold

Enstemmig Hovedbestyrelse godkender ny plan for foreningens opbygning

23. oktober 2015
Kort fortalt

Stemmeret til alle. Det er grundpillen i fremtidens scleroseforening, hvis det står til foreningens hovedbestyrelse. I går godkendte den et forslag til en ny opbygning, der nu indstilles til Delegeretforsamlingen til vedtagelse

Alle medlemmer i Scleroseforeningen skal have stemmeret og mulighed for indflydelse, hvis det står til Hovedbestyrelsen (HB). HB godkendte i går et forslag til en ændring af vedtægterne, som nu indstilles til Delegeretforsamlingen. 

”Det var et godt møde, hvor der var enighed om forslaget. Og der var ros til arbejdsgruppen, der har arbejdet med forslaget. Ros for at have lyttet til alle og ændret forslaget til det bedre,” forklarer organisatorisk næstformand Jens Holst.

Sikrer indflydelse til flere

Der er 14.000 danskere, der har sclerose. Ud af dem er 10.400 medlemmer i Scleroseforeningen. Scleroseforeningen er en demokratisk forening, hvor det er medlemmerne, der bestemmer. I dag skal man vælges gennem en af de 47 lokalafdelinger, for at blive delegeret og dermed komme med i det øverste organ i foreningen, Delegeretforsamlingen.
Men det er kun ca. en tredjedel af medlemmerne med sclerose, der benytter lokalafdelingerne. Derfor har HB i hele 2015 arbejdet på at lave en model, der sikrer, at flere får mulighed for indflydelse og stemmeret.
En arbejdsgruppe nedsat af HB har lavet et første forslag, der har været i høring i hele landet. Arbejdsgruppen har arbejdet under titlen ”På vej mod fremtidens scleroseforening”. Det centrale i forslaget er: ”Et forslag til en ny struktur skal sikre, at alle medlemmer har mulighed for at få indflydelse på, hvordan foreningen arbejder.” Samtidig indeholder forslaget blandt andet en ændring af HB’s sammensætning og en tilføjelse af et kandidatudvalg, der skal sikre, at der altid er kompetente kandidater til posterne.

Dialog og inddragelse

Arbejdsgruppens første forslag kom i foråret. Efter en længere høring i hele landet er det så rettet til med input fra lokalafdelingerne, og det nye forslag er det, som HB i går godkendte. Det betyder, at det indstilles til Delegeretforsamlingen, som kan vedtage det endeligt i november.
”Det gode ved det her forslag er, at det ikke længere kun er arbejdsgruppens forslag. Det har været en lærerig proces at høre hele landets input, som har gjort det oprindelige forslag bedre. Og nu er det både arbejdsgruppens, lokalafdelingernes og HB’s forslag,” siger organisatorisk næstformand og medlem af både HB og arbejdsgruppen, Jens Holst.

Det er alles forslag

For medlem af HB Tharben Hansen er det netop det, at det har været en proces præget af dialog, der er det centrale.
”Det har været en god proces med maksimal inddragelse, og det er det centrale. Det er på den måde alles forslag. Det er et forslag, der rummer en fornyelse med mulighed for, at alle i foreningen får indflydelse, og det er godt. Jeg håber, at vi får god debat på Delegeretmødet”, siger han, der er medlem af HB i egenskab af at være formand for Kommunikationsudvalget.

Indflydelse til alle

Også regionsrepræsentanten, der er valgt for Region Syd, Jytte Westphal, ser forslaget som en åbning til mere indflydelse for flere:
”Jeg synes, det største ved forslaget om ”Fremtidens scleroseforening” er, at det vil give en bredere medindflydelse for alle medlemmer. Næste spørgsmål er så, om de vil benytte sig af det, men med det her har de muligheden. Jeg håber, at det vil medvirke til, at vi bliver en endnu bedre forening og endnu mere en ”Vi-forening” med et større fællesskab, ” siger hun.
Forslaget fra HB indstilles til Delegeretforsamlingen, der skal behandle det på mødet 13.-14. november i Dronningens Ferieby.

FAKTA: Det nye forslag sikrer:

• at alle medlemmer i foreningen får mulighed for at stemme direkte til delegeretforsamlingen – både medlemmer med sclerose, pårørende og støtter. Det løser udfordringen med, at kun en tredjedel bruger lokalafdelingerne. Nu kan alle stemme - om man bruger sin lokalafdeling eller ej.
• at alle lokalafdelinger er med på delegeretmøde og kan stemme der.
• at alle dem, der i dag sidder i en lokal bestyrelse, i hovedbestyrelsen, i et udvalg med vigtig erfaring og viden – og lyst til det arbejde, skal og kan udføre det fremover.
• at dem, der ikke bruger lokalafdelingerne også kan stille op til delegeretforsamlingen.
• at både medlemmer med MS og pårørende kan stemme og stille op.
• at afstemningen bliver lovlig, idet indsamlingsloven siger, at alle, der er medlemmer af en forening, skal have stemmeret.

 

Der er ingen kommentar endnu