Gå til hovedindhold

EU kan bane vejen for omsorgsdage for pårørende

25. februar 2019
Kort fortalt

Det er hårdt på samme tid at passe et job og passe en nærtstående med alvorlig sygdom. Et nyt EU-direktiv skal give pårørende i medlemslandene ret til fem årlige omsorgsdage og gøre det nemmere at få tid til begge dele. Men det kan tage tid, før omsorgsdagene bliver virkelighed.

EU

I januar blev EU-Parlamentet og EU’s medlemslande enige om en aftale om fem årlige omsorgsdage til pårørende. Omsorgsdagene kan – i modsætning til barnets første sygedag – bruges til at passe andre familiemedlemmer, som er alvorligt syge eller aldrende.

Aftalen, der også indeholder to måneders øremærket barselsorlov til begge forældre, skal sikre en bedre balance mellem arbejde og privatliv.

Der er tale om en foreløbig aftale mellem EU-Parlamentet og EU’s medlemslande. Aftalen skal først behandles og godkendes formelt i EU, og derefter skal den implementeres i Danmarks og de øvrige medlemslandes lovgivning. Så omsorgsdagene er ikke lige rundt om hjørnet, og aftalen forventes først at få virkning inden for de næste tre år. 

Kan ende i ingenting

Men, advarer Danske Patienter i en nyhed fra februar på paraplyorganisationens hjemmeside, det er endnu uklart, om aftalen kommer til at gøre en afgørende forskel for danskerne. Dertil er der endnu alt for mange ubesvarede spørgsmål.

Det fremgår for eksempel ikke, hvilke sygdomme der skal udløse ret til omsorgsdage for pårørende. ”Gælder det kun for pårørende til patienter, som er særligt plejekrævende eller måske endda døende?”, lyder et af de spørgsmål, Danske Patienter efterlyser svar på.

Og hvor skal de fem omsorgsdage tages fra? I Danmark har vi en god ferielov i forhold til mange af de øvrige EU-medlemslande, og derfor gør Danske Patienter opmærksom på, at det er vigtigt, at de fem omsorgsdage ikke bliver modregnet i feriefridagene, som arbejdsgiveren i dag råder over. For så vil aftalen ikke være en reel forbedring af pårørendes vilkår i Danmark.

Også i Scleroseforeningen er begejstringen indtil videre behersket: ”EU-direktivet om omsorgsdage til pårørende er klart et positivt tiltag. Vi håber, at det vil bane vej for en ændret dansk lovgivning, som kan give pårørende mulighed for at tage fri til at tage med til lægekonsultationer, møder med kommunen osv. Men det er vigtigt, at det sker, uden at de bliver trukket i løn eller feriedage,” siger Nadia Buchard, der er rådgivningschef i Scleroseforeningen.

Behov for at tænke større

Pårørende bruger i forvejen rigtig mange feriefridage til at passe og pleje deres syge eller handicappede nærtstående. Det samme gælder til at koordinere og agere tovholder på behandlinger på tværs af hospital, læge og kommune.

Derfor har Danske Patienter og de 21 medlemsorganisationer under paraplyorganisationen, der blandt andre tæller Scleroseforeningen, efterlyst en national handlingsplan for pårørende.

For pårørende har ikke vilkår, der står mål med deres indsats. Der er ikke kun brug for, at pårørende får bedre tid til at hjælpe deres syge nærtstående. At passe og pleje en nærtstående er en fysisk og psykisk belastning i sig selv, der risikerer, at den pårørende selv bliver syg. Derfor er der brug for et særskilt fokus på pårørendes egne behov og udfordringer.

Læs mere om EU-direktivet via EU-Kommissionen her

Læs det fælles brev fra Danske Patienter og en række andre sundhedsaktører til tre ministre. 

FAKTA:

En befolkningsundersøgelse foretaget af KMD i 2018 viser, at flere end hver tredje af de adspurgte pårørende mellem 18 og 70 år, der er erhvervsaktive eller studerende, har brugt ferie eller fridage på at kunne hjælpe.

16 procent har meldt sig syge, fordi deres helbred blev påvirket af deres rolle som pårørende. 17 procent overvejer helt at forlade arbejdsmarkedet.

Der er ingen kommentar endnu