Gå til hovedindhold

Få hjælp til at klare studietiden

27. juni 2017
Kort fortalt

Studietiden med sclerose kan være både udfordrende og frustrerende. Men der er hjælp at hente, hvis man søger det. Læs her om fem forskellige tilbud, der kan lette udfordringerne på studiet.

Thumbnail

Sygdomsudbrud, medicinregninger og handicaps. Det er ikke det, de fleste studerende på videregående uddannelser bekymrer sig om. 

 

Men for nogen studerende med sclerose kan det være en del af hverdagen. Noget, der kan gøre studiet til en frustrerende udfordring, hvis ikke der er hjælp at hente.

 

Men det findes der heldigvis. Tre socialrådgivere i Scleroseforeningen nævner nogle forskellige tilbud, som kan lette de udfordringer, studerende med sclerose risikerer at støde mod.

 

Handicaptillægget er en økonomisk støtte, som du kan søge, hvis du er studerende og har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der gør, at du ikke kan klare et arbejde ved siden af studiet.

Du skal have fat i en speciallægeerklæring, og formidlingen af den er ofte afgørende for, om den studerende får tildelt støtten eller ej.  Så tal grundigt med din læge om hvad du ønsker, at han får med, så det står klart, at du har brug for støtten.

SU-styrelsen, som skal modtage speciallægeerklæringen, vurderer nemlig alle sagerne individuelt. Og det kan tage tid. Så skynd dig at sende ansøgningen inden studiestart, så du forhåbentlig ser beløbet på kontoen fra første måned af din uddannelse. 

Dispensationer er tilladelser, der gør, at du kan fritages fra de regler, som normalt gælder.

Måske gør sclerose, at du har brug for længere eksamenstid, eller måske er du nødt til at rykke rundt på dine fag, fordi du ikke har den samme overskud i hverdagen som førhen. Mulighederne er mange, når det kommer til dispensationer.

Og ansøgningen, den skal sendes til uddannelsesinstitutionen, for det er dem, der vurderer, om din dokumentation giver dig tilladelse til at bryde med reglerne. 

Revalidering er en økonomisk støtte, som du kan søge, hvis du har nedsat arbejdsevne, der på længere sigt kan forbedres, hvis du kompenserer for det i løbet af din studietid. Den nedsatte arbejdsevne og muligheden for forbedring ved kompensation er altså de to krav, der er, hvis du skal tages i betragtning til revalidering.

Sammen med din praktiserende læge og en sagsbehandler fra kommunens jobcenter skal du udarbejde en plan, der på længere sigt kan gøre dig i stand til at forbedre din arbejdsevne.

Hvis du får godkendt din ansøgning om revalidering, bliver støtten tilpasset efter de behov, du har – og ofte det du har søgt om. Nogle får et beløb, mens andre får støtte til transport, studiebøger eller noget helt tredje. 

SPS står for specialpædagogisk støtte, og er for dig, der har vanskeligheder i sådan en grad, at der er behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er dem, der har ansvaret for tilbuddet, og de vurderer den enkelte ansøgers behov og beslutter, hvilken støtte du kan modtage, afhængigt af de udfordringer du har og den uddannelse, du tager.

Det kan for eksempel være studiestøttetimer, særligt tilrettelagte studiematerialer, forskellige former for hjælpemidler eller personlig assistance. 

Stipendier og legater er to forskellige ting, men formålet med dem begge er at støtte individer eller specifikke formål.

Legater kan oprettes af hvem som helst, men det er oftest fonde, der står bag. De uddeles til personer eller organisationer, der har brug for økonomisk støtte, men der er næsten altid et specifikt formål, som legatet målretter sig mod. Derfor er det vigtigt at undersøge, om det stemmer overens med det, som man skal bruge legatet til.

Stipendier er oftest målrettet studerende, og både stater, virksomheder og private kan oprette og uddele dem. I Danmark er det mest udbredte stipendium SU, som er en generel økonomisk støtte til studerende. Det betyder, at pengene ikke skal bruges på et målrettet formål, som de fleste legater.

Men der er dog stipendier, der har flere krav. Nogen kan for eksempel kun søges af studerende, der har en kronisk sygdom.

Du må selv grave dig frem til de forskellige legater og stipendier, for der findes ikke en liste, der viser dem alle. Men et godt sted at starte jagten er her.

Og husk på at Scleroseforeningens socialrådgivere er her for dig, hvis du har brug for råd eller vejledning. For måske er det noget andet, du står og mangler, end de fem muligheder du kan læse om her. 

 

Der er ingen kommentar endnu