Gå til hovedindhold
TemaCorona og scleroseSe hele temaet

Fire vigtige punkter, som er værd at vide efter genåbning og flere coronavaccinerede

25. maj 2021
Kort fortalt

I takt med genåbningen og flere færdigvaccinerede, følger også ændringer, som kan være relevante for dig at vide. Her er status på coronapas og dokumentation, handicaphjælpere og forsamlingsloft, nødbekendtgørelsen på socialområdet, vaccinationsgruppe 5 (særlig øget risiko). 

Det har været et turbulent vaccinationsforløb, som vi alle har oplevet det seneste halve år. Med genåbning og flere vaccinerede følger flere ændringer, som kan være relevant for dig at vide. Her er de fire nyeste. 

Undtagelse fra coronapas kræver ingen dokumentation


OBS: Dette er ændret fra, at man ikke behøvede dokumentation, TIL at det kræver dokumentation. Gældende regler fra juli 2021:

Personer, der af medicinske årsager eller som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test, er undtaget for krav om test og coronapas. Fra torsdag den 1. juli træder nye regler i kraft, så det bliver et krav, at disse borgere skal kunne fremvise dokumentation for deres undtagelse. Læs mere her.

Handicaphjælpere indregnes ikke længere i forsamlingsloftet.


Personer, der er ansat som hjælpere eller handicapledsagere, skal ikke – som tidligere udmeldt fra ministeriet – tælles med i det antal personer, der kan mødes. Den opdaterede QA om forsamlingsbekendtgørelsen kan ses her.

Nødbekendtgørelsen på socialområdet er ophævet


Med COVID-19-bekendtgørelsen har det været muligt at fravige visse rettigheder og pligter, hvis dette har været nødvendigt pga. manglende personaleressourcer og -kapacitet eller pga. nødvendige tiltag for at forebygge og inddæmme smitte.

Bekendtgørelsen er ophævet, så kommunerne skal nu behandle alle sociale sager som normalt. Ophævelsen betyder, at al hjælp og støtte og alle sociale ydelser efter serviceloven, som borgere har haft ret til, men som under nedlukningen evt. midlertidigt er ophørt eller ændret, nu igen skal gives som normalt. 

Læger kan stadig henvise til fremskyndet vaccination i målgruppe 5 (særlig øget risiko)


Beslutningen om at fortsætte udrulning af vaccinationsprogrammet uden coronavaccinen fra Johnson & Johnson vil som udgangspunkt medføre en forsinkelse i vaccinationsplanen på op til 4 uger for de to sidste målgrupper, som er de 25-39 årige.

På baggrund af denne forsinkelse udskydes lukkedatoen for henvisning til fremskyndet vaccination via målgruppe 5. Det betyder, at læger nu kan henvise patienter i særlig øget risiko til målgruppe 5 frem til den 14. juni 2021. Sundhedsstyrelsen forventer dog fortsat, at det vil være meget få patienter, der fremadrettet kan visiteres til målgruppe 5.

Borgere, som af behandlende læge eller egen læge har fået oplyst, at de er visiteret til vaccination via målgruppe 5, men som endnu ikke har modtaget en invitation, kan fremadrettet henvende sig til deres regionale hotline. Her vil bemandingen i den pågældende hotline kunne følge op på, om man er henvist korrekt. 

Telefonnummer til din regionale hotline:

  • Region Hovedstaden: 38 66 00 00
  • Region Sjælland: 70 20 42 22
  • Region Syddanmark: 99 44 07 17
  • Region Midtjylland: 70 23 24 15
  • Region Nordjylland: 97 64 84 63
Der er ingen kommentar endnu