Gå til hovedindhold

Folkepensionist - hvad så?

18. februar 2015
Kort fortalt

Her er en lille oversigt over hvilke bevillinger og ydelser, som du kan beholde, når du bliver folkepensionist – og hvilke du ikke længere kan modtage

Thumbnail

Hvis du modtager en eller flere af nedenstående ydelser, sker der ingen ændringer, når du bliver folkepensionist:

 • handicapbil (§ 114 i serviceloven)

 • ledsageordning – (§ 97 i serviceloven) – forudsat søgt/bevilget før 67 år

 • socialpædagogisk støtte (§ 85 i serviceloven)

 • personlig og praktisk hjælp (§ 83 i serviceloven)

 • borgerstyret personlig assistance  - BPA (§§ 95 og 96 i serviceloven)

 • hjælpemidler (§ 112 i serviceloven)

 • boligindretning (§ 116 i serviceloven)

Når du bliver fokepensionist, er du ikke længere berettiget til nedenstående: 

 • merudgiftsydelse (§ 100 i serviceloven)

 • fleksjob (§ 69 i beskæftigelsesindsatsloven)

 • løntilskud til førtidspensionister (§§2 stk.6/63 i beskæftigelsesindsatsloven)

Specielt for førtidspensionister

Hvis du er førtidspensionst efter ”den gamle ordning” med pension tilkendt før den 1.1.2002  så er du omfattet af en overgangsordning, der betyder, at du beholder nedenstående tillæg, indtil du fylder 67 år (bemærk, at overgangsordningen ikke gælder personer, der har fået tilkendt førtidspension i perioden 1.1.2002 – 31.12.2002). Når du fylder 67 år bortfalder tillæggene (§65 i førtidspensionsloven)

Det gælder:

 • førtidsbeløb

 • invaliditetsbeløb

 • erhvervsudygtighedsbeløb

Andre ændringer 

Hvis du modtager varme- og helbredstillæg (§ 14 i pensionsloven), så vil disse tillæg fortsætte uændret selvom du bliver folkepensionist. Modtager du også bistands-/eller plejetillæg beholder du disse tillæg, når du bliver folkepensionist. Vær derfor opmærksom på, at skulle du være berettiget til et af disse tillæg, skal du søge, før du bliver folkepensionist.

Hvis du er førtidspensionist efter ”de nye regler” med pension tilkendt efter 1.1.2003,  skal du være opmærksom på, at du kan være berettiget til varme- og helbredstillæg jf. ovenstående.

Vær også opmærksom på, at ændringer i dine indkomstforhold kan have betydning for eksempelvis beregning af boligstøtte. Din pension beregnes i forhold til din forskudsopgørelse,  så når du ændrer forskudsopgørelsen vil oplysningerne automatisk blive overført til Udbetaling Danmark, der regulerer beregningen.

Helt konkret betyder det også, at din pension bliver efterreguleret en gang om året i forhold til din årsopgørelse. Har du fået for lidt, får du pension udbetalt. Har du fået for meget, skal du betale pension tilbage. Efterregulering af pensionen sker første gang i 2016 gældende for 2015.

Der er ingen kommentar endnu

Tilføj kommentar

Dit navn Anonym

Ren tekst

 • Ingen HTML-tags tilladt.
 • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
 • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
Vær opmærksom på at din kommentar er offentlig.