Gå til hovedindhold

Frivilligpriser til ildsjæle og lokalafdelinger

16. november 2015
Kort fortalt

120 delegerede var i weekenden samlet i Dronningens Ferieby i Grenå til det årlige formands- og delegeretmøde.

Der var hæder til to ildsjæle og to lokalafdelinger, der har gjort det særligt godt, da der i weekenden var formands- og delegeretmøde i Grenå. 120 delegerede var samlet til en fredag med formandsmøde med fokus på frivillighed og en lørdag med det mere formelle delegeret-program. Som afrunding på fredagens program blev ”årets frivillige” hædret.

Der var priser til de to ildsjæle Jette Bay, politisk næstformand, og John Boldreel Larsen fra lokalafdeling Nordfyn. De to præmierede lokalafdelinger var Vejle-Billund repræsenteret ved formand Kristian Jensen og Køge/Roskilde repræsenteret ved formand Anette Brink.
Nederst i denne artikel kan du se uddrag af begrundelserne for valgene.

Ny struktur vedtaget

I det formelle delegeret-program om lørdagen aflagde formanden for Scleroseforeningen, Christian L. Bardenfleth sin beretning, hvorefter regnskab 2015, budget 2016 og handlingsplaner 2016 blev vedtaget.
Endelig var sidste punkt afstemning om ændring af vedtægterne. Forslaget var indstillet af Hovedbestyrelsen og går i korte træk ud på, at sammensætningen af delegeretforsamlingen ændres fra 2016 og frem.
Læs mere om det forslag her

 

HERUNDER KAN DU LÆSE UDDRAG AF INDSTILLINGER TIL PRISER: 


Her kan du læse uddrag af indstillingen til Jette Bay:

Begrundelsen for indstillingen er, at Jette Bay gennem de sidste 20 år har gjort en meget omfattende og betydningsfuld indsats for at fremme patient-perspektivet indenfor det danske sundhedsvæsen.
Som patientrepræsentant for Scleroseforeningen har Jette Bay i en lang række sammenhænge kæmpet for, at sclerosepatienternes stemme bliver hørt. Hun har brugt sin sundhedsfaglige baggrund og indsigt i arbejdet for at få sat patientinddragelse på den politiske dagsorden, og hun har bidraget aktivt og kompetent til at sikre, at den også i praksis er blevet ført ud i livet.
Udover et omfattende frivilligt arbejde internt i Scleroseforeningen, har Jette Bay deltaget i et væld af råd, nævn og arbejdsgrupper, hvor hun har gennem sit engagement og sine kvalifikationer har fået værdifuld indflydelse. Blandt disse kan et par stykker nævnes: Næstformand i DH’s sundhedspolitiske udvalg, næstformand i patientinddragelsesudvalget for Region Hovedstaden, Medlem af bestyrelsen i Dansk selskab for Patientsikkerhed, Medlem af Sundhedsstyrelsens følgegruppe til projekter om kronisk sygdom, medlem af PatientLægeForum og medlem af tænketanken til udarbejdelse af 2. udgave af Hvidbogen om rehabilitering.
Jette Bay indstilles således til Frivilligprisen, fordi hun som frivillig har ydet – og stadig yder – en uvurderlig og utrættelig indsats for at forbedre forholdene for sclerosepatienter, og alle patienter, i Danmark.  

Her kan du læse uddrag af indstillinger til John Boldreel Larsen:

Bestyrelsen for Scleroseforeningens Lokalafdeling NORDFYN indstiller hermed John Boldreel Larsen til årets frivilligpris. John startede som formand i den gamle amtskreds. Det betød nye tider - en tiltrængt modernisering og indføring i det nye årtusinde. Han var, qua sin kompetence og sit store engagement, primusmotor i omlægningen fra amtskreds til de 4 lokalafdelinger på Fyn, vi kender i dag. Det tog år, men alting var klart ved amtskredsens nedlæggelse.
John er fuld af og med på nye idèer og tiltag - han er aldrig den der trækker i håndbremsen. Bl.a. så han den store fremtid i RAP OM KAP, da det første gang blev afholdt på Fyn. Han greb idéen og RAP OM KAP er i dag et stort fynsk brand og genererer et større og større overskud for hvert år. Han har over årene været koordinator for mange arrangementer, herunder Byttepengeindsamlingen og senest en gospelstøttekoncert, der gav et overskud på mere end 25.000 kr til forskning i sclerose.
Han har siddet i hovedbestyrelsen og flere udvalg og har her været en god formidler mellem HB og lokalafdelingen. Han sidder med i Fonden for scleroseramte på Fyn (Viggo Sørensens Fond) og Frøken Thora Storgaards Mindelegat For Scleroseramte, hvor han med sin detaljeorienterethed sørger for at alting udføres korrekt. Derudover er han med i styregruppen for Roseliv-koncerten.
John udviser et stort engagement i scleroseforeningen,er en eksemplarisk personlighed og ildsjæl på alle fronter. Hans engagement har en smittende effekt i de foreningsopgaver, han er en del af og han udviser stor offervilje i sin bestræbelse på at nå målet, ofte med afsæt i innovative vinkler. Hvis døgnet havde mere end 24 timer er det sikkert, at han også ville bruge disse timer på Scleroseforeningen


Netværksprisen: Lokalafdeling Vejle-Billund

Netværksprisen gives til en lokalafdeling som igennem mange år har gjort en stor indsats for at udvikle deres netværksarbejde til det det er i dag. De har gennem alle årene haft fokus på at skabe netværksaktiviteter hvor nøgleordene er: aktualitet, høj kvalitet og ikke mindst god stemning. Med det har de opnået at have en meget tæt kontakt til deres medlemmer og nogle af deres arrangementer trækker op omkring 100 medlemmer.
Lokalafdelingen har også formået at holde fast i deres meget velfungerende netværksarbejde selv om der selvfølgelig løbende har været udskiftninger i bestyrelsen.

Eventprisen: Lokalafdelingen er Køge / Roskilde

Denne lokalafdeling kunne vi måske ligeså godt have tildelt fighter prisen, men nu er det altså eventprisen de var indstillet til. Det er en lokalafdeling som ikke har specielt mange frivillige, og bestyrelsesressourcerne er også meget begrænset, men det på trods har de formået at skabe en meget stor synlighed omkring sclerose sagen i deres område.
Men det er nok ligeså meget måden de har skabt den opmærksomhed, der gør at de i år tildeles events prisen. De har formået at bredde deres budskab ud på rigtig mange af de kanaler man har i dag, og dermed også ramt en større målgruppe. De har været synlige i den lokale presse, i det lokale tv, på de sociale medier med konkurrencer, og i gadebilleder med infostande og gadeevents.

Der er ingen kommentar endnu