Gå til hovedindhold

Genåbning: Er du usikker på, om du skal sende dit barn i dagtilbud eller skole?

13. april 2020
Kort fortalt

Tilhører dit barn eller du selv en risikogruppe, og er du utryg ved genåbningen af institutioner og skoler? Så skal du kontakte barnets/din læge – eller tage en snak med skolen eller institutionen. Sådan lyder anbefalingen nu fra Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse fra i går.

Skolebørn genåbning coronakrise

Samme anbefaling gælder ansatte, som tilhører en risikogruppe eller har et familiemedlem i husstanden, der gør. Samtidig henstiller Børne- og Undervisningsministeriet i nyt sæt opdaterede Q’s & A’s til, at institutionen eller skolen ikke forventer, at du eller dit barn møder, før du har fået en konkret individuel vurdering af din situation.

Pressemeddelelsen kommer efter en uge med forskellige udmeldinger fra forskellige myndigheder, siden statsminister Mette Frederiksen bebudede en gradvis genåbning af landets institutioner og skoler for de mindste elever. Det har helt naturligt skabt forvirring og utryghed i befolkningen. Det gælder ikke mindst blandt de mange, der tilhører en risikogruppe eller har et nært familiemedlem i husstanden, der gør. Myndighedernes uklare udmeldinger er blevet kritiseret i skarpe vendinger af en lang række patientforeninger, handicaporganisationer, fagforeninger som BUPL og DLF, politikere og forældreorganisationer – i medierne, på Facebook og på Twitter især. Og formålet med pressemeddelelsen fra Sundhedsstyrelsen i går er at få skabt klarhed over de retningslinjer, der gælder for genåbningen. 

Konkret individuel vurdering

I pressemeddelelsen indskærper Sundhedsstyrelsen: ”Det vil altid være en konkret individuel vurdering, om et barn/en elev i en given situation skal blive hjemme”. Kravet om en konkret individuel vurdering betyder, at lægen skal vurdere hvert enkelt tilfælde – og altså ikke bare kan henvise til Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer uden konkret stillingtagen til den enkeltes situation.

Desuden linker Sundhedsstyrelsen til en detaljeret beskrivelse, som Dansk Pædiatrisk Selskab netop har lavet af hvilke børn, der er i risikogruppe, og som ikke skal møde i skole og dagtilbud. Og styrelsen oplyser i den forbindelse, at den nu vil tage kontakt til de lægefaglige selskaber og patientforeninger for at udarbejde en tilsvarende detaljeret beskrivelse i forhold til voksne i risikogruppen.

Det glæder Scleroseforeningen rigtig meget, at Sundhedsstyrelsen nu vil tage kontakt til specialister på voksenområdet for at få en tilsvarende klar beskrivelse af, hvilke voksne risikogrupper der trygt kan gå på arbejde og hvilke, der fortsat bør anbefales ikke at møde på arbejde. Det er nødvendigt og vil være en god måde at få genskabt den tillid og tryghed blandt voksne i risikogrupper og deres pårørende, som ikke har kunnet undgå at blive kompromitteret i ugens løb. Af samme grund er det er vigtigt og rigtigt, at styrelsen i forhold til tidligere udmeldinger har valgt at indskærpe, at alle i risikogruppen har ret til en konkret og individuel vurdering af, om de skal blive hjemme. Det samme gælder dem, der har et familiemedlem i husstanden, som er i risikogruppen. Det var også børne- og undervisningsministeren ude og understrege kort efter Sundhedsstyrelsens udmeldinger samme dag:

”Hvis man tilhører en risikogruppe (eller hvis ens nærmeste familie gør) og man er i tvivl om, hvorvidt man skal komme i skole/institution/på arbejde, skal man kontakte egen læge for en individuel sundhedsfaglig vurdering,” skriver børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil på sin Facebook-profil.

Selv om udmeldingerne har været mange og forskelligartede, er det her også værd her at understrege, at der på regeringens hjemmeside stadig står og gennem hele det turbulente forløb har stået, at: ”Alle elever med sårbare familiemedlemmer i risikogruppen kan blive hjemme, hvis forældrene vælger dette.” 

Fleksibilitet og tid

Børne- og Undervisningsministeriet opdaterede Q's & A's besvarer blandt andet spørgsmålet, hvordan man skal forholde sig, hvis man er risikogruppe eller deler bopæl med en i særlig risiko, og ikke kan konsultere sin læge forud for, at institutionen eller skolen åbner. Og nok så væsentligt understreger Børne- og Undervisningsministeriet vigtigheden af:

”at skoler og institutioner tager den tid, det tager i forhold til at genåbne på en tryg og forsvarlig måde, og derfor også udviser naturligt og vanligt hensyn til medarbejdere, der måtte være utrygge.”

Det er Sundhedsstyrelsens og Børne- og Undervisningsministeriets vurdering, at langt de fleste børn og voksne, der er i risikogruppe eller bor sammen med en, der er, godt kan komme i dagtilbud, skole og på arbejde. Det giver Sundhedsstyrelsen en række eksempler på i pressemeddelelsen. Også Dansk Pædiatrisk Selskab er af den opfattelse, at det for de fleste børn i risikogruppe og generelt gældende for familiemedlemmer til børn i risikogruppe vil være muligt at komme tilbage i skole og institution - under forudsætning af, at de skærpede hygiejniske retningslinjer for genåbningen iagttages. Dem kan du læse om ved at følge linket til Sundhedsstyrelsens pressemeddelelse. . 

Professor i neurologi og ledende overlæge på Rigshospitalets scleroseklinik Finn Sellebjerg har for et par dage siden over for Scleroseforeningen også udtrykt tillid til Sundhedsstyrelsens planer for genåbningen af institutioner og skoler på sclerosepatienters vegne.

Samtidig er det dog vigtigt, at både Sundhedsstyrelsen og Børne- og Undervisningsministeriet nu understreger nødvendigheden af, at genåbningen kommer til at foregå på en måde, der er tryg for alle, og understreger, at der uanset forventningen om, at de fleste kan komme i dagtilbud, skole og på arbejde, kan være særlige hensyn at tage, og at dette vil afhænge af en konkret individuel vurdering, som bør træffes i samarbejde med egen læge og lederen i dagtilbud eller skole.

På fredag har Scleroseforeningen planlagt en livetransmission med Finn Sellebjerg, hvor du får mulighed for at stille spørgsmål til ham. Nærmere information følger. 

Der er ingen kommentar endnu