Gå til hovedindhold

Generelle spørgsmål: Hvad ved vi lige nu om corona og sclerose?

17. marts 2020
Kort fortalt

Her har vi samlet alle generelle råd og retningslinjer om sclerose og corona, som vi har fået fra leder af Dansk Multipel Sclerose Center på Rigshospitalet Finn Sellebjerg og Sclerosehospitalernes neurolog Lars Storr. Vi har delt spørgsmålene op i kategorier: 

  • Generelle spørgsmål
  • Spørgsmål om behandling og smitterisiko
  • Spørgsmål om behandlingsmuligheder de kommende uger
  • Spørgsmål om arbejde i de kommende uger
  • Spørgsmål om kontakt med venner og familie

Siden vil løbende blive opdateret, når vi får ny viden om sclerose og corona, og nye spørgsmål bliver markeret med ikonet 🆕.

Opdateret fredag 02. april 2020 kl. 09:32 

Generelle spørgsmål om corona og sclerose

Hvordan påvirker corona-virus/COVID-19 mennesker med sclerose?

Det korte svar er, at vi absolut intet specifikt ved om, hvordan corona-virus påvirker mennesker med sclerose. Vi ved dog, at mennesker med sclerose generelt ikke reagerer anderledes på infektioner end andre mennesker.

Mange med sclerose fortæller, at de ofte bliver sjældnere syge end andre mennesker. Formentlig fordi man som udgangspunkt – hvis man har sclerose – har et rigtig godt og rigtig stærkt immunsystem.

Men, hvis man er svækket med sclerose, og man ved at man normalt bliver meget sløj, hvis man får feber eller får influenza, så vil man nok også opleve, at coronavirus kan ramme hårdere, end det vil gøre hos andre mennesker.

Det vil sige, at har man følger af sin sclerose, og bliver man generelt mere slap i kroppen og ikke kan de ting, man plejer, hvis ens temperatur stiger, så vil man sandsynligvis også blive mere svækket, hvis man får feber under en corona-infektion. Det er på linje med en hvilken som helst anden infektion.

______________________________________________________________________________________________

Kan smitte med corona provokere progressionen af sclerose?

Vi ved generelt, at hvis man er ubehandlet, kan infektioner udløse sclerose og attakker.

De fleste, der er velbehandlede på en eller anden form for immundæmpende medicin, vil kunne tåle at få infektioner, uden at der kommer nye attakker. Men der er altid en lidt højere attakrisiko, hvis man lige har haft en infektion.

____________________________________________________________________________________________

Kan man blive testet, hvis man er sclerosepatient og føler symptomer på corona?

Nej, det tror jeg ikke. Man bliver ikke hurtigere rask af at blive testet, og man skal alligevel ikke forholde sig anderledes, fordi man bliver testet.

Så det korte svar er, at hvis man er så syg, at man skal indlægges på sygehus, så bliver man testet. Hvis man ikke er det, bliver man ikke testet – og det gælder alle – også personer med sclerose.

Gælder de samme retningslinjer som for alle andre – altså blive hjemme og se tiden an?

Ja, man skal blive hjemme og se tiden an. 

Hvis man har været forkølet i nogle dage og begynder at få feber og føle sig virkelig syg, skal man kontakte lægevagten eller egen læge, og de vil så tage stilling til, hvad der skal gøres videre.

____________________________________________________________________________________________

Har vi oplevet noget lignende før?

Vi kan sidestille den her situation med, da vi for nogle år siden havde svineinfluenza. Der stoppede vi heller ikke behandlingen af sclerose.

Heldigvis kom der også en vaccine efter nogle måneder, men i starten var der heller ikke nogen. Det er den samme situation: En ny infektion med ukendt alvorlighed.

____________________________________________________________________________________________

Er der nogen sclerosepatienter i Danmark, der er ramt af corona-virus?

Vi har hørt om nogle få med sclerose, der har fået corona. Ingen af scleroseklinikkerne har dog kendskab til det eller registreret indlagte med sclerose og corona. 

____________________________________________________________________________________________

Hvad er chancerne for at overleve, hvis man bliver smittet med corona-virus?

Det er nærmest umuligt at sige.

Man skønner, at hvis man har almindelig influenza vil mellem 0,1 og 0,2 procent kunne dø af det. Hvis man bliver smittet med coronavirus ligger risikoen et sted mellem 0,3 og 1 procent – og det vil overvejende være ældre og svækkede personer, som er i risikogruppen.

____________________________________________________________________________________________

Spørgsmål om behandling og smitterisiko

🆕Hvor bekymret bør man være for at blive smittet med coronavirus, hvis man er i behandling med immundæmpende medicin?

Vi har endnu ikke rigtig nogen tal for sclerosepatienter, som er blevet smittet med coronavirus. Men generelt set er smitterisikoen hos den enkelte lille, hvis man varetager de forholdsregler, der er for at undgå smitte: Så undgå kontakt med andre end din nærmeste familie og sørg for, at alle i familien er klar over forholdsreglerne og sørger for at vaske hænder, spritte af og holde afstand.

____________________________________________________________________________________________

🆕Jeg er i Medrolkur. Hvordan påvirker det mit immunforsvar i forhold til coronavirus?

Binyrebarkhormon eller Medrol, der er der nogle studier, der tyder på, at det kan forlænge varigheden af fx influenzasygdom, og om det gælder for den nye virus, ved vi ikke, men det øger nok ikke risikoen for at blive smittet, men kan måske gøre, at man – i hvert fald teoretisk – kan risikere at få en lidt mere alvorlig sygdom, hvis man bliver smittet. Så igen: Gør alt hvad du kan for at undgå at blive smittet med denne her virus.

____________________________________________________________________________________________

🆕Hvorfor er der så stor forskel på, om folk får udskudt deres Ocrevus-behandling eller ej?

Det kommer an på, hvilke årsager der er til, at man vælger at komme i behandling med Ocrevus, og typisk skyldes det, at man har en meget aktiv sygdom, og i den situation skal man afveje risikoen for at blive smittet med coronavirus i forhold til risikoen for at få attakker og blive meget dårligere af det. Og det må være en individuel vurdering, der foretages i samråd med den behandlende læge.

Hvis man allerede er i behandling med Ocrevus, gør vi det, at dem, der ikke har en meget aktiv sygdom, kan få udskudt behandlingen med 2-3 måneder, og det mener vi kan gøres med nogenlunde sikkerhed for, at man ikke får et scleroseattak, men 100 % sikre på det kan vi ikke være.

____________________________________________________________________________________________

🆕Hvad er sygehusenes reaktion for tiden, hvis man er i tvivl om, hvorvidt man skal i behandling eller ej?

Vi vurderer hver enkelt, som vi får kontakt med, hvad enten det drejer sig om opstart af ny behandling eller om at give eller udskyde infusionsbehandlinger. Men har man aktiv sygdom, og det har man per definition, hvis det påtænkes at sætte en i behandling, så skal man sættes i behandling uanset den lille risiko, der er for smitte.

____________________________________________________________________________________________

Hvorfor er min behandling med Ocrevus udskudt, og kan det få betydning for udviklingen af min sygdom?

I Danmark udskydes planlagte halvårlige infusioner med 2-3 måneder indtil videre. Bivirkningerne ved Ocrevus er navnlig luftvejsinfektioner, og det er på baggrund af den viden at behandlingen udskydes.

Man antager også, at virkningsvarigheden af Ocrevus går ud over de 6 måneder, der sædvanligvis er mellem infusionerne. Derfor skønnes risikoen for sygdomsaktivitet ved forlængelse af infusionsintervallerne ikke at være så stor, mens man samtidig skønner at eventuel coronasygdom bliver mindre alvorlig.

I tilfælde med formodet høj sygdomsaktivitet kan behandlingen gives efter en afvejning af risikoen for alvorlig sygdomsudvikling ved forsat sygdomsaktivitet versus risikoen for svær sygdom ved coronavirusinfektion.

____________________________________________________________________________________________

Skal jeg stoppe min sclerose-behandling?

Man skal ikke stoppe sin behandling, for der er ingen grund til at tro, at det giver problemer i forhold til coronavirus. Tværtimod er det en rigtig dårlig idé at stoppe behandlingen.

Hvis man stopper med sin behandling, risikerer man, at sclerosen blusser op igen. Og vi ved med sikkerhed, at hvis man stopper med sin behandling, så vender sygdomsaktiviteten tilbage på et tidspunkt.

Vi kan dog godt forsvare at udsætte behandlinger som Rituximab og Ocrevus i nogle uger. Det samme gælder Gilenya eller Tysabri, men hvis man lige pludselig stopper på medicinen i længere tid, vil der kunne komme nogle meget alvorlige attakker.

______________________________________________________________________________________________

Betragtes jeg som særligt sårbar, hvis jeg har sclerose og ikke er i behandling?

Nej. Der er rigtig mange med sclerose, som oplever, at de meget sjældent er syge.

Det skyldes, at de arvelige egenskaber, som øger risikoen for at få sclerose, giver et stærkt immunforsvar. Så en ubehandlet person med sclerose vil formentlig have mindre risiko for at blive syg af coronavirus end andre raske medborgere.

Du skal dog stadig tage de samme forholdsregler, som alle andre mennesker: Undgå steder, hvor der er alt for mange mennesker, undgå transportmidler, brug håndsprit og vask hænder.

____________________________________________________________________________________________

Er jeg i særlig risiko for at blive smittet, hvis jeg er på immundæmpende medicin?

De behandlinger vi har mod sclerose i dag, giver generelt ikke en øget risiko for at pådrage sig virusinfektioner såsom corona. Medicinen Aubagio har endda en beskeden anti-viral effekt, så det er ligefrem gavnligt i mod virusser.

______________________________________________________________________________________________

Er alt medicin mod sclerose immundæmpende?

Nej, det er det ikke. De gamle præparater – Interferon, Copaxone og Glatirameracetat – er ikke immundæmpende. Så dem er der overhovedet ingen problemer med.

Aubagio diskuterer man stadig om, hvorvidt er immundæmpende eller ej. Det har formentlig nogle lette immundæmpende effekter, men man kan bare ikke se, at der er nogen øget infektionsrisiko under behandlingen. Samtidig så har Aubagio den positive egenskab, at det hæmmer virus, og man tester faktisk Aubagio som en behandling til virusinfektioner i øjeblikket. 

De andre behandlinger, vi bruger – Tysabri, Gilenya, Ocrevus og Rituximab – er alle en smule immundæmpende. Ingen af dem giver dog øget risiko for almindelige virusinfektioner. De giver en let øget risiko for for eksempel at få helvedesild, og så har de hver for sig nogle helt særlige problematikker omkring nogle meget specifikke infektioner. Men ikke noget, som jeg tror, giver problemer i forhold til lige præcis den nye coronavirus.

______________________________________________________________________________________________

Kan jeg få et voldsommere sygdomsforløb ved corona, hvis jeg får immundæmpende medicin mod sclerose?

Det meste sclerosemedicin øger højst sandsynligt risikoen for et mere kompliceret sygdomsforløb under en virusinfektion, men hvor lidt eller meget, er der ingen, der ved.

Det vi til gengæld ved, er, at hvis man stopper med at få sin sclerosemedicin, særligt de kraftigt virkende behandlinger, så vender sygdommen tilbage. Man holder ikke op med at have sclerose, fordi der er en corona-virus i omløb.

____________________________________________________________________________________________

Kan jeg få et voldsommere sygdomsforløb, hvis jeg har sclerose, men ikke er i medicinsk behandling?

Når man har et overaktivt immunsystem kan det gå begge veje. Det kan være, at man er mindre udsat, fordi man bekæmper virus bedre. Men det kan også betyde, at man rammes hårdere af virusset. Det er ikke noget, man kan sige med sikkerhed.

Hvis vi sammenligner med en almindelig influenza, er der noget, der tyder på, at mennesker med sclerose ikke har mere alvorlige influenzaforløb. Der er også mange med sclerose, der fortæller, at de aldrig oplever at blive smittet og syge, så man vil formegentlig være mindre tilbøjelig til at blive syg af corona, hvis man generelt har den erfaring, at man sjældent bliver smittet af andre.

Er man til gengæld svækket af sin sclerose, har man højst sandsynligt højere risiko for at opleve et voldsommere sygdomsforløb med corona. Når jeg siger svækket, så mener jeg dem, der er hårdt ramt af sygdommen, og som for eksempel bor på plejehjem og ikke længere har nogen gangfunktion. Men det ville også gælde, hvis han eller hun fik en almindelig influenza.

____________________________________________________________________________________________

Jeg har lige haft et attak og blevet behandlet for det. Er jeg mere udsat?

Formentlig ikke, nej. Vi ved ikke, om binyrebarkhormon – som ofte bruges ved akut behandling af attak – kan gøre, at man er lidt lettere at smitte.

Det kunne man teoretisk set godt forestille sig, men vi har ikke erfaring med, at man efter at have fået en binyrebarkbehandling er mere sårbar, bliver hyppigere forkølet eller får mere influenza.

Så jeg tror ikke, det er et problem.

____________________________________________________________________________________________

Er der nogle behandlinger, der er mere risikable end andre, hvis jeg får corona?

Den eneste behandling jeg har nogle forbehold overfor lige nu, er Lemtrada og til dels Mavenclad.

Lemtrada rammer meget hårdt på immunsystemet i adskillelige uger efter behandlingen, og vi giver også antivirus-medicin undervejs, for at forebygge at man ikke får virusinfektioner såsom herpes. Lige den behandling synes jeg ikke, at man bør starte op lige nu, med mindre at det er strengt nødvendigt.

Hvis man allerede er i et Lemtrada forløb, har medicinen relativ langvarig effekt, og så kan man overveje, om næste behandling bør udskydes. Men det er svært at sige konkret, og det er noget, man skal finde ud af med sin neurolog.

De andre sclerosebehandlinger er jeg ikke så forbeholden over for, for der er ikke nogle perioder, hvor man er ekstra hårdt ramt, og der oplever man en konstant effekt af medicin.

____________________________________________________________________________________________

Er der noget, jeg kan gøre for at styrke mit immunforsvar?

Hvis man lever normalt, kender vi ikke noget, som med sikkerhed kan styrke immunforsvaret.

Hvis man mangler D-vitamin, kan man få et lidt svagere immunforsvar. Men så skal man mangle det rigtig meget.

Man har også talt om betydningen af C-vitamin i 50 år, og der er fortsat intet, der tyder på, at store doser C-vitamin bygger immunsystemet stærkere.

____________________________________________________________________________________________

Hvad er vejledningen for patienter, der har fået stamcellebehandling?

Det ved jeg ikke konkret. Du er nødt til at kontakte den læge eller afdeling, som har stået for behandlingen, hvis du har brug for at høre nærmere ind til risikoen.

____________________________________________________________________________________________

Jeg skal starte op på en ny sclerosemedicin. Bør det udskydes?

Det kommer helt an på en konkret og individuel vurdering. Der kan være enkelte patienter, hvor det giver mening at udskyde behandlingen. Det vil særligt være, hvis man skal starte op på en behandling med Lemtrada, men at det ikke skyldes en voldsom sygdomsaktivitet lige nu og her.

Med Lemtrada vil det være en vurdering af, om vi overhovedet bør starte en behandling eller ej, for den her særlige virus-situation ændrer sig højst sandsynligt ikke i løbet af den kommende måned eller det kommende halve år.

____________________________________________________________________________________________

Jeg skal skifte behandling snart. Bør det udskydes?

Der kan være nogle enkelte tilfælde med planlagte behandlingsskift, hvor det kan give mening at vente med skiftet. Hvis det er et skift, hvor der ikke er nogle tvingende grunde til det – for eksempel hvis det skyldes bekvemmelighed, fordi det er mere praktisk at få en type behandling end en anden.

Hvis man til gengæld har planlagt et skift, fordi man oplever sygdomsaktivitet på den anden behandling, så bør man ikke udskyde det. Vi ved jo ikke, hvornår vi slipper af med corona, og der kan sagtens gå lang tid. Derfor bør man skifte til den behandling, man har brug for, hvis man stadig oplever sygdomsaktivitet.

____________________________________________________________________________________________

Ved vi, om der er nogle multisyge med sclerose, der er særligt udsatte ved en coronainfektion?

Det ved vi ikke endnu. Det tætteste vi kan komme på det, er, at de, der generelt er mere udsat for almindelig influenza, også vil være mere udsat for corona. Det er blandt andet mennesker, der er hjerte- eller lungesyge. Men om der er nogle helt specifikke grupper af multisyge, der er mere udsatte end andre, ved vi ikke noget om endnu.

____________________________________________________________________________________________

Kan det hjælpe at få vaccination imod lungebetændelse i forhold til smitte med coronavirus?

Nok ikke så meget specifikt i forhold til corona. Men der er nogle vaccinationer, man kan få mod det, som hedder pneumokokker. Og hvis man er svækket, kan det være en idé at få de vaccinationer.

Der er nogle alderskriterier for, hvornår man kan få de vaccinationer gratis. Men de kan under alle omstændigheder gives hos egen læge, og de koster ikke en formue.

Det tager dog noget tid at få vaccinationerne til at virke, så hvad angår risiko de næste få uger, vil det alligevel ikke kunne nå at have effekt, hvis man først får dem nu.

____________________________________________________________________________________________

Spørgsmål om behandlingsmuligheder de kommende uger

🆕Hvad er sygehusenes reaktion for tiden, hvis man er i tvivl om, hvorvidt man skal i behandling eller ej?

Vi vurderer hver enkelt, som vi får kontakt med, hvad enten det drejer sig om opstart af ny behandling eller om at give eller udskyde infusionsbehandlinger. Men har man aktiv sygdom, og det har man per definition, hvis det påtænkes at sætte en i behandling, så skal man sættes i behandling uanset den lille risiko, der er for smitte.

____________________________________________________________________________________________

Hvis man formoder at være smittet med corona, eller er smittet, hvad gør man så i forhold til kontrol, blodprøver og afhentning af medicin?

Så skal du holde dig hjemme i 14 dage. Blodprøver kan udsættes. Du kan arrangere, at en anden kan hente din medicin.

____________________________________________________________________________________________

Er der faste retningslinjer, hospitalerne skal følge ifht. at give sclerosemedicin som planlagt, og hvad er din holdning til, at der ikke er ens synspunkt fra læger og hospitaler?

I alle tilfælde vil der skulle foretages individuelle vurderinger. Generelt fortsætter alle i behandling, men Ocrevus kan i de fleste tilfælde udsættes 2-3 måneder.

Der er nogenlunde enighed blandt læger, som behandler mennesker med sclerose i Danmark, om hvordan situationen bør håndteres. Men igen spiller de individuelle forhold hos den enkelte med sclerose en rolle.

Det kan opleves som, at der gøres forskel, men da sclerose er en sygdom med 16.500 ansigter, skal alle også behandles individuelt og dermed forskelligt.

____________________________________________________________________________________________

Bliver det muligt at kunne få sendt sin sclerosemedicinen mod betaling, så man ikke skal afhente det på klinikken?

Relevant spørgsmål. Det vil afhænge af den enkeltes ressourcer. Du skal kontakte dit scleroseambulatorium for at høre, hvordan det kan gøres i dit tilfælde.

Hospitalerne agerer forskelligt, i forhold til om man skal have sin sclerosemedicin som aftalt, eller om behandlingen skal udsættes. Flere, men ikke alle, udsætter bla. Ocrevus infusion af hensyn til sclerosepatienternes sikkerhed.

____________________________________________________________________________________________

Hvor længe vil sundhedsvæsnet være på standby i forhold til normale procedurer, som jo berører os kronikere?

Det er svært at udtale sig om. Såfremt strategien med at undgå smittespredning virker, vil belastningen af sundhedsvæsnet fordeles over tid. Det betyder, at den akutte belastning er mindre, men strækker sig over længere tid.

Der vil stadig blive givet nødvendige behandlinger, herunder vil alle i behandling for sclerose skulle fortsætte, ligesom nye tilfælde vil blive udredt og startet i behandling. Mange vil opleve, at kontrol af behandlingen vil foregå telefonisk frem for ved fremmøde i et ambulatorium indtil videre. Blodprøvekontrol fortsætter som vanligt.

Mange som ikke er i behandling for sygdommen vil opleve at kontroltiderne håndteres telefonisk.

Der vil helt sikkert gå nogle måneder, inden alt er tilbage til det normale. Men indtil da vil alle modtage nødvendig behandling og kunne komme i kontakt med deres behandlere.

____________________________________________________________________________________________

Regner I med, at scleroseklinikkerne lukker ned på et tidspunkt?

Jeg tror ikke, at det sker – i hvert fald ikke, hvad angår nødvendige behandlinger. Der er nogle behandlinger, som er nødvendige for at undgå meget alvorlige attakker – som behandling med Tysabri og Gilenya – der vil man blive nødt til at finde en løsning på, hvordan lige præcis den funktion kan opretholdes.

Almindelig ambulante kontrolbesøg er allerede stoppet.

____________________________________________________________________________________________

Hvorfor er man begyndt at udskyde Tysabri-behandlinger?

Der er meget forskellige tilgange til det. På Rigshospitalet udskyder vi ikke Tysabri-behandlinger ud fra en tanke om, at dem kan vi alligevel ikke udskyde særlig længe, og fordi vi opfatter det som nødvendige behandlinger.

Infusioner med Ocrevus og Retuximab har vi valgt de næste par uger at udskyde, for at få et overblik over hvordan det hele kommer til at gå. Vi har desuden aflyst alle ikke nødvendige ambulante kontroller - det vil altså sige langt de fleste – og de bliver erstattet af telefonkonsultationer.

På Herlev Hospital har man valgt at udskyde de Tysabri-infusioner, man havde planlagt til på onsdag i næste uge. Så det er lidt forskelligt fra sted til sted.

____________________________________________________________________________________________

Hvordan skal man forholde sig, hvis man får et attak de næste par uger?

Hvis man har et attak, som er behandlingskrævende, skal man have behandling. Man skal bare sikre sig, at man ikke har infektionssymptomer, men det vil en neurolog altid sikre sig, inden man sætter folk i attakbehandling.

Man vil nok forsøge at vurdere tilstanden, uden at patienten skal ind forbi den neurologiske afdeling. Men jeg ser ikke noget problem i at give attakbehandlinger i øjeblikket, hvis man bare er sikker på, at det er et attak og ikke en forværring udløst af en infektion.

____________________________________________________________________________________________

Er der særlig risiko for at få corona, hvis man møder op på et sygehus?

Man kan jo ganske kort sige det sådan: Man skal komme på sygehusene, hvis det er nødvendigt, og man skal holde sig væk, hvis det ikke er nødvendigt.

Hele grunden til at man lukker ned på sygehusene, og at vi aflyser alle ambulante kontroller, skærer ned på antallet af mennesker, som ikke har behov for at være der, og ovenikøbet beder pårørende om at holde sig væk og kun besøge indlagte, hvis det er absolut nødvendigt, det er lige præcis for at reducere antallet af mennesker, som passerer igennem, og som kan være smittet med corona.

Som det er lige nu og her, er der mange afdelinger, hvor vi ikke har en eneste kendt corona-patient indlagt. Men jo flere personer der kommer på hospitalerne, jo større vil risikoen jo være for at smitten bliver spredt.

____________________________________________________________________________________________

Kan jeg risikere ikke at kunne få udleveret min medicin?

Jeg har svært ved at forestille mig, at sygehusene kommer under så stort pres, at man slet ikke kan komme i nærheden af dem og få udleveret nødvendig medicin. Hvis situationen ændrer sig, vil vi naturligvis give besked.

Indtil videre sender vi heller ikke medicin ud. I hvert fald ikke i Region Hovedstaden. Vi har ikke et system, der kan sætte det op. Hvis vi skulle komme i sådan en situation, må man finde en eller anden form for løsning på det.

Men jeg ved, at i Region Nord, der kører man allerede medicin ud til nogle patienter. Så det vil nok variere fra region til region, hvordan man løser det.

____________________________________________________________________________________________

I Italien udskyder de nogle medicinbehandlinger mod sclerose. Hvad er forskellen på dem og os?

En del af grunden til, at de udskyder så mange behandlinger i Italien lige nu, er, at de har nogle helt særlige karantæneforanstaltninger, hvor man ikke vil have, at folk er sammen. De prøver blandt andet at undgå at få patienter med corona ind på sygehusene, så virusset ikke spreder sig yderligere.

Og så er jeg ret sikker på, at en anden stor grund til, at de udskyder nogle behandlinger, er, at de simpelthen er for presset rent ressourcemæssigt, og ikke fordi de ikke ønsker at give behandlingerne.

____________________________________________________________________________________________

Forventer I på et tidspunkt, at der kan komme problemer med den globale forsyning af sclerosemedicin?

Nej, det forventer vi godt nok ikke. Det er meget usandsynligt.

____________________________________________________________________________________________

Spørgsmål om arbejde ved corona-udbrud

🆕Jeg er i behandling med Ocrevus, som nu er udsat i 3 måneder. Jeg arbejder på et sygehus og har en del kortidskontakter med patienter. Hvad mener du, at jeg bør gøre?

A: Ud fra et forsigtighedsprincip mener jeg, at man så vidt muligt skal undgå at blive smittet, og hvis ens arbejdsfunktioner omfatter kontakt til mulige smittede i større omfang, så skal man undgå det. Man skal selvfølgelig følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer, som kan findes HER, og så må man hellere varetage nogle andre funktioner i den kommende tid. 

____________________________________________________________________________________________

Hvad er anbefalingen for en sygeplejerske med sclerose og med direkte patientkontakt i forhold til at blive hjemme fra arbejde eller ej?

Hvis du er i behandling med medicin mod din sclerosesygdom, skal du helst undgå smitte. Men du skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer, som du finder HER. Hvis du ikke er i behandling, skønnes du ikke at være i større risiko for alvorlig sygdom ved smitte med coronavirus.

____________________________________________________________________________________________

Jeg har sclerose og får ikke medicin. Jeg arbejder som kassedame og tager de anviste forholdsregler. Hvordan skal jeg forholde mig til min jobsituation lige nu?

Når du ikke får behandling, skønnes din risiko for alvorlig sygdom ved infektion med coronavirus ikke at være større end andre raske.

Som udgangspunkt har mennesker med sclerose ikke sværere ved at bekæmpe virussygdomme end andre. Derfor skal du, som alle andre, følge myndighedernes anbefalinger.

____________________________________________________________________________________________

Jeg er bioanalytiker, har sclerose og arbejder på et hospital. Som det er pt. skal vi tage blodprøverne på patienter, der er testet positive for COVID-19. Bør der tages særlige hensyn til mig?

Såfremt du er i behandling for din sclerose, bør du undgå smitte. Tjek Sundhedsstyrelsens retningslinjer HER.

Hvis du ikke er i behandling, vil jeg tilråde, at du undgår kontakt med smittede og potentielt smittede i dit arbejde. Din risiko for alvorlig sygdom ved coronasmitte er kun øget, hvis du får medicin der, påvirker dit immunforsvar.

____________________________________________________________________________________________

Jeg har flexjob i Fakta, hvor de følger de almindelige forholdsregler med afstand og god hygiejne. Er det forsvarligt at gå på arbejde, når jeg samtidig er i behandling med Gilenya?

Det skønner jeg ikke forsvarligt. Du bør så vidt muligt undgå smitte, og derfor blive hjemme.

____________________________________________________________________________________________

Jeg er i behandling med tysabri og arbejder i flexjob som jordmoder i en lægepraksis. Er smittefaren stor for mig, og bør jeg gå på arbejde?

Alt andet lige må man antage, at du med dit arbejde er i stor risiko for at blive smittet.

Særligt for Tysabri gælder, at der ikke skønnes øget risiko for luftvejsinfektioner, og dermed heller ikke øget risiko for alvorlig sygdom ved smitte med coronavirus. Det ville dog være bedst for dig, hvis du kan undgå at blive smittet.

____________________________________________________________________________________________

Spørgsmål om kontakt med familie og venner

🆕Når man har nogen i husstanden, der går på arbejde, hvor meget afstand skal man så holde til hinanden? Jeg får immundæmpende medicin.

Det handler især om, at man på arbejde så vidt muligt prøver at undgå kontakt med andre. Når man har været på arbejde, kan man vaske og spritte hænder og måske gå i bad og på den måde få vasket de vira af, som kan være på tøjet, på huden eller i håret. Og så kan ikke gøre så meget andet.

____________________________________________________________________________________________

🆕Er det uansvarligt af mig at sende børnene over og blive passet af bedsteforældrene, hvis man er i min situation med kognitive problemer og enorm træthed? Min mand går på arbejde, og han kan derfor ikke tage vores to børn i dagtimerne. 

Da skolerne lukkede tidligere i forløbet, gav man det råd, at det måtte være forældrene og ikke bedsteforældrene der passede børnene, fordi man antog, at bedsteforældrene er i større risiko for at få alvorlig sygdom, hvis de bliver smittet. Det gælder i og for sig stadigvæk.

Men hvis dine forældre eller din mands forældre er friske og raske og ikke har nogen kroniske sygdomme, så kan det måske være en løsning for dig, evt. i kortere perioder. Men hvis de ikke er det, så vil jeg fraråde, at dine børn kommer derover.

____________________________________________________________________________________________

Jeg har sclerose og får immundæmpende medicin. Er det forsvarligt at se mine børn og børnebørn, som jeg plejer at være meget sammen med?

Du bør ikke være sammen med dine børn og børnebørn, hvis du er særlig udsat. Smitterisikoen må forventes at stige i de næste uger, og derfor skal du undgå kontakt med andre udefra.

____________________________________________________________________________________________

hvordan mener du, at man bør forholde sig som familie, hvis en i familien er særlig sårbar?

Desværre er det sådan, at man må forvente, at smitten i samfundet breder sig de næste uger. Hvornår det topper, er ikke muligt at sige, men der har været bud fremme om slutningen af april. I den periode er der øget risiko for at blive smittet, når man færdes blandt andre menneske.

Hvis din mand bliver nød til at arbejde, og ikke kan undgå kontakt med andre, må I undgå kontakt med hinanden, i den periode det varer.

____________________________________________________________________________________________

Jeg har sclerose. Bør jeg holde mig fra min mand eller børn, hvis de viser tegn på snot, hoste eller lignende?

I det omfang det kan lade sig gøre, skal I undgå at blive smittet. Det gøres ved ikke at være i kontakt med andre. Under samme tag er det formentlig ikke muligt at undgå at smitte hinanden. Derfor skal smitte udefra undgås. Hvis I mistænker, at en af jer er smittet, skal I alle holde jer hjemme i 14 dage.

____________________________________________________________________________________________

Jeg er enlig mor og fraskilt. Min eksmand er stadig i kontakt med en del gennem sit arbejde. Kan ungerne stadig godt tage frem og tilbage mellem deres to hjem?

Hvis du er i behandling med medicin mod sclerose, bør dine børn enten være hos dig eller hos din eksmand. De bør ikke pendle frem og tilbage indtil videre. Det gælder om at undgå at blive smittet, og det gøres generelt ved ikke at være i kontakt med andre. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal anbefalingerne fra myndighederne følges.

____________________________________________________________________________________________

Jeg er sendt hjem fra arbejde, da en kollega er testet positiv for corona. Jeg har sclerose, så bør jeg nu gå i karantæne, og gælder det samme for min mand og mine børn?

Hvis du er i behandling med medicin mod sclerose, bør du ikke gå på arbejde. Og det er således en slags karantæne. Dine børn og din mand bør kun have aktiviteter med andre, hvis det er absolut nødvendigt. I øvrigt anbefales at følge myndighedernes retningslinjer.

____________________________________________________________________________________________

Skal min mand, kone eller samboende børn tage særlige hensyn, fordi jeg har sclerose?

Som udgangspunkt skal vi jo passe godt på hinanden, og det indebærer at begrænse unødvendig aktivitet. Men der er ikke nogen, der har sagt, at børn skal holde op med at lege med hinanden.

Og så må man gøre, hvad man kan, for virkelig at overholde hygiejnereglerne derhjemme.

Hvis man er pårørende til nogen, som har et egentligt svækket immunforsvar – og det er jo dybest set nok kun, hvis personen med sclerose lige har fået Mavenclad eller Lemtrada – skal man nok have en eller anden karantænelignende foranstaltning i de første adskillige uger, indtil man får anden forebyggende antivirus-medicin.

Det kræver dog en individuel vurdering. Og heldigvis er det meget få, som vi sætter i disse behandlinger, så problemet vil være meget lille.

Er det rigtigt, at almindelig håndsprit dræber coronavirus?

Ja, hvis det er god håndsprit, og den bruges korrekt. Hvis man bruger tilstrækkeligt af det og gnider hænderne ordentligt ind i det, dræber det coronavirus.

God sæbevask er dog bedre.

Der er ingen kommentar endnu