Gå til hovedindhold

Hvad vi mener, der skal til i forsøgsordningen med medicinsk cannabis...

11. juli 2019
Kort fortalt

Der er så mange forhindringer i forsøgsordningen med medicinsk cannabis, at det er svært for patienter at skifte det ulovlige d med det lovlige. I Scleroseforeningen presser vi på, indtil forsøgsordningen er en reel mulighed for dem, den er oprettet til. 

Hvad med viden? 


Ti millioner kroner. Det beløb delte Sundhedsministeriet ud til fem forskellige studier, der skal grave sig frem til mere viden om canna­bis som medicin. 

De fem studier kan give os et vigtigt praj om, hvorvidt canna­bis virker eller ej. Men de er ikke omfattende nok til, at lægerne kan læne sig op ad det. Sådan lyder det fra neurologisk overlæge Claudia Pfleger. 

I Scleroseforeningen har man kastet sig ud i et samarbejde med Klinisk Cannabis Forum. 

”I øjeblikket er der ingen stu­dier, der målrettet undersøger, hvad mennesker med sclerose får ud af at indtage produkterne i forsøgsordningen. Det vil vi gerne ændre på, og derfor er vi gået ind i et samarbejde med forskere fra Aalborg Universitet om systematisk at indsamle erfaringer fra menne­sker med sclerose, der benytter sig af forsøgsordningens produkter,” fortæller forskningschef i Sclero­seforeningen Lasse Skovgaard. 

Hvad med prisen?


Selvom politikerne fik forhandlet en tilskudsaftale på plads sidste år, som har hevet prisen ned på det halve, er den stadig alt for høj for mange, oplever Scleroseforeningen.

”Vi ved ud fra en undersøgelse, at smertegrænsen blandt menne­sker med sclerose, der bruger cannabis som medicin, ligger på cirka 850 kroner om måneden i gennem­snit for cannabis som medicin,” forklarer Lasse Skovgaard, forsk­ningschef i Scleroseforeningen. 

”Tilskudsaftalen er bedre end ingenting. Men den får desværre ikke prisen ned på det niveau, vi oplever, der er brug for, før forsøgs­ordningen bliver en mulighed for alle patienterne. Det kræver altså mere tilskud, hvis ordningen skal fungere som et tilbud for de patien­ter, den er oprettet til,” understre­ger han. 

Hvad med kørekortet?


I øjeblikket følger størstedelen af lægestaben den anbefaling, som Styrelsen for Patientsikkerhed sendte ud sidste år. Ingen kørsel, mens man bruger produkter fra for­søgsordningen. Det skal ændres nu, mener direktør i Scleroseforeningen Klaus Høm. 

"Der er kommet flere produkter, som er meget lettere at dosere, og derfor bør patienter med recept ikke bare skæres over med en kam og få kørselsforbud. Det skal virkelig laves om nu, så lægerne i stedet foretager individuelle vurderinger af køreevnen hos dem, der ønsker at beholde muligheden, som man gør med andet medicin," forklarer han. 

Der er ingen kommentar endnu