Gå til hovedindhold

Hver tredje med sclerose har isoleret sig i coronatiden

26. maj 2020
Kort fortalt

En tredjedel af mennesker med sclerose har isoleret sig for at undgå smitte med COVID-19, og særligt de ældre over 60 år har holdt sig i hjemmet. Det viser en undersøgelse lavet af Scleroseforeningen.

Foto: iStock

En undersøgelse, der er lavet af Scleroseforeningen for to uger siden, viser, at hver tredje med sclerose har isoleret sig i deres hjem, fordi de har været bange for at blive smittet med COVID-19. Særligt mennesker med sclerose over 60 år har isoleret sig, viser undersøgelsen. Det har stor betydning, at de mennesker, der har isoleret sig, kommer ud på den anden side, fortæller Karin Elisabeth Jaspers, der er psykolog i Scleroseforeningen.

”Det er vigtigt, at man kommer ud af isolationen igen. Det kræver måske overvindelse, men hvis man går hjemme alene, kan man hurtigt blive trist uden at tænke over det. Man skal have noget liv i hverdagen igen, for ellers kan det få omkostninger på lang sigt”, siger Karin Elisabeth Jaspers.  

Mange hensyn og forbehold

Der er en del andre hensyn, mennesker med sclerose også tager for at undgå at blive smittet med coronavirus. Blandt andet viser undersøgelsen, at 29% af dem, der har svaret, undgår offentlig transport og 25% tager ikke på indkøb. 20% har ægtefæller eller børn, der tager hensyn til sygdommen og derfor heller ikke ser andre.

Coronavirusset har påvirket mange af de aktiviteter, der normalt fylder i hverdagen hos mennesker med sclerose. I undersøgelsen har nogle af svarpersonerne beskrevet, hvordan det har haft indflydelse på deres liv.

"Jeg er blevet bekræftet i, at nogle af nøglefunktionerne i mit liv - fleksjob, fysioterapi, medicinsk behandling, er væsentlige og centrale brikker i mit liv, som jeg meget nødigt vil undvære. Det er vigtigt for mig at kunne opretholde  kontakt med kæreste, venner og familie. Isolation er ekstremt udfordrende".

Men der er også mennesker, der ikke har fundet det ligeså svært, at være isoleret.

"Jeg har set, hvordan andre reagerer på isolation og har opdaget, at jeg er mere rolig end de fleste andre har været i denne situation", fortæller en anden i undersøgelsen.

Mest angst hos de yngste og de ældste

Undersøgelsen viser også, at mennesker med sclerose under 40 år og dem over 60 år har været mest angst i perioden. Ifølge Karin Elisabeth Jaspers kan en forklaring være, at dem mellem 40 og 60 år har stiftet familie.

”De yngste kan være nydiagnosticerede og endnu ikke have stiftet familie, og de ældste har måske børn, der er flyttet hjemmefra. Hvis man bor alene, er man hurtigt meget isoleret og kan opleve angst. Det er man ikke, hvis man har familie i hjemmet”, siger Karin Elisabeth Jaspers.

Karin Elisabeth Jaspers fortæller, at hun har lagt mærke til en særlig gruppe med sclerose, der har været mere angst i de måneder, coronavirusset har floreret.

”De mennesker med sclerose, der har kærester, de ikke bor sammen med, er splittede. På den ene side er de bange for at blive smittet med coronavirus, og på den anden side er de bange for at miste deres kæreste”, fortæller Karin Elisabeth Jaspers.

Derudover viser undersøgelsen, at mennesker med sclerose, der også har en anden kronisk sygdom, har oplevet mere stress i perioden, hvor de yngre med hjemmeboende børn har oplevet mindre stress. Over halvdelen af respondenterne i undersøgelsen fortæller, at de føler, at de har fået mere overskud i hverdagen til at ordne praktiske ting.

Information om corona-undersøgelsen

Undersøgelsen er lavet af Scleroseforeningen i maj 2020 for at afdække, hvordan mennesker med sclerose har haft det i tiden med coronavirus.

Antal respondenter: 406 personer, heraf 293 kvinder og 113 mænd

Respondenternes alder: Størstedelen af respondenterne er mellem 40 og 70 år, men undersøgelsen har svar fra alle i alderen 18-90+ år.

Type af sclerose: 58% af respondenterne har attakvis sclerose, 24% har sekundær progressiv sclerose og 15% har primær progressiv sclerose. De resterende 12% har en uafklaret diagnose eller en søstersygdom til sclerose.

Der er ingen kommentar endnu