Gå til hovedindhold

Interviewdeltagere søges til forskningsprojektet ’Livet med Multipel Sclerose’

21. december 2018
Kort fortalt

Har du lyst til at deltage i en fokusgruppediskussion? Videnscenter for Rehabilitering og Palliation søger deltagere til projektet ”Livet med sclerose”.

Scleroseforeningen

Videnscenter for Rehabilitering og Palliation søger deltagere til forskningsprojektet ’Livet med Multipel Sclerose’. Projektet vil undersøge, hvordan mennesker, der lever med sclerose, sammen med deres nærmeste forstår og former deres hverdagsliv, håndterer deres sundhed og (egen)omsorg, og hvordan de bestræber sig på at leve det bedst mulige liv i kontekst af tidlig sygdomsdebut.

Der søges deltagere til tre fokusgruppediskussioner og cirka 30 dybdeinterviews. Der søges en blandet sammensætning af deltagere med hensyn til: Attakvis, primær progressiv, og sekundær progressiv sclerose; alder (18-50), køn, etnicitet, uddannelse, erhvervserfaring og familiemæssige situation.

Fokusgruppediskussioner: Der søges 7-8 deltagere med sclerose og deres nærmeste til en fokusgruppediskussion på henholdsvis Sjælland, på Fyn og i Jylland. Fokusgrupperne vil identificere områder af særlig betydning for personer med sclerose (og deres særlige type af sclerose) i forhold til at leve det bedst mulige liv med sygdommen.

Dybdeinterviews med deltagere med sclerose og deres nærmeste: Interviews kan enten gennemføres individuelt eller parvis, hvis personen der lever med sclerose udvælger én person (fx nærmeste pårørende), som de ønsker at have med til interviewet. Interviewet vil undersøge den enkeltes hverdagsliv med MS, vedkommendes bekymringer og sundhedspraksisser, og de betydninger deltageren tillægger dem. Under interviewet vil vi gerne bruge fotos, som er produceret og udvalgt af deltageren selv, og som viser de aktiviteter, (egen)omsorg og sundhedspraksisser, som deltageren udfører i dagligdagen. Intervieweren er forsker og har selv sclerose.

Projektets resultater vil kunne bruges til at give en stemme til mennesker med sclerose, øge synligheden af deres udfordringer i hverdagslivet og bidrage med viden til at nuancere den offentlige debat om mennesker med sclerose og deres ønsker og behov. Resultaterne vil også kunne bruges af det offentlige system til at tilrettelægge og forbedre behandling, rehabilitering, træning og sociale og beskæftigelsesmæssige indsatser for mennesker med sclerose.

Vil du vide mere? Kontakt Jeanet Lemche. Telefon: 20712677 Email: Jeanet.Lemche@rsyd.dk.

Du kan få mere viden om fokusgruppediskussionen her.

Og du kan mere om interviews her.

Der er ingen kommentar endnu