Gå til hovedindhold

Kæmpe sejr for mennesker med sclerose

20. januar 2017
Kort fortalt

Efterårets satspuljeaftale bød på to kæmpe sejre for mennesker med sclerose - den ene resulterede i grønt lys for en fireårig forsøgsordning med cannabis til medicinsk brug.

Flere politikere gik til satspuljeforhandlingerne med et personligt ønske om at løfte sagen om cannabis til medicinsk brug. Læs nedenfor, om hvorfor de har kæmpet for sagen, og hvad de tænker om Lægeforeningens kritik af forsøgsordningen. 

Spørgsmål: Hvorfor har du kæmpet for at få en forsøgsordning, der frigiver cannabis til patienter? 

Carolina Magdalene Maier, Alternativet, sundhedsordfører

På baggrund af to ting: Dels et stort ønske fra patienter, som har positiv erfaring med brug af cannabis, købt på det sorte marked, og hvor kvaliteten derfor ikke kan garanteres. Dels kan vi, ved at kigge til udlandet, konstatere, at der er meget positive erfaringer med medicinsk cannabis, både i forhold til effekt og lav grad af bivirkninger. Vi står dog ikke bag ønsket om, at der skal indgå en formulering i aftalen om, at patienten bør have afprøvet eksisterende lægemidler først. Vi mener, det må bero på lægens og patientens individuelle vurdering, om cannabis skal være første eller sidste valg. 

May-Britt Kattrup, Liberal Alliance, sundhedsordfører

Fordi rigtig mange patienter med voldsomme kroniske smerter, spasmer m.m. selvmedicinerer sig i dag. Med forsøgsordningen vil en stor del af disse patienter kunne få deres medicin under trygge forhold og uden at blive gjort kriminelle. Det er jeg meget tilfreds med.

Liselott Blixt, Dansk Folkeparti, sundhedsordfører

Flere har dokumenteret at det hjælper dem. Derfor mener vi, at det skal afprøves i Danmark. Aftalen så vi gerne omfatte flere symptomer og diagnoser, men vi var nødt til at få sparket døren ind, så vi kunne få sat gang i projektet. 

Spørgsmål: Hvad tænker du om Lægeforeningens kritik af, at politikerne aftaler en forsøgsordning med medicinsk cannabis på trods af deres advarsel mod det?

Carolina Magdalene Maier, Alternativet, sundhedsordfører

Vi tager Lægeforeningens kritik til efterretning, men må også pege på, at man i udlandet i mange år har haft ordninger med medicinsk cannabis. Her er lægerne ikke kritiske. Vi står gerne bag et ønske om at indsamle mere evidens. Derfor er der også afsat forskningsmidler ifm. forsøgsordningen. Men vi mener helt klart, at der eksisterer et ansvarligt udgangspunkt for at sætte en forsøgsordning i gang. Og derfra kan vi så kun blive klogere.

May-Britt Kattrup, Liberal Alliance, sundhedsordfører

Lægeforeningen har frarådet det, fordi de ikke ved nok om det. Men Sundhedsstyrelsen vil udarbejde vejledning og informationsmateriale bl.a. baseret på hollandske erfaringer gennem mere end 10 år. 

Liselott Blixt, Dansk Folkeparti, sundhedsordfører

At der er mange læger, der ikke ønsker det, håber jeg ændres med tiden. Vi har i forvejen en del produkter, som kan skabe afhængighed, så det burde ikke være anderledes med cannabis, så længe vi har en fin kontrol med det.

Der er ingen kommentar endnu