Gå til hovedindhold

KV 2021: De her 3 mærkesager kæmper Scleroseforeningen for

10. november 2021
Kort fortalt

D. 16. november går danskerne til stemmeurnerne, og lige nu kæmper 80 lokale frivillige for at få Scleroseforeningens mærkesager på dagsordenen. De tre mærkesager er ”Nej til fejl i den kommunale sagsbehandling”, ”Stop forkert brug af kvalitetsstandarder” og ”Ret til at være familie, også når sygdom rammer”.  

En af Scleroseforeningens kerneopgaver er at påvirke de politiske beslutninger, som vedrører handicap- og socialområdet i kommunerne. Vi vil derfor gerne medvirke til at sætte social- og handicappolitikken på dagsordenen og forsøge at bidrage til at få valgt så mange som muligt, der ønsker at prioritere området på en måde, der er til gavn for foreningens medlemmer. Lige nu kæmper vores lokale frivillige for at få Scleroseforeningens 3 mærkesager på dagsordenen ved kommunalvalget. Læs mere om mærkesagerne og deres vigtighed her. 

Mærkesag #1

”Nej til fejl i den kommunale sagsbehandling”

Hvorfor?

… fordi der år efter år er alt for mange fejl i den kommunale sagsbehandling på social-og handicapområdet.

Helt kort: Hvad er problemet med sagsbehandlingen?

… at mere end 4 ud af 10 kommunale afgørelser (42,4 %) på voksenhandicapområdet måtte omgøres af Ankestyrelsen i 2020.

… at det er fejl af enorm betydning for de berørte borgere og deres familier.

… at Scleroseforeningens tal for 2020 baseret på ca. 6.000 medlemshenvendelser viser, at der i modstrid med reglerne i vid udstrækning foretages afgørelser i kommunerne uden lovpligtig handleplan (59 % ud af alle ankesager, Scleroseforeningens socialrådgivere har hjulpet med); at der anvendes egne lokale kvalitetsstandarder/serviceniveauer uden vurdering af borgerens individuelle og konkrete behov (49 % af ankesagerne i 2020, som Scleroseforeningen har hjulpet med); at der træffes afgørelser, uden at kommunen foretager en konkret helhedsvurdering af borgerens situation (56 % af ankesagerne som Scleroseforeningen har hjulpet med).

Mærkesag #2

”Stop forkert brug af kvalitetsstandarder”

Hvorfor?

… fordi der er fejl i mere end 4 ud af 10 kommunale afgørelser på voksenhandicapområdet. Det viser Ankestyrelsens seneste opgørelse. Og fordi Scleroseforeningens egne tal for 2020 viser, at ulovlig brug af kvalitetsstandarder er en hyppig årsag til de alt for mange fejl i kommunale afgørelser.

Helt kort: Hvad er problemet med brugen af kvalitetsstandarderne?

… at såkaldte ’kvalitetsstandarder’ eller lokalt bestemte serviceniveauer anvendes i strid med lovgivningen af kommuner, der ønsker at spare på omkostningerne på ældre-, social- og handicapområdet. Kommunerne ophæver de lokale ’kvalitetsstandarder’ til ”lov” og anvender dem på lige fod med serviceloven. Og det er ulovligt.

… at Scleroseforeningens tal for 2020 baseret på ca. 6.000 medlemshenvendelser viser, at der i vid udstrækning foretages afgørelser i kommunerne, uden at der forinden er foretaget en individuel konkret vurdering af borgerens behov, sådan som loven foreskriver.

… at de pågældende sager ikke oplyses grundigt nok og bærer præg af tilfældigheder og overfladisk sagsbehandling, når afgørelserne foretages på grundlag af ’kvalitetsstandarder’, og ofte helt uden at inddrage borgeren i sagsbehandlingen.

Mærkesag #3

”Ret til at være en familie, også når sygdom rammer”

Hvorfor?

… fordi kommunernes manglende respekt for kompensationsprincippet (dvs. for retten til at få hjælp til det, man ikke længere selv kan) nedslider raske ægtefæller og nedbryder familier.

Helt kort: Hvad er problemet for familierne, der er ramt af alvorlig sygdom?

… at det er nærmest umuligt at få praktisk hjælp fra kommunen, når der er en rask ægtefælle/partner eller hjemmeboende børn – selv for en borger med en alvorlig og uhelbredelig sygdom som sclerose. Og til trods for, at vi i Danmark har valgt at gøre kompensationsprincippet til en grundpille i vores handicappolitik.

… at den manglede hjælp fra kommunen til mennesker, der ikke kan klare sig uden hjælp, blandt andet betyder, at mennesker med handicap bliver helt afhængige af deres ægtefæller og børn, at den raske ægtefælle må løbe stærkt for to og risikerer nedslidning og selv at blive syg, og at børnene ofte påtager sig et ansvar for deres sygeforælder og i familien, som er større, end de har godt af.

… at en ny landsdækkende repræsentativ undersøgelse fra Scleroseforeningen i 2021 viser, at 49 % af alle danskere med sclerose er afhængig af andres hjælp i hverdagen, og at en langt større andel af disse får den nødvendige hjælp fra deres ægtefæller og børn end før.

Der er ingen kommentar endnu