Gå til hovedindhold

Laquinimod – vigtig brik mod progressiv sclerose?

14. november 2016
Kort fortalt

Ny viden om sclerose-midlet laquinimod peger på en unik nervebeskyttende effekt. I kombination med et anti-inflammatorisk præparat kan det blive en super-cocktail mod primær progressiv sclerose.

Thumbnail

Det eksperimentelle sclerosemiddel, laquinimod, ser ud til at virke mod sygdomsprogression i sclerose på en særlig nervebeskyttende måde.

Og på en sådan måde, at det sammen med et mere anti-inflammatorisk lægemiddel har potentialet til at blive et meget kraftfuldt kombinationsmiddel mod primær progressiv sclerose.   

Det giver fornyet optimisme til laquinimod, der ellers har været gennem en ublid rutsjetur de seneste 10 år. 

Forbundet med hjerteproblemer 

Laquinimod er en tabletmedicin udviklet af det israelske firma, Teva, og det svenske firma, Active Biotech, på baggrund af præparatet Linomid, der blev undersøgt og stoppet som sclerosemiddel tilbage i 2000.

Linomid var forbundet med alvorlige hjerteproblemer, og frygten er, at laquinimod kan forvolde de samme utilsigtede bivirkninger. 

Den bekymring blev delvist vakt til live igen for 2 år siden i 2014, da det europæiske sundhedsagentur, EMA, afviste firmaets godkendelsesansøgning på grund af en formodet kræft-risiko i dyreforsøg.

I januar 2016 annoncerede Teva så, at de ville fjerne den højeste dosis fra deres kliniske undersøgelser i sclerosepatienter, da der var obserevet 8 hjertekar-tilfælde. I de lavere dosis er der endnu ikke observeret nogle hjerteproblemer hos nu 2.000 forsøgspatienter, men om det svækker effekten, er stadig uvis.

Mere nervebeskyttende end anti-inflammatorisk

Virkningen af laquinimod er nemlig også interessant:

Gennem de sidste 3 år har flere resultater peget på, at på trods af en noget forkølet anti-inflammatorisk effekt (det nedsætter ikke attakker og mængden af inflammation i nævneværdig grad), så er laquinimod god til at bremse invaliditet og sygdomsprogression samt forhindre hjerne-nedbrydning (atrofi). 

Med andre ord har det i højere grad en nervebeskyttende funktion og i mindre grad en anti-inflammatorisk funktion. Det kan man læse mere om her

Særlig virkningsmekanisme

Nu kastes der så også lys over hvordan laquinimod egentlig virker: 

I et studie med forsøgsmus påviser amerikanske forskere, at laquinimod går ind og påvirker udvikling og modning af en lang række immunceller, der har betydning for angreb på, og beskyttelse af, nerverne. 

Efter 10-dages behandling viste det sig at laquinimod 1) nedsatte mængden af skadelige B-celletyper med næsten 100% (B-celletyper, der kun ses i patienter med progressiv sclerose), 2) nedsatte mængden af skadelige T-hjælperceller med 50%, og 3) nedsatte mængden af skadelige antistoffer med 60%.

Forhindrer hjerneatrofi og invaliditet

Derudover udviklede langt færre (29%) laquinimod-behandlede forsøgsmus sclerose end placebo-behandlede (58%), og i de mus, der havde udviklet paralyse, begrænsede laquinimod sygdomsprogressionen. 

Resultaterne ser altså ud til, at laquinimod forhindrer immunsystemet i at beskadige myelinskederne omkring nerverne, så sygdomsprogression og invaliditet bremses. 

Super-cocktail: Laquinimod plus anti-inflammatorisk præparat

Der er derfor tale om en nervebeskyttende virkning, der kan blive meget gavnlig mod progressiv sclersose.

En ideel strategi mod primær progressiv sclerose vil muligvis være at kombinere daglig behandling af laquinimod med en kortvarig behandling med et potent anti-inflammatorisk middel (fx en induktionsbehandling).

Studiet, der undersøger laquinimod i patienter med primær progressiv sclerose, forventes færdiggjort i September 2017.

Der kan læses mere om studiet i forsøgsmus her og originalartiklen findes her

Der er ingen kommentar endnu