Gå til hovedindhold

Løsninger på vej

30. januar 2019
Kort fortalt

Scleroseforeningen har arbejdet hårdt i mange år for at få en helhedsplan på scleroseområdet. Pengene til den er nu bevilget, og arbejdet er gået i gang. Læs med her ...

Ressourcemangel

Helhedsplan – hvad er det?

En helhedsplan er en plan for hele scleroseområdet. Der kigges på en række velkendte problemer, og der lægges en plan, som skal løse de problemer, der er dokumenteret gennem flere undersøgelser.

I aftalen om helhedsplanen hedder det, at ”helhedsplanen skal styrke scleroseområdet i relation til medicinsk behandling, rehabilitering, forebyggelse/træning med henblik på at sikre et højt ensartet behandlingsniveau på tværs af landet”. 

Sagt på en anden måde er en helhedsplan en plan for, hvordan man kan løse problemerne. Og til det er der altså afsat 38,7 millioner over 4 år.

Der mangler ressourcer på scleroseklinikkerne – hvordan kan det løses?

I sommer i år bevilgede Folketinget 38,7 millioner kroner til en helhedsplan for scleroseområdet. Det er en mærkesag for Scleroseforeningen, der gennem mange år har arbejdet for et løft af området. Pengene er afsat over en 4-årig periode, og netop i disse måneder drøfter Scleroseforeningen med Sundhedsministeriet og andre relevante parter, hvordan pengene skal bruges.

Hvad håber vi, der kommer til at ske?

Scleroseforeningen foreslår, at midlerne i helhedsplanen bruges til flere ting.

Der er i dag 14 scleroseklinikker, og et af de helt store problemer er, at 60 procent af alle med progressiv sclerose IKKE ses løbende på en klinik.

Fordi de i dag ikke får nogen medicinsk behandling, så indkaldes de ikke til kontrol – og reelt er de overladt til sig selv med deres sclerose.

”Det er helt umenneskeligt. Vi foreslår derfor, at helhedsplanen skal indeholde, at alle med alle former for sclerose skal tilses mindst én gang om året af en specialist. Desværre er der mangel på neurologer i Danmark, men vi foreslår, at en opnormering af sclerosesygeplejersker kan afhjælpe problemet, og at indsatsen for patienter med progressiv sclerose samles fem steder i landet. Desuden foreslår vi, at nogle af midlerne bruges til at holde ventelisterne nede på sclerosehospitalerne. Begge tiltag vil gavne både patienter med attakvis og patienter med progressiv sclerose,” siger direktør i Scleroseforeningen Klaus Høm.

Hvornår bliver det bedre?

Det er meget svært at svare på. I december 2018 indledtes forhandlingerne om, hvordan helhedsplanen skal se ud. Et realistisk bud er, at der fra og med midten af 2019 vil ske forbedringer på scleroseområdet.

Der er ingen kommentar endnu