Gå til hovedindhold

Markør for sygdomsprogression

11. juni 2018
Kort fortalt

Hvorfor udvikler nogle patienter sekundær progressiv sclerose? Nyt studie har identificeret en række faktorer ved sygdomsdebut, der i særlig grad øger risikoen for, at sygdommen senere overgår til det progressive stadie.

Alder ved sygdomsdebut, antallet af tidlige attakker og graden af hjerneskader kan forudsige hvem, der er i højere risiko for, at deres sygdom overgår til det sekundær progressive stadie. Det er konklusionen på et nyt studie offentliggjort i tidsskriftet Neurology.

Uvished om sygdomsprogression

Et sclerose-forløb kan være meget uforudsigeligt. Personer med sclerose lever derfor i uvished om, hvordan deres sygdom vil udvikle sig.

Særligt bekymrer personer med attakvis sclerose sig om, hvorvidt deres sygdom overgår til sekundær progressive sclerose, der er meget sværere at behandle. Vil det ske, og i så fald hvornår og hvordan kommer det til udtryk?

Og det er med god grund, for det er meget uklart hvilke mekanismer, der leder til progression fra attakvis til sekundær sclerose.

Vi har før skrevet om risikomarkører for, at personer vil udvikle sekundær progressiv sclerose. Det kan man læse om her

Risikofaktorer for sekundær progressiv sclerose

Nu har et nyt studie undersøgt en række faktorer, der kan have betydning for sygdomsforløbet.

Forskere fra Italien og London undersøgte sammenhængen mellem hjernebeskadigelser, antallet af tidlige attakker og sygdomsudvikling.

219 patienter med attakvis sclerose fik ved sygdomsdebut og ved opfølgning undersøgt antallet af læsioner i forskellige hjernevæv samt tykkelsen af cortex (hjernebarken).

Patienterne blev også grupperet i, hvor mange attakker de havde haft i løbet af de første 2 år.

Antal attakker og grad af hjernelæsioner

Efter gennemsnitligt 6 år var 59 patienter (27%) overgået til sekundær progressiv sclerose. Hjernescanningerne afslørede, at patienter med mange læsioner i cortex ved sygdomsdebut havde en højere risiko for at udvikle sekundær progressiv sclerose.

Jo flere læsioner, jo større risiko, og jo kortere tid til at sygdommen udviklede sig.

Det viste sig også at de patienter, der havde oplevet 3 eller flere attakker i løbet af de første 2 år (i forhold til de der havde oplevet 2 eller færre attakker), havde større områder med hjernelæsioner, flere enkelte læsioner og kraftigere svind af cortex.

Samtidig overgik de også hurtigere til sekundær progressiv sclerose.

Større risiko ved sen alder, flere attakker og hjernelæsioner

Overordnet set havde patienter en større risiko for at udvikle sekundær progressiv sygdom jo højere alder de havde ved sygdomsdebut, jo flere hjernelæsioner, jo større områder med læsioner, jo tidligere ændring af cortex-tykkelse og jo flere attakker i løbet af de første 2 år.

Ifølge forskerne skyldes det sandsynligvis, at udbredte beskadigelser af cortex er forbundet med høj aktivitet af inflammation, hvilket disponerer personer for lettere og hurtigere at udvikle sekundær progressiv sclerose.

Baseret på resultaterne konkluderer forskerne, at alder ved sygdomsdebut, antallet af tidlige attakker og graden af hjerneskader ved sygdomsdebut, kendetegner en gruppe af sclerosepatienter, der i særlig høj grad er i risiko for progression.

Den gruppe af patienter vil sandsynligvis have gavn af mere aktiv og kraftigere behandling.

Man kan læse mere om studiet her.

Der er ingen kommentar endnu