Gå til hovedindhold

Millioner på vej til Sclerosehospitalerne

3. marts 2023
Kort fortalt

Sclerosepatienter er blandt de grupper, som får glæde af midler fra den netop indgåede SSA-aftale i Folketinget

En ny aftale om udmøntningen af den såkaldte SSA-reserve, der afløser de tidligere satspuljemidler, er netop blevet forhandlet på plads i Folketinget. Med aftalen afsættes der 11,8 millioner kroner i 2024 og 2025, mens der i 2026 afsættes 5,9 millioner. Pengene skal sikre sclerosepatienter adgang til specialiseret rehabilitering på Sclerosehospitalerne.

I slutningen af januar meldte regeringen ud, at den ville prioritere at løfte den specialiserede rehabiliteringsindsats på scleroseområdet i forhandlingerne om fordelingen af dem knap 1 milliard store SSA-reserve til indsatser på sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet. Og det er det nu lykkedes regeringen at indgå en aftale om med SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet.

Glæde og bekymring i Scleroseforeningen og på Sclerosehospitalerne

I Scleroseforeningen er glæden stor over, at der er flere ressourcer på vej til Sclerosehospitalerne. Pengene er hårdt tiltrængte ifølge direktør Klaus Høm:

”Den specialiserede rehabilitering, man kan få på Sclerosehospitalerne og kun dér, er en afgørende del af den behandling, der findes for mennesker med sclerose. I Scleroseforeningen er vi derfor meget glade for politikernes anerkendelse af, at der er behov for en styrket indsats i Danmark. Sclerose er en uhelbredelig fremadskridende sygdom, der de seneste årtier har været i voldsom stigning herhjemme. Derfor bliver jeg også nødt til at sige, at det er bekymrende, at det beløb, der afsættes i 2026, slet ikke afspejler den stigning i antallet af patienter, som vi ved kommer.”

Også Sclerosehospitalernes bestyrelsesformand Jane Heitmann deler glæden ved aftalen og Scleroseforeningens bekymring for 2026:

”Vi er utrolig lettede over, at Sclerosehospitalerne i de første to år af den indgåede aftale får ro til at fortsætte udviklingen af vores specialiserede rehabiliteringstilbud, som der er et voksende behov for, og som er en helt nødvendig del af den samlede behandlingsindsats for sclerosepatienter i sundhedsvæsenet. Det er også en stor lettelse i forhold til vores dygtige faglige medarbejdere, som helt naturligt har brug for ro om deres ansættelse, for at vi kan holde på dem. Men det er bekymrende, at der ikke er fundet fuld finansiering til alle tre år,” siger hun og slår fast:

”Som ethvert højtspecialiseret hospital har vi behov for at kunne se mere end et par år ud i fremtiden. Det er simpelthen nødvendigt, hvis vi skal sikre danske sclerosepatienter den nødvendige behandling og den behandling, vi ved virker.”

Sclerosehospitalerne har i en årrække fået en merbevilling på godt 11 millioner kroner for at holde de voksende ventelister nede som følge af den store stigning i antallet af sclerosepatienter, der har fundet sted de sidste årtier.

Sclerosehospitalernes nuværende merbevilling udløber med udgangen af 2023. Var merbevillingen ikke blevet forlænget, har beregninger i Scleroseforeningen vist, at ventelisterne i løbet af få år ville vokse til op til to års ventetid på en indlæggelse på Sclerosehospitalerne.

Du kan læse nyheden om SSA-reservens udmøntning her og aftaleteksten her

 

Kort om Sclerosehospitalerne

Sclerosehospitalerne tilbyder rehabilitering og behandling på specialiseret niveau til sclerosepatienter i hele landet og har omkring 2.000 patienter indlagt årligt. Sclerosehospitalerne fungerer som ét fælles hospital på tværs af to matrikler i Haslev på Sjælland og Ry i Midtjylland og har i alt 150 ansatte.

Over 18.000 danskere har sclerose. Antallet af danskere med sclerose er fordoblet på 20 år, og Danmark har i dag verdens fjerde højeste forekomst.

Der er ingen kommentar endnu