Gå til hovedindhold

Multisygdom: En sygdom kommer sjældent alene

10. januar 2020
Kort fortalt

Har du andre sygdomme end sclerose, er du ikke alene. Flere og flere danskere bliver nemlig multisyge. Det gælder også mennesker med sclerose, som har større risiko for at få nogle sygdomme, mens sclerose ser ud til at beskytte delvist mod andre. 

For ti år siden var en ud af ti patienter i venteværelset multisyg. Siden da har antallet været stigende, og i dag har hver syvende patient, som lægen kalder ind, to eller flere diagnoser.

Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen, som samler data om sygdom, behandling og sundhed blandt befolkningen.

Vi har talt med læge og ph.d. Anja Thormann, som har specialiseret sig i sclerose og forekomsten af andre sygdomme. 

Når man har sclerose, 
er der nogle sygdomme, der er større risiko for at få, mens sclerose ser ud til at beskytte delvist mod andre.

1. Når man har sclerose, er der nogle sygdomme, der er større risiko for at få end andre …


”Statistikker viser, at flere og flere danskere bliver multisyge. Mine resultater peger på, at det særligt er karsygdomme i hjernen og hjerte-kar-sygdomme, som oftere rammer mennesker med sclerose,” fortæller læge og ph.d.  Anja Thormann, som har specialiseret sig i sclerose og multisygdom.
Men også andre sygdomme ser ud til at vise sig oftere hos mennesker med sclerose sammenlignet med den øvrige befolkning. Det fortæller Ruth Ann Marrie, canadisk professor i neurologi, til Scleroseforeningen.

”Nogle af de sygdomme, vi ved, at mennesker med sclerose i højere grad får, er blandt andet inflammatoriske tarmsygdomme, psoriasis, epilepsi og forskellige typer af psykiske sygdomme.”

2. Sclerose ser ud til at beskytte delvist mod visse sygdomme …


lyder det fra de to eksperter forsker Anja Thormann og professor Ruth Ann Marrie. I Anja Thormanns ph.d. viste resultaterne, at særligt to sygdomstyper sjældent viser sig blandt mennesker, der lever med sclerose.

”Resultaterne peger på, at der er mindre sandsynlighed for at få kroniske lungesygdomme som astma og KOL samt visse typer af kræft,” fortæller Anja Thormann.

3. Der findes ikke nogen endelige svar på, hvorfor …


flere mennesker med kroniske sygdomme som for eksempel sclerose er særligt eksponeret for at få flere sygdomme:

”Den største risiko for at blive multisyg sker, i takt med at vi bliver ældre. Men vi kan ikke sige noget konkret om, hvorfor nogle sygdomme oftere rammer end andre. Vi ved, at der kan være et sammenfald af genetiske, miljø- og livsstilsfaktorer. Når folk får sclerose, bliver nogle påvirket på deres fysiske aktivitet, hvilket kan resultere i forskellige livsstilssygdomme,” siger Anja Thormann.

Men også medicin og lægebesøg kan i nogle tilfælde være årsag til, at patienter med sclerose får konstateret yderligere sygdomme.
Ifølge Anja Thormann skyldes det blandt andet, at langtidsbivirkninger kan være ukendte og dermed føre til andre sygdomme. Mens de mange besøg hos lægen kan betyde, at andre sygdomme opdages hurtigere, end de ellers ville være blevet.

”Det er vigtigt, at vi fortsætter med at forske i sclerose og de sameksisterende sygdomme. Det vil forhåbentlig kunne hjælpe os til at få en større forståelse for, hvorfor sclerose opstår og udvikler sig så forskelligt,” siger Anja Thormann. 

Multisygdom

Kaldes også for komorbiditet, og kan defineres som to eller flere samtidige sygdomme hos et menneske. Det kan både være fysiske og psykiske sygdomme.

Der er ingen kommentar endnu