Gå til hovedindhold

Neuropatiske smerter plager livskvaliteten og rammer skævt

3. juli 2020
Kort fortalt

Daglige kroniske smerter er desværre et vilkår for mere end hver anden med sclerose, og en særlig type smerte ser ud til at ramme kvinder og personer med højere handikapniveau oftere og voldsommere.  

Smerter gør ondt, men de har ofte en livsvigtig funktion. Nemlig at fortælle os, at vi skal passe på og stoppe den handling, vi har gang i. Men der findes smerter, som ikke er til gavn for noget eller nogen. En af de typer kaldes neuropatiske smerter, og de er ikke ualmindelige hos mennesker, der har sclerose.

Desværre er der stadig meget mystik omkring netop disse smerter, men to forskere fra Tyrkiet delte under EAN-kongressen i foråret interessante resultater fra deres forskning i neuropatiske smerter hos personer med sclerose.

”I vores undersøgelse har vi sigtet efter at kunne evaluere hyppigheden og alvorligheden af neuropatiske smerter hos patienter med sclerose og finde ud af, hvilken effekt smerterne har på livskvaliteten,” skriver forskerne i deres præsentation af studiet. 

Ikke alle rammes ens 


Resultaterne indikerer, at både køn og handikapniveau har indflydelse på, hvem der oftest udvikler neuropatiske smerter. Det samme gælder for intensiteten af smerterne. Ud af de 100 deltagere med sclerose tegnes et tydeligt billede af, at det hyppigst er kvinder og personer med en høj handikapudvikling, der får neuropatiske smerter. 

Det er også dem, der oftest oplever smerterne værst, hvilket rammer livskvaliteten. Det har de to forskere fundet ud af ved at benytte et spørgeskema kaldet DN4 og en smerteskala, LANSS, der omfatter en kort klinisk vurdering og et spørgeskema, som deltagerne skal svare på. 

”Vores observationer viser, at en højere EDSS (handikapscore) kan foranledige højere frekvenser af neuropatiske smerter. Inmobilitet, længere sygdomstid og brug af kørestol kan være relateret til voldsommere smerter hos patienter, der har handikap. Vi identificerede også mere neuropatisk smerte hos kvinder end mænd, selvom de havde et lignende niveau af handikap,” deler forskerne i deres præsentation. 

Og deres forskning er ikke alene om at konkludere netop det.  

Forstærket af tidligere forskning


Selvom der ikke findes meget forskning omkring de neuropatiske smerter hos mennesker med sclerose, viser de få studier, der er, samme billede. 

I et stort italiensk studie fra 2018, hvor 1.249 personer med sclerose deltog, nåede forskerne frem til, at såkaldte nociceptive smerter og neuropatiske smerter hos deltagerne var forbundet med alder, køn og sværhedsgrad af sygdommen. 

Og det samme gjaldt et andet tyrkisk studie fra 2019 med 223 deltagere, der har sclerose.

”Deltagerne uden smerter havde lavere EDSS (handikapscore) sammenlignet med dem med neuropatiske smerter,” fortæller forskerne i det publicerede studie, hvor de også konkluderer, at de neuropatiske smerter er forbundet med lavere sundhedsrelateret livskvalitet, forværret træthed og søvnighed.

Der er ingen kommentar endnu