Gå til hovedindhold

Nu må patienter på cannabis-medicin køre bil

24. august 2017
Kort fortalt

Styrelsen for Patientsikkerhed har revideret de helbredskrav, der stilles til førere af motorkøretøjer. Fremover spænder medicin, der indeholder THC – det psykoaktive stof i cannabis – ikke automatisk ben for kørekortet. En stor sejr, lyder det fra Scleroseforeningens direktør Klaus Høm.

Medicin, der indeholder THC, spænder ikke længere ben for kørekortet. Det skyldes, at Styrelsen for Patientsikkerhed nu har udarbejdet en ny vejledning om helbredskrav til kørekort til brug for lægerne og politiet, der gælder fra og med august 2017. Det sker efter, at Folketinget i foråret ophævede nultolerancen over for kørsel med THC i blodet, der blev indført i 2007 i færdselsloven.

Selv om det hele tiden har fremgået af færdselsloven, at forbuddet mod at køre bil med bevidsthedsudvidende stoffer i blodet ikke gælder, hvis stofferne ”er indtaget i henhold til en lovlig recept”, har mange mennesker med sclerose måttet erfare, at det i praksis er en lempelse, der er blevet sat ud af kraft, så snart der har været tale om lægemidler, der indeholdt THC, såsom det smertestillende Marinol og spasmemidlet Sativex.

I disse tilfælde har Rigspolitiet, der er øverste myndighed i kørekortsager, hidtil valgt forskelsløst at følge Styrelsen for Patientsikkerheds anbefaling af en nultolerance – fremfor at foretage en individuel vurdering af køreevnen.

Fra nultolerance til individuel vurdering

Tidligere anbefalede Styrelsen for Patientsikkerhed total nultolerance i forbindelse med udstedelse og fornyelse af kørekort for patienter i behandling med THC-holdige lægemidler. Uanset den enkelte patients køreevne.

Men i den nye vejledning anbefaler Styrelsen nu, at der i hver patients tilfælde foretages en individuel vurdering af køreevnen. Og det er en ændring, der glæder Scleroseforeningens direktør Klaus Høm.

”Selvfølgelig bør man ikke køre bil, hvis man er søvnig, sløv eller svimmel. Det gælder for os alle sammen. Men det er meget individuelt, hvordan vi påvirkes af medicin. Det gælder også medicin, som indeholder THC. Derfor er det selvfølgelig helt urimeligt, at patienter, som lovligt indtager medicin, der indeholder THC, er blevet skåret over én kam og har fået valget mellem nødvendig medicin og et for mange lige så nødvendigt kørekort, uden at have fået deres køreevne vurderet først,” siger Klaus Høm og fortsætter:

”Scleroseforeningen har arbejdet meget målrettet på at få gennemført den her ændring af kørekortvejledningen, så for os er det en rigtig god nyhed, at den nu endelig foreligger.”

Du kan læse den nye vejledning i sin helhed her

Den nye vejledning er omfattende og vedrører mange andre forhold end THC-holdige lægemidler. Du finder de nye anbefalinger vedr. THC-holdige lægemidler under punkt 9 om trafikfarlig medicin. Du kan også læse det centrale uddrag her:

”Cannabis er i henhold til dansk lovgivning ikke forenelig med bilkørsel. Indholdet af tetrahydrocannabinol (THC) i blodet må ikke overstige 0,001 mg THC pr. kg blod, hvis det ikke er indtaget i henhold til en lovlig recept. Hvis det er indtaget i henhold til lovlig recept, vil der kunne udstedes eller fornyes kørekort, så længe det er indtaget i overensstemmelse med recepten, og den ordinerende læge vurderer, at det er forsvarligt.” (Vejledning om helbredskrav til kørekort af 31.07.17, Styrelsen for Patientsikkerhed)

2 Kommentarer
notamember
Ib Jacobsen - 20. november 2017

Har sgu svært ved at se det gode i det, når man sammenligner med andre landes tollerance...

notamember
Romed Bucher - 7. august 2018

Utroligt, at denne nyhed, et år senere, stadig ikke er almindelig kendt! Både læger og lægmænd tror stadig at der er nultolerance, inklusive mig selv. Da jeg, med den dosering jeg i praksis anvender, faktisk fungerer meget bedre end ellers, dvs. min reaktionstid, min opmærksomhed og koncentrationsevne er bedre end uden cannabis, har jeg besluttet at tage chancen med en evt. retssag hvis jeg skulle blive snuppet.
Men rart at høre at denne nult-tolerance - total-diskriminering er ændret.
Det var også på tide!