Gå til hovedindhold

Ny forskning får 1 million kroner til at forbedre livet med sclerose

25. maj 2021
Kort fortalt

Tre spændende og meget forskellige forskningsprojekter skal lede os nærmere en forståelse af, hvordan vi skaber et godt liv med sclerose. De har alle fået del i 1 million kroner, som Scleroseforeningen netop har uddelt.

Det er en helt særlig forskningspulje, som netop er blevet fordelt mellem nye, spændende projekter. Puljen har navnet Bedre liv med sclerose og går hvert år til forskning, som undersøger, hvordan livet med sclerose kan forbedres. 

”Medicin er enormt vigtigt for mange med sclerose. Men vi ved, at der er mere og andet, som fylder for de fleste. Det er blandt andet, hvordan man selv kan mestre sygdommen, hvordan familie- eller arbejdslivet kan forenes med sclerose, hvordan man bedst får trænet og mange andre vigtige områder, som kan styrke hverdagslivet og gøre livet med sclerose mere overkommeligt,” fortæller Lasse Skovgaard, forskningschef i Scleroseforeningen.

Og det er netop, hvad de tre udvalgte forskningsprojekter skal undersøge.

”Vi har fået 13 ansøgninger og vores bedømmelsesudvalg har besluttet, at puljen skal gå til tre af projekterne. De er meget forskellige, og det bliver enormt interessant at se, hvad de finder frem til,” siger forskningschef Lasse Skovgaard.

De tre nye projekter inddrager alle sammen patienter i forskningen og skal undersøge:

(1) Hvordan fleksible arbejdsformer kan skabe et bedre arbejdsliv for mennesker med sclerose, og muligvis bidrage til at kunne blive på arbejdsmarkedet i længere tid. Projektet vil bla. tage udgangspunkt i de mange erfaringer, der er kommet til i løbet af corona-pandemien. Heriblandt fleksibiliteten ved hjemmearbejde, samarbejde via virtuelle platforme og andet.

(2) Virkningen ved udendørs gangtræning på gangkapaciteten og den generelle trivsel hos mennesker, som lever med sclerose. Man ved, at nedsat gangfunktion hyppigt viser sig hos mennesker med sclerose, og at det påvirker trivslen negativt. Igennem 7 ugers højintens gangtræning vil forskerne undersøge, om og hvor meget det kan forbedre gangfunktionen og trivslen.

(3) Hvordan man kan fastholde selvhjulpenhed og livskvalitet hos mennesker, der lever med kognitive udfordringer som følge af sclerose. Forskerne vil i løbet af studiet udvikle forebyggende og forbedrende indsatser, som skal kunne bidrage til netop det. Studiet skal også undersøge, hvilke faktorer der kan anvendes klinisk til at forebygge og understøtte indsatser for samme målgruppe med kognitive udfordringer i fremtiden.

Hvert år uddeler Scleroseforeningen mellem 14 og 15 indsamlede mio. kroner til forskning i sclerose. Halvdelen bliver uddelt i en større pulje hvert efterår, mens de resterende fordeles til andre vigtige puljer og forskningssamarbejder.

”Vi har nogle af de mest kompetente fagfolk med forskellige baggrunde i vores bedømmelsesudvalg. I denne pulje (red: Bedre liv med sclerose) vurderes ansøgningerne af eksperter, som har stor indsigt inden for det samfundsfaglige, humanistiske og sundhedsvidenskabelige felt,” forklarer forskningschef Lasse Skovgaard.

Find mere om puljen Bedre liv med sclerose og se her en oversigt over, hvad de indsamlede midler går til. 

Der er ingen kommentar endnu