Gå til hovedindhold
TemaRessourcemangelSe hele temaet

Ny undersøgelse: Ressourcemangel landet over

21. maj 2015
Kort fortalt

Bøvl med at komme til ved akut behov, afslutning af progressive patienter, aflyste tider og udskudte behandlinger. Det er virkeligheden på de danske scleroseklinikker, viser en ny undersøgelse, Scleroseforeningen har gennemført.

Thumbnail

Scleroseforeningens nye landsdækkende spørgeskemaundersøgelse viser store patientmæssige  konsekvenser af ressourcepresset på scleroseklinikkerne.

2.443 mennesker med sclerose har deltaget i undersøgelsen foretaget i januar 2015. Hver anden sclerosepatient oplever, at det er svært eller helt umuligt at få en tid på sygehuset ved akut behov uden for de faste kontroller.

Og mere end fire ud af ti (44 %) har inden for de sidste to år oplevet, at deres tid til kontrol er blevet aflyst eller udskudt af sygehuset, eller at de bare ingen indkaldelse har fået.

Store omkostninger

De mangelfulde behandlingsforløb risikerer at koste patienterne dyrt. Det forklarede professor Finn Sellebjerg fra scleroseklinikken på Rigshospitalet i utvetydige vendinger i TV Avisen, da DR i februar bragte et indslag om undersøgelsen:

»Worst case kan man forestille sig, at der er mennesker, der kan få attakker, som planter dem i en kørestol og giver svær invaliditet resten af livet, og at det kunne have været undgået, hvis de havde fået den optimale behandling.«

Tabet begrænser sig ikke til patienterne: 

»Det koster ikke kun på helbredskontoen for patienterne, når de ikke kommer til en neurolog i tide. Det har også store samfundsmæssige omkostninger, når patienternes arbejdsevne forringes, fordi de ikke får den rette behandling, « siger Scleroseforeningens direktør, Mette Bryde Lind.

Åregammelt problem

Mette Bryde Lind finder undersøgelsens resultater »alarmerende «, men de kommer ikke bag på hende:

»Undersøgelsen har bl.a. som formål at dokumentere de patientmæssige konsekvenser af den ressourcemangel, som i årevis har fået lov til at vokse sig større. Og som skyldes, at ressourcerne til klinikkerne ikke er fulgt med den stigning i patientantallet og de mange nye muligheder for medicinsk behandling, der er kommet til i samme periode. Selv om begge dele stiller øgede krav til kapaciteten og ressourcerne på området.«

Hun fortsætter:

»Det har ført til den uholdbare situation, vi oplever i dag, hvor patienter i sygdomsmodificerende behandling ikke følges tæt nok, og hvor patienter, der ikke kan behandles med sygdomsmodificerende medicin, helt afsluttes eller bare aldrig hører fra hospitalet.«

Progressive rammes hårdt

Som en konsekvens af, at ressourcerne ikke er fulgt med, har klinikkerne set sig nødsaget til at prioritere. Det er gået hårdt ud over de progressive patienter, da der kun eksisterer retningslinjer med krav om regelmæssige kontroller for patienter, som er i sygdomsmodificerende behandling, det vil sige patienter med attakvis sclerose. Progressive patienter er blevet afsluttet på hospitaler landet over og henvist til deres praktiserende læger.

En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Scleroseforeningen i 2014 blandt 1.103 sclerosepatienter peger på, at det gælder for ca. 25 procent af disse. Det er ganske enkelt ikke godt nok, lyder det fra Mette Bryde Lind:

»Den praktiserende læge har jo af gode grunde ingen specialistviden om sclerose. Og det har progressive patienter samme behov for adgang til som de attakvise. Det gælder med hensyn til både symptombehandling og rehabilitering, som er afgørende for funktionsniveau og livskvalitet.«

Behov for tilbundsgående udredning

Området er samtidig præget af mangel på speciallæger. Og der er med Mette Bryde Linds ord tale om flere problemer, der griber ind i hinanden. Derfor er det vigtigt i første ombæring at få en tilbundsgående udredning af hele området:

»Vi skal have det nødvendige overblik, for at vi kan lave en national handlingsplan på scleroseområdet. Og en handlingsplan er alfa og omega, hvis vi skal sikre forsvarlige, sammenhængende og omkostningseffektive indsatser for alle sclerosepatienter i Danmark ikke bare nu, men også i fremtiden.«

 

Der er ingen kommentar endnu