Gå til hovedindhold

Nye anbefalinger for forløb for mennesker med sclerose

11. august 2021
Kort fortalt

Bedre kvalitet og sammenhæng i indsatsen for mennesker med sclerose på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner. Det er formålet med en række nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, som blev udsendt kort før sommerferien under navnet ”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med multipel sklerose.”

Scleroseforeningens forskningschef Lasse Skovgaard har sammen med en lang række andre aktører*) siddet med i en arbejdsgruppe, der er blevet nedsat af Sundhedsstyrelsen. Arbejdsgruppens formål har været at bidrage med viden og input med henblik på at få udarbejdet retningslinjer for, hvordan det gode forløb med sclerose ser ud – på tværs af sygehusklinikker, praktiserende læge, sclerosehospitaler og de mange forskellige kommunale forvaltninger, der ofte indgår i den samlede indsats.

Forskningschef Lasse Skovgaard er godt tilfreds med de tværsektorielle anbefalinger, der nu endelig foreligger, efter at arbejdsgruppen blev nedsat i efteråret 2019 og har været forsinket ad flere omgange på grund af corona-krisen:

"For Scleroseforeningen har det været særlig vigtigt, at anbefalingerne beskriver, hvordan man på sygehusene bør tilbyde mennesker med progressiv sclerose årlige kontroller. Ligesom det har været rigtig vigtigt for os, at anbefalingerne kommer hele vejen rundt om det gode forløb med sclerose. For ofte er der mange forskellige parter, der arbejder sammen om den enkeltes forløb, og mange patienter oplever, at der ikke er sammenhæng nok i deres behandlingsforløb," fortæller han om arbejdet i arbejdsgruppen og fortsætter:

"Derfor er vi rigtig tilfredse med, at de nye anbefalinger specifikt sætter fokus på de progressive patienter, og at de inddrager alle de relevante parter, der kan spille en rolle i patientens hverdag.”

Selv om der med ”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med multipel sklerose” er tale om anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, som det fremgår af titlen, og altså ikke om bindende krav, er det forskningschefens forventning, at de nye anbefalinger vil betyde bedre forløb for sclerosepatienter:

”Selv om der er tale om anbefalinger og altså ikke bindende retningslinjer, så er det her et fælles forpligtende ”forståelsespapir”, som går på tværs af de forskellige sektorer i sundhedssystemet, og som er kommet i stand på baggrund af et langt forarbejde, som alle relevante aktører har indgået i. Vores forventninger er derfor, at patienter med progressiv sclerose fremover vil opleve, at de får mulighed for en årlig kontrol, og at sygdomsudviklingen for denne gruppe af patienter dermed også bliver fulgt af en fagperson med speciale i sclerose,” siger Lasse Skovgaard og tilføjer afslutningsvis:

”Men selvfølgelig vi i Scleroseforeningen holde øje med, at de relevante parter kender og også bruger de nye retningslinjer.”

Du kan læse Sundhedsstyrelsens egen nyhed om de nye anbefalinger her.

*) Følgende aktører og organisationer har ud over Scleroseforeningen indgået i arbejdsgruppen bag ”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med multipel sklerose.”

Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Fysioterapi, Dansk Selskab for Neurologi, Dansk Selskab for Neurorehabilitering, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygepleje Selskab, Danske Handicaporganisationer, Danske Patienter, Danske Regioner/regioner, Ergoterapifaglige Selskaber, KL/kommuner, Selskabet Danske Neuropsykologer, Socialstyrelsen, Sundhedstyrelsen.

Der er ingen kommentar endnu