Gå til hovedindhold

Nye regler for omsorgsorlov til pårørende

9. november 2022
Kort fortalt

Lønmodtagere har fremover ret til få fri fra arbejde i op til fem dage om året for at yde omsorg eller støtte til et nært familiemedlem eller en person i samme husstand, der har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand. De nye regler trådte i kraft efter sommerferien, og de giver ret til at afholde to omsorgsdage for pårørende i løbet af 2022. Omsorgsdagene er uden løn.

Silhuetter af to personer, der holder i hånd i en solnedgang

Hvad er omsorgsorlov?

Folketinget har vedtaget en lov, der giver dig, der er lønmodtager, ret til at afholde omsorgsorlov i op til fem dage om året, hvis du er nær pårørende til en, der har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand. Det kan være et nærtstående familiemedlem som dine egne børn, dine forældre, din ægtefælle eller partner. Det kan også være en person, du ikke er i familie med, men som du bor sammen med.
 

Omsorg i hvilke situationer?

Det kan være omsorg eller støtte i en situation, hvor det er nødvendigt at følge en nærtstående, der er alvorligt syg eller er under udredning for en alvorlig sygdom. Det kan også være situationer, hvor der er behov for at yde omsorg eller støtte til en nærtstående, der er døende eller syg og hospitalsindlagt, på hospice, plejehjem eller lignende.

Vær opmærksom på, at din arbejdsgiver kan forlange lægelig dokumentation for behovet for omsorg eller støtte.

Hvem har ret til omsorgsdage?

Det er kun de nærmeste, der har ret til at holde fem årlige omsorgsdage. Det gælder fx, hvis du er barn af, ægtefælle eller partner til den alvorligt syge. Men det kan også gælde, hvis du bor sammen med personen, der har brug for omfattende omsorg og støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

Omsorgsdage uden løn

Du skal være opmærksom på, at du ikke får løn, når du tager en omsorgsdag.

Dagene kan afholdes som en samlet periode eller som enkelte dage. Hvis du ved årets udgang har ubrugte omsorgsdage, vil de bortfalde ved årets udgang. Der er altså ikke mulighed for at spare omsorgsdage op. 

Omsorgsdage i 2022

I 2022 har pårørende ret til to dage i perioden fra d. 2. august til 31. december.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, kan du ringe til Scleroseforeningens rådgivning på 36463646 og bede om at tale med en af vores socialrådgivere.

Se den nye lovændring her

Se hovedloven om retten til fravær fra arbejde af familiemæssige årsager her

Så længe der ingen lønkompensation er, så vil retten til fem årlige omsorgsdage udelukke alle dem, der ikke har råd til at tage fri fra arbejde. Skal omsorgsdagene have fuld effekt og gøre en reel forskel, så er der behov for en lønkompensation, der som minimum skal svare til dagpengetaksten

Nadia Buchard

Rådgivningschef i Scleroseforeningen

Det mener Scleroseforeningen

Scleroseforeningen er glade for, at det nu er muligt for pårørende at tage en omsorgsdag, men sammen med andre foreninger kæmper vi videre for, at der opnås lønkompensation, så alle har råd til at holde omsorgsdage, og at målgruppen for ordningen bliver bredere defineret, så retten til omsorgsdage også kommer til at gælde for pårørende, der fx er selvstændige eller står uden for arbejdsmarkedet. 

"Pårørende trækker ofte et tungt læs, og det er derfor glædeligt i sig selv, at de med denne nye lovændring får bedre mulighed for at tage en omsorgsdag og få enderne til at nå sammen. Men så længe der ingen lønkompensation er, så vil retten til fem årlige omsorgsdage udelukke alle dem, der ikke har råd til at tage fri fra arbejde. Skal omsorgsdagene have fuld effekt og gøre en reel forskel, så er der behov for en lønkompensation, der som minimum skal svare til dagpengetaksten," siger Nadia Buchard, der er rådgivningschef i Scleroseforeningen.

Scleroseforeningen er del af en pårørendealliance, der består af i alt ca. 30 patient-, handicap- og pårørendeorganisationer, som sammen arbejder for at styrke pårørendes retsstilling. 

Der er ingen kommentar endnu