Gå til hovedindhold

Nyt fænomen kan ændre vores opfattelse af sclerose

13. august 2021
Kort fortalt

Et særligt fænomen kan ændre den måde, vi i dag forstår og kategoriserer multipel sclerose på. Fænomenet viser sig tidligt i hjernen hos de fleste med attakvis sclerose og kan være skyld i en langsom sygdomsforværring uafhængigt af attakker, som vi kender det fra de progressive typer af sclerose.

Hvad er den markante forskel på mennesker, som har attakvis multipel sclerose eller en af de to progressive typer af sygdommen?

”Det er inflammation i hjerne og rygmarv, som er uafhængig af inflammation i resten af kroppens immunsystem,” siger Per Soelberg Sørensen, professor emeritus i neurologi.

Og det er netop dén forskel, som er afgørende for, hvornår din neurolog vurderer, at du er gledet fra attakvis til sekundær progressiv sclerose. En ofte langstrakt og flydende proces, som er svær at forudse.

”Der ses ofte inflammation (redaktionen: betændelse) i de tidlige faser af primær progressiv MS og sekundær progressiv MS. Inflammationen kan vise sig som attakker, men oftere som en gradvis forværring af de permanente sygdomssymptomer. Længere henne i sygdommen aftager inflammationen, og her er det noget andet, der er årsag til sygdomsforværringen,” forklarer Per Soelberg Sørensen.

Progressiv sclerose fra starten?


Et nyt fænomen, som forkortes PIRA, har de seneste år vakt debat. Fænomenet vil i fremtiden indgå i vores forståelse og kategorisering af sclerose.

”PIRA er en proces, der ses hos de fleste patienter med attakvis MS og optræder uafhængigt af attakker. Hos den patientgruppe ser vi ofte nye små pletter i hjernen på MR-scanninger, uden at patienten har haft attakker. Disse nye pletter skyldes inflammation, som kan være en af forklaringerne på udviklingen af PIRA,” fortæller Per Soelberg Sørensen.

Diskussionen går på, om udviklingen af PIRA faktisk betyder, at alle har progressiv MS fra start, men det mener professoren af flere grunde ikke.

”Ikke alle patienter med attakvis MS har PIRA fra starten af sygdommen, og vores medicinbehandlinger mod sclerose, der alle er antiinflammatoriske, virker både på PIRA og på attakker,” siger han og uddyber:

”PIRA er formentlig forskellig fra den sygdomsudvikling, der ses i de senere faser af progressiv MS, hvor de eksisterende medicinbehandlinger har ringe eller ingen effekt. Derfor mener jeg, at det er langt mere interessant at skelne mellem, hvornår sygdommen hos den enkelte skyldes inflammation i immunsystemet, og hvornår det er noget andet, der er skyld i sygdomsforværringen, fordi det er afgørende for, om vores medicin har effekt.”

Medicinen holder PIRA nede


Den tidlige sygdomsforværring hos patienter med attakvis sclerose, der har fået tilnavnet PIRA, kan minde om forløbet, vi kender ved de to progressive typer af sclerose. Men årsagerne til sygdomsforværring ser ud til at være forskellige.

”Dette viser sig blandt andet ved, at den sclerosemedicin, vi behandler med i dag, holder udviklingen af PIRA tilbage, mens den ikke har effekt på sygdomsforværringen i de senere progressive faser af MS. Det må altså betyde, at PIRA hænger sammen med en inflammatorisk tilstand i kroppen, hvilket progressiv MS i de senere faser ikke gør,” pointerer Per Soelberg Sørensen.

Hvad er PIRA?

PIRA er en forkortelse af Progression Independent of Relapse Activity. Det er en forværring af permanente sygdomssymptomer hos mennesker med attakvis sclerose, som ses uafhængigt af attakker. 

Se hele vores ordbog på  www.sclerose­foreningen.dk/ordbog

Der er ingen kommentar endnu