Gå til hovedindhold

Opdateret behandlingsvejledning for sclerose 2016

5. februar 2016
Kort fortalt

En ny opdateret behandlingsvejledning for sclerose er netop blevet offentliggjort. Flere patientgrupper er inkluderet, og der rokeres rundt på anbefalingerne af interferon-præparaterne.

Thumbnail

Den nye opdaterede behandlingsvejledning for sclerose, der netop er offentliggjort, træder i kraft 1. marts 2016 og erstatter vejledningen fra sidste år. 

 

Der er ikke tale om de store ændringer i anbefalingerne, men i grove træk er der alligevel en række punkter, hvor den nye behandlingsvejledning adskiller sig fra den tidligere:

Der rokeres rundt på anbefalinger af interferon-præparater

Interferonpræparaterne, Plegridy og Avonex, skrives helt ud af vejledningen. Sidste år blev Plegridy ellers indlemmet som 3. valg til nye patienter med attakvis sclerose. 

I stedet har interferon-præparatet Rebif erstattet Plegridy som 3. valg til nye patienter, der ikke tidligere har været behandlet, og erstattet Avonex som 2. valg til nye patienter, der har oplevet et klinisk isoleret syndrom (CIS). 

 

Endelig anbefales Rebif nu som 1. valg til kvinder med attakvis sclerose, der ikke tidligere har været behandlet, men som forventer at blive gravide her og nu, eller som 2. valg, hvis graviditeten ønskes inden for et år. Rebif skal i modsætning til Plegridy tages 3 gange ugentligt.

Flere kategorier af patienter

Den nye behandlingsvejledning rubricerer og underopdeler også sclerose-patienterne mere end tidligere.  

 

RADS anbefaler stadig Aubagio og Tecfidera som henholdsvis 1. og 2. valg til behandling af nye patienter med gennemsnitlig attakvis sygdomsaktivitet. 

 

Men her skal man dog holde tungen lige i munden: For denne anbefaling gælder kun for mænd, og så de kvinder, der benytter prævention, og deraf ikke ønsker sig gravide inden for det næste år. 

 

Derimod anbefales Tecfidera som 1. valg til de kvinder, der stadig benytter prævention, men forventer at blive gravide inden for det næste år, mens Rebif anbefales som 1. valg til de kvinder, der ikke benytter prævention, og deraf ønsker at blive gravide nu

Lemtrada mod alvorlig sygdom

Til patienter med høj sygdomsaktivitet, og som ikke tidligere har været behandlet, indskrives Lemtrada nu som 3. valg efter Tysabri og Gilenya. Her gælder dog kun de patienter, der er JC-virus antistofnegative. 

 

Er man testet positiv for JC-virus antistoffer, vil Tysabri udelukkes, og Gilenya og Lemtrada anbefalet som henholdsvis 1. og 2. valg. Lemtrada er en intravenøs behandling, der skal gives dagligt over 5 dage, og året efter, dagligt i 3 dage.

Bestemt andel øremærkes 1. valg

Som noget nyt anfører RADS i vejledningen også en bestemt andel af patientgruppen i hver kategori, der som minimum bør behandles med 1. valgs-præparatet. Som eksempel fremgår det, at minimum 95% af de nye patienter med gennemsnitlig sygdomsaktivitet bør behandles med Aubagio. 

 

Heri indgår dog ikke de kvinder, der ønsker at blive gravide nu, eller inden for det kommende år, da disse anbefales Tecfidera eller Rebif (se ovenfor).

 

På samme måde anfører RADS, at minimum 75% af patienter med høj sygdomsaktivitet bør behandles med Tysabri (eller minimum 80% med Gilenya for patienter med positive JC-virus antistof).

 

Den opdaterede behandlingsvejledning og et uddybende baggrundsnotat findes her.

 

Der er ingen kommentar endnu