Gå til hovedindhold

Patienters oplevelser adskiller sig fra data om cannabis som medicin

3. maj 2021
Kort fortalt

Patienters oplevelser viser et andet billede af cannabis som medicin, end dét der portrætteres i data fra lægerne. Det viser resultater fra et dansk forskningsprojekt, som har undersøgt effekt og bivirkninger ved forskellige medicinske cannabisprodukter i forbindelse med forsøgsordningen med medicinsk cannabis.

I lidt over tre år har læger i Danmark haft mulighed for at ordinere ren cannabis på recept. En særlig forsøgsordning med medicinsk cannabis åbnede op for muligheden til patienter med særlige sygdomme og symptomer, og som ikke oplevede en virkning af anden medicin. Men forsøgsordningen har også et andet formål – at forske sig frem til ny viden om den omdiskuterede plante som behandling.

Derfor uddelte Sundheds- og Ældreministeriet i 2018 10 millioner kroner til 5 ambitiøse forskningsstudier, som skal lede os nærmere en forståelse af cannabis som medicin. Carsten Hjorthøj har ledet det ene af de fem forskningsstudier og deler nu, hvad hans seneste tre års forskning viser. Han er lektor og beskæftiger sig særligt med psykiatrisk forskning.  

Data fra 4.000 mennesker


Sammen med medforsker Christine Merrild Posselt har Carsten Hjorthøj undersøgt virkningen af receptpligtig cannabis på forskellige tilstande og symptomer.

”Vi har lavet tre forskellige studier, som undersøger virkning og bivirkninger ved medicinsk cannabis mod forskellige symptomer. I det første studie med mere end 4.000 mennesker, så vi blandt andet på al den data, som lægerne har rapporteret ind i forbindelse med forsøgsordningen. Det giver os et overordnet billede af, hvordan cannabis virker for forskellige patientgrupper og mod forskellige symptomer,” forklarer Carsten Hjorthøj.

”Men dybden går tabt i sådan et stort registerstudie, så derfor har vi også inddraget patienterne i spørgeskemaer og interviews,” fortæller han og afslører, at de tre studier ikke peger i samme retning.

Oplevelser adskiller sig fra data


Dét, der er kommet mest bag på forskningslederen, er, at effekten på smerter ser ud til at svinge meget, alt efter hvilken type smerter som behandles. Generelt viste det indrapporterede data fra lægerne dog ikke en synderlig effekt på forskellige symptomer, ligesom at kun få tilfælde af mere alvorlige bivirkninger er registreret.

”Men da vi spurgte patienterne til deres egne oplevelser igennem spørgeskemaer, viser resultaterne noget andet,” fortæller Carsten Hjorthøj.

Studiet, hvor patienternes oplevelser er undersøgt, tegner et billede af, at de som bruger cannabis som medicin, generelt føler sig mere tilfredse.

”Vi ser ikke, at det fjerner deres symptomer såsom smerter og spasticitet, men vi kan ikke afvise, at det mindsker eller gør det lettere at håndtere dem,” fortæller forskningslederen.

Benspænd i forskningen


I løbet af forskningsprojektet er forskerne stødt på samme udfordringer, som flere patienter har oplevet. Nemlig en manglende tilslutning, som blandt andet skyldes skepsis blandt læger samt priser på forsøgsordningens cannabis, som kun et fåtal af patienter har haft råd til.

”Udover at det har været svært at finde nok deltagere, som har fået udskrevet og brugt forsøgsordningens cannabisprodukter, mangler der også en systematisk rapportering om effekt og bivirkninger blandt dem, som er en del af forsøgsordningen,” lyder det fra Carsten Hjorthøj, som uddyber:

”Det begrænser selvfølgelig vores mulighed for at konkludere noget fast. Vores resultater peger dog på, at cannabis ikke ser ud til at få symptomer til at forsvinde, men at det muligvis kan mindske symptomerne. Derfor kan der være grund til at tro, at nogle patienter kan få gavn af cannabis som behandlingsform, og det taler for, at en forlængelse af forsøgsordningen med medicinsk cannabis kan give mening.”

Inden længe træffes en politisk beslutning om, hvorvidt forsøgsordningen med medicinsk cannabis skal forlænges eller afrundes efter årets udgang. De fem forskningsprojekter, hvoraf Carsten Hjorthøjs er det ene, bliver inddraget i evalueringen og det politiske samråd d. 12 maj om forsøgsordningens fremtid.

Find mere om den nye danske forskning i cannabis som medicin her.

Der er ingen kommentar endnu