Gå til hovedindhold

Personer med høje medicinudgifter får mere i tilskud i 2023

20. april 2023
Kort fortalt

Har du høje udgifter til medicin, så er du måske en af de mange, der i disse dage får en positiv overraskelse, når de er apoteket for at hente medicin. Kort før påske blev egenbetalingen for tilskudsberettiget medicin nemlig sænket som led i en politisk aftale om inflationshjælp. Ændringen vil vare året ud.

Fra den 3. april og året ud sænkes medicintilskudsgrænserne. Det sker som del af den aftale om inflationshjælp, som regeringen vedtog sammen med en række af Folketingets øvrige partier den 10. februar 2023. Her blev man enige om at afsætte 125 mio. kr. til at sænke den maksimale egenbetaling for medicin resten af året. Du kan se faktaarket om de ændrede medicintilskudsgrænser her.

For dig, der har høje medicinudgifter, betyder aftalen om ændrede medicintilskudsgrænser, at du hurtigere når op på fuldt tilskud fra sygesikringen. Tilskuddet fra sygesikringen stiger gradvist, jo mere medicin du bruger, og størrelsen på tilskuddet afhænger desuden af, om du er over eller under 18 år.

For dig, der er voksen, betyder de ændrede tilskudsgrænser, at tilskuddet fra sygesikringen når 100 procent, når du har købt medicin for mere end 11.570 kr. – mod 20.636 før. Det betyder, at din årlige maksimale egenbetaling på tilskudsberettiget medicin reduceres fra 4.435 kr. til 3.075 kr. Altså en reduktion på 1.360 kr.

I boksen nedenfor kan du se sammenhængen mellem tilskuddets størrelse og din samlede årlige udgift til tilskudsberettiget medicin, før tilskuddet er trukket fra i dit tilskudsår. Det er individuelt, hvornår et tilskudsår begynder. Tilskudsperioden på et år starter, første gang du køber tilskudsberettiget medicin, efter at den forudgående tilskudsperiode er udløbet. Dit medicinforbrug i tilskudsperioden kaldes også for din CTR-saldo. Se boks om CTR (Det Centrale Tilskuds Register).

Kan de lavere udgifter til medicin få betydning for dækningen af dine merudgifter?

Det korte svar er NEJ. I forbindelse med Folketingets vedtagelse af lovforslaget, der gør det muligt at sænke tilskudsgrænsen for medicin i 2023, vedtog aftalepartierne også, at kommunerne skal se bort fra borgernes lavere udgifter til medicin i kommunernes afgørelser om dækning af borgernes nødvendige merudgifter. I det vedtagne lovforslag fremgår det, at der indføres hjemmel til ”at kommunalbestyrelsen ved afgørelser om dækning af nødvendige merudgifter efter §§ 41 og 100 i serviceloven skal se bort fra mindreudgifter i egenbetaling til medicin som følge af udgiftsgrænsen fastsat efter det foreslåede nye § 146, stk. 5, i sundhedsloven”. Du kan se det vedtagne lovforslag her.

Nye tal fra Scleroseforeningen viser, at tre ud af fire mennesker med sclerose har mindst én anden kronisk lidelse ud over sclerose, og at mere end hver anden har to eller flere kroniske lidelser ud over sclerose. Nogle af de hyppigste kroniske lidelser blandt sclerosepatienter er forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol og allergi. Det er eksempler på hyppigt forekommende lidelser, der behandles med medicin, som - i modsætning til sclerosemedicin, der er sygehusudleveret og gratis for dig som patient - skal købes på apoteket og indgår i dit CTR-regnskab over dit forbrug af tilskudsberettiget medicin, hvor din årlige egenbetaling i 2023 vil være reduceret til 3.075 kroner. Se boks om CTR. 

Tilskudsgrænser for perioden fra den 3. april 2023 til og med den 31. december 2023

Årlig udgift pr. person over 18 år til tilskudsberettigede lægemidler
før tilskud er trukket fra

0 - 1.045 kr. = 0 % i tilskud

1.045 - 1.750 kr. = 50 % i tilskud

1.750 - 3.795 kr. = 75 % i tilskud

Over 3.795 kr. = 85 % i  tilskud

Over 11.570 kr. = 100 % i tilskud

Maksimal årlig egenbetaling for personer over 18 år = 3.075 kr.

 

Årlig udgift pr. person under 18 år til tilskudsberettigede lægemidler
før tilskud er trukket fra

0 - 1.045 kr. - tilskud = 60 %

1.045 - 1.750 kr. - tilskud = 60 %

1.750 - 3.795 kr. - tilskud = 75 %

Over 3.795 kr. - tilskud = 85 %

Over 16.220 kr. - tilskud = 100 %

Maksimal årlig egenbetaling for personer under 18 år = 3.075 kr.


Tilskudsperioden på ét år starter første gang, du køber tilskudsberettiget medicin, og slutter ét år efter denne dato. En ny periode starter første gang, man køber tilskudsberettiget medicin, efter at den forudgående periode er udløbet. 

Beløbsgrænserne reguleres hvert år i januar, men i 2023 er grænserne desuden blevet ændret som følge af inflationshjælp fra 3. april 2023 til 31. december 2023, hvor den tidligere maksimale egenbetaling per person per år er nedsat fra 4.435 kroner til 3.075 kroner.

Læs mere om medicintilskudsgrænser på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside her

Det Centrale Tilskuds Register (CTR)

Hvis du får medicintilskud, bliver dit køb registreret i CTR. Her står bl.a. hvor store beløb, du har købt tilskudsberettiget medicin for inden for en periode på ét år.
Det er størrelsen af dette beløb - også kaldet din saldo - der bestemmer, hvor mange procenter, apoteket skal trække fra prisen, når du køber medicin.

Alle apoteker har direkte forbindelse til CTR.

Der er ingen kommentar endnu